sas_idmnet.cmd.push(function() {sas_idmnet.placementsList(['top_1','side_1','sky_left','side_bottom','bottom_0','bottom_1','prg_inside_top','prg_inside_middle','m_bottom_1','m_inside_top','m_top_1','inside_1','inside_2','m_inside_1','m_inside_2','inside_1_wide','inside_2_article','m_inside_2_article','m_inside_3_article','m_inside_4_article','inside_3_article','inside_4_article','inside_5_article','side_2','side_3']);});

Imieniny - Fakty Kaliskie

kontrast:
wielkość czcionki:
A- A+
Dzisiaj jest: 29 listopad 2020 Godzina:
imieniny: Saturnina, Przemysł

Wyszukiwarka

Formularz kontaktowy

Skontaktuj się z nami

Imieniny

Achacy

Imię męskie najprawdopodobniej pochodzenia greckiego. W takim przypadku byłoby ono utworzone od wyrazu achát-s 'agat'. W średniowieczu wiązano to imię z nazwą koloru jakiegoś drzewa, prawdopodobnie akacji. Ale to wszystko niejasne.

W Polsce nigdy nie było popularne, choć spotykamy je w XVI w. (Achacy Kmita).

Odpowiedniki obcojęz.: łac. Acacius, Achatius, Agatius, Agatus, ang. Achatius, fr. Acace, Achace, niem. Achatius, Akazius, wł. Acacio, Acasio.

Święci występujący pod tym imieniem są w dawnych martyrologiach i synaksariach zjawiskiem częstym. Nie zawsze jesteśmy w stanie stwierdzić, czy należy ich identyfikować, czy też są postaciami odrębnymi. Do bardziej znanych należą:

Achacy, męczennik konstantynopolitański z IV w. Synaksaria wspominają go dość konsekwentnie pod dniem 8 maja, a mówią o nim jako o żołnierzu z Kapadocji, który sprowadzony do Konstantynopola, poniósł tam śmierć męczeńską. Posiadamy również wczesne świadectwa jego kultu w tym mieście (dwa kościoły ku jego czci), natomiast szczegóły z opisu jego męczeństwa - Passio (że był centurionem, przed sędziami wygłosił długie przemówienie o charakterze apologetycznym, doznał cudownego umocnienia dzięki głosowi z nieba, nawrócił strażników więziennych, itp.) tak są podobne do innych legendarnych opowieści, że ich wiarygodność odrzucono. W średniowieczu męczennik był czczony jako jeden z Czternastu wspomożycieli (Auxiliatores). Tu i ówdzie kult ten przetrwał do naszych czasów.

Najlepiej informuje o nim znakomity bizantynista, S. Salaville, w DHGE 1 (1912), 237-240, oraz bollandysta H. Delehaye, Les Saints de Trace et de Mésie, w: An. Boll. 31 (1912), 228-232. - Ikonografia w LCI 5 (1973), 16.

Achacy i 10 tys. męczenników z góry Ararat, wspominanych w Martyrologium Rzymskim 22 czerwca. Ongiś byli to sławni i bardzo czczeni święci, a przez osobę swego przywódcy (primicerius) także związani ze średniowiecznym kultem Czternastu wspomożycieli; wszakże krytyczna hagiografia umieszcza ich bez wahania pośród tworów czysto legendarnych, a ich pojawienie się na kartach twórczości hagiograficznej (i hymnograficznej) przypisuje bliżej nie znanemu fałszerzowi, występującemu pod imieniem Anastazy bibliotekarz. Mimo to wymieniamy ich tu krótko, ponieważ ich przywódcę mieszano nieraz z autentycznym męczennikiem przedstawionym powyżej, a ich kult (także cześć dla rzekomych relikwii) tak był żywy, iż poważnie wpłynął na sakralną twórczość artystyczną.

O legendzie wystarczająco LThK 1 (1957), 235. - Inne i ikonografia w LCI 5 (1973), 16-21.

Achacy mnich znany jest z Drabiny duchowej Jana Klimaka. Oznaczał się heroicznym posłuszeństwem i niezwykłą pokorą, znosząc cierpliwie wybryki mistrza, któremu go powierzono. Żył w VI stuleciu. Grecy i Słowianie czczą go już to 7 lipca, już to 26, 27 lub 29 listopada.

W związku z wejściem w życie zmian w prawie ochrony danych osobowych i rozporządzenia unijnego RODO informujemy, że na naszej stronie www.faktykaliskie.pl, która należy do Grupy Multimedia Polska, używamy technologii, takich jak pliki cookie, do zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu personalizowania treści i reklam oraz analizowania ruchu na stronach i w Internecie. W ten sposób technologię tę wykorzystują również podmioty współpracujące z nami oraz nasi Zaufani Partnerzy, którzy także chcą wyświetlać reklamy jak najlepiej dopasowane do Twoich preferencji. Pragniemy zapoznać Cię ze szczegółami stosowanych przez nas technologii oraz z obowiązującymi przepisami, tak aby dać Ci pełną wiedzę i komfort w korzystaniu z naszych serwisów internetowych. Zapoznaj się z poniższymi informacjami lub kliknij przycisk „przejdź do strony”. Kliknięcie opcji „przejdź do strony” jest automatycznie wyzwoleniem akceptacji powyższych zasad naszego regulaminu.

Informacje, które będą wykorzystywane:
Typ przeglądarki i jej ustawienia. Informacje o systemie operacyjnym urządzenia końcowego. Informacje o zainstalowanych plikach cookie. Informacje o innych identyfikatorach przypisanych do urządzenia końcowego. Adres IP, z którego urządzenie końcowe uzyskuje dostęp do strony internetowej klienta lub aplikacji mobilnej Informacje o aktywności użytkownika na urządzeniu końcowym, w tym o odwiedzanych stronach internetowych i wykorzystywanych aplikacjach mobilnych. Informacje o położeniu geograficznym urządzenia końcowego będą wykorzystywane.

Multimedia Polska S.A. dokłada wszelkich starań, aby niezbędne przetwarzanie Twoich danych osobowe było zgodne z przepisami prawa i nie naruszało Twoich podstawowych praw i wolności, w szczególności prawa do ochrony Twoich danych osobowych. Niniejsza Polityka Prywatności określa generalne zasady, według których przetwarzane są przez nas Twoje dane osobowe. Multimedia Polska S.A. pozyskuje Twoje dane bezpośrednio od Ciebie, ponadto ich powstanie może być skutkiem Twojej aktywności związanej ze korzystaniem przez Ciebie z naszych usług telekomunikacyjnych. W pewnych przypadkach, w ramach  prowadzonej przez Multimedia Polska S.A. działalności operacyjnej, dane dotyczące Twojej osoby mogą także być także pozyskiwane z innych źródeł. Przeczytaj uważnie zawarte w niniejszej Polityce zasady, aby zrozumieć jak i na jakich podstawach prawnych Multimedia Polska S.A. przetwarza Twoje dane osobowe. Jeśli w chwili czytania niniejszej Polityki jesteś naszym klientem musisz wiedzieć, że Twoje ewentualne żądanie zaprzestania przetwarzania Twoich danych osobowych nie spowoduje natychmiastowego zaprzestania przetwarzania i usunięcia  tych danych z zasobów informacyjnych Multimedia Polska S.A. Proces wygaszania przetwarzania Twoich danych będzie zgodny z przepisami obowiązującego prawa, a zasady tego wygaszania są zawarte w niniejszej Polityce.

Dane kontaktowe
Administrator danych osobowych
Administratorem Twoich danych osobowych jest Multimedia Polska S.A. z siedzibą w Gdyni (81-341), przy ulicy Tadeusza Wendy 7/9, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk – Północ w Gdańsku, VIII Wydział Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem: 0000238931, REGON: 190007345, NIP: 5861044881, kapitał zakładowy i łączna suma uiszczonych wkładów wynosi: 91.764.808,00 PLN Organ nadzoru ochrony danych osobowych
Jeśli masz zastrzeżenia co do sposobu i zakresu przetwarzania przez nas Twoich danych, bądź też  chcesz wnieść skargę na sposób obsługi Twojego wniosku lub żądania, informujemy Cię że właściwym organem nadzorczym w tym zakresie jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Kontakt w sprawie Twoich danych: w celu realizacji Twoich uprawnień, wyrażenia albo cofnięcia zgód oraz wnoszenia sprzeciwów, udaj się do Biura Obsługi Klienta, lub skontaktuj z infolinią pod numerem 244 244 244.