Imieniny - Fakty Kaliskie

kontrast:
wielkość czcionki:
A- A+
Dzisiaj jest: 10 kwiecień 2020 Godzina:
imieniny: Małgorzata, Makary

Wyszukiwarka

Formularz kontaktowy

Skontaktuj się z nami

Imieniny

Ananiasz

To znane biblijne imię wywodzi się z języka hebrajskiego. Należy do grupy imion teoforycznych, zawierających w sobie imię bóstwa lub jakąś część jego imienia. Do nas dostało się za pośrednictwem łacińskim z greki (Ananias). Hebrajskie Hananyah, Hananyahu - to 'Jahwe czyniący łaskę lub ten, którego Jahwe ochrania'. W Biblii występuje 20 postaci noszących to teoforyczne imię.

W Polsce nigdy się nie upowszechniło.

Odpowiedniki obcojęz.: łac. Ananias.

Święci opatrzeni tym biblijnym imieniem tworzą w obszernych repertoriach hagiograficznych sporą gromadkę, złożoną z co najmniej sześciu postaci. Tu o dwóch postaciach biblijnych, wspominanych jako święte w kulcie chrześcijańskim:

Ananiasz, Miszael i Azariasz. Byli młodzieńcami, którzy zapewne pochodzili z królewskiego rodu. Zgodnie ze zwyczajem, stosowanym w Niniwie i Babilonii, wzięto ich na dwór, aby tam wychować w wierności dla dynastii i w obyczajach przez nią przyjętych, a tak przygotować do pełnienia wysokich funkcji w państwie. Otrzymywali tedy edukację babilońską i kształceni byli przez preceptorów chaldejskich. Przy tej okazji zamieniono im imionana na Sadrach (Sidrach, Szadrak), Misach (Meszak) i Abdenago (Abed-Nego). Mimo to pozostali wierni obyczajom ojców, a dzięki względom u szefa eunuchów Aszfenaza, którego sobie pozyskali, mogli tę wierność praktykować pośród obyczajów królujących na dworze. Wyróżnienia, których stali się uczestnikami, naraziły ich jednak na zazdrość wielu. Korzystając z okazji, dworzanie denuncjowali ich jako takich, którzy odmawiają oddania czci bóstwu dynastii. Początkowo Nabuchodonozor nie dawał oskarżeniom posłuchu, ale przynaglony donosami, poczuł się zmuszony poddać ich najpierw próbie, a potem skazać na śmierć w płomieniach. Jednakże ogień ich nie tknął: młodzieńcy przechadzali się w towarzystwie anioła Bożego, a Azariasz, uniesiony wdzięcznością, podjął pieśń pochwalną na cześć prawdziwego Boga. Potem razem wyśpiewali hymn, który przejdzie do liturgii jako Kantyk trzech młodzieńców. O tym wszystkim czytamy w trzech pierwszych rozdziałach Księgi Daniela. Stamtąd też dowiadujemy sie o ich uwolnieniu, niczego jednak nie wiemy o ich dalszych losach. Tę dalszą historię dorobiła im dopiero wyobraźnia chrześcijańskiej starożytności. Za panowania cesarza Leona I (457-474) przywieziono więc z Babilonu ich relikwie. Arcybiskup Eufemiusz (491-496) złożył je przy grobowcu św. Daniela Słupnika, ale część znalazła się także w Aleksandrii, a nawet w innych okolicach Afryki. Sławili ich Ojcowie (BHG 484v-488n), ale także tacy pisarze, jak autor De vita et obitu Patrum (BHL 6544). Florus i Ado wprowadzili ich do martyrologiów łacińskich pod dniem 16 grudnia, natomiast Grecy wspominali ich w dniach 17, 18 lub 20 grudnia, a ponadto w ostatnią niedzielę przed Bożym Narodzeniem. Dodajmy, że niezależnie od tych stosunkowo późnych objawów czci ich kult sięgał czasów dawniejszych: w katakumbach ryto ich imiona, aby wspomnieniami tego, co przeżyli, zagrzewać się do męczeństwa.

Ananiasz z Damaszku. Znamy go przede wszystkim z Dz 9, 10-19 oraz 22, 12-16. Był -człowiekiem przestrzegającym wiernie Prawa, o którym wszyscy (tamtejsi) Żydzi wydawali dobre świadectwo-. On to odszukał Pawła, aby mu oznajmić Boże wezwanie. Z pierwszej relacji dowiadujemy się ponadto, że Bóg odsłonił mu swe zamiary względem przyszłego apostoła narodów, którego też on uzdrowił przez włożenie rak. Dz nie mówią, że był kapłanem, ale tradycja grecka dopatrywała się w nim biskupa Damaszku, skąd miał później udać się na przepowiadanie Ewangelii do Eleutheropolis. Tam też miał ponieść śmierć męczeńską w dniu 1 października. Ado wprowadził go do martyrologiów łacińskich w dniu upamiętniającym nawrócenie Pawła (25 stycznia).

Redakcja portalu

www.faktykaliskie.pl
ul. Wrocławska 53-57, Kalisz
tel. 785 204 665
e-mail:

Redaktor portalu
Anna Miklas-Pęcherz 

Redakcja telewizji

Magazyn Miejski
ul. Wrocławska 53-57, Kalisz
tel. 62 598 47 81
e-mail:

Kierownik redakcji
Marcin Spętany

W związku z wejściem w życie zmian w prawie ochrony danych osobowych i rozporządzenia unijnego RODO informujemy, że na naszej stronie www.faktykaliskie.pl, która należy do Grupy Multimedia Polska, używamy technologii, takich jak pliki cookie, do zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu personalizowania treści i reklam oraz analizowania ruchu na stronach i w Internecie. W ten sposób technologię tę wykorzystują również podmioty współpracujące z nami oraz nasi Zaufani Partnerzy, którzy także chcą wyświetlać reklamy jak najlepiej dopasowane do Twoich preferencji. Pragniemy zapoznać Cię ze szczegółami stosowanych przez nas technologii oraz z obowiązującymi przepisami, tak aby dać Ci pełną wiedzę i komfort w korzystaniu z naszych serwisów internetowych. Zapoznaj się z poniższymi informacjami lub kliknij przycisk „przejdź do strony”. Kliknięcie opcji „przejdź do strony” jest automatycznie wyzwoleniem akceptacji powyższych zasad naszego regulaminu.

Informacje, które będą wykorzystywane:
Typ przeglądarki i jej ustawienia. Informacje o systemie operacyjnym urządzenia końcowego. Informacje o zainstalowanych plikach cookie. Informacje o innych identyfikatorach przypisanych do urządzenia końcowego. Adres IP, z którego urządzenie końcowe uzyskuje dostęp do strony internetowej klienta lub aplikacji mobilnej Informacje o aktywności użytkownika na urządzeniu końcowym, w tym o odwiedzanych stronach internetowych i wykorzystywanych aplikacjach mobilnych. Informacje o położeniu geograficznym urządzenia końcowego będą wykorzystywane.

Multimedia Polska S.A. dokłada wszelkich starań, aby niezbędne przetwarzanie Twoich danych osobowe było zgodne z przepisami prawa i nie naruszało Twoich podstawowych praw i wolności, w szczególności prawa do ochrony Twoich danych osobowych. Niniejsza Polityka Prywatności określa generalne zasady, według których przetwarzane są przez nas Twoje dane osobowe. Multimedia Polska S.A. pozyskuje Twoje dane bezpośrednio od Ciebie, ponadto ich powstanie może być skutkiem Twojej aktywności związanej ze korzystaniem przez Ciebie z naszych usług telekomunikacyjnych. W pewnych przypadkach, w ramach  prowadzonej przez Multimedia Polska S.A. działalności operacyjnej, dane dotyczące Twojej osoby mogą także być także pozyskiwane z innych źródeł. Przeczytaj uważnie zawarte w niniejszej Polityce zasady, aby zrozumieć jak i na jakich podstawach prawnych Multimedia Polska S.A. przetwarza Twoje dane osobowe. Jeśli w chwili czytania niniejszej Polityki jesteś naszym klientem musisz wiedzieć, że Twoje ewentualne żądanie zaprzestania przetwarzania Twoich danych osobowych nie spowoduje natychmiastowego zaprzestania przetwarzania i usunięcia  tych danych z zasobów informacyjnych Multimedia Polska S.A. Proces wygaszania przetwarzania Twoich danych będzie zgodny z przepisami obowiązującego prawa, a zasady tego wygaszania są zawarte w niniejszej Polityce.

Dane kontaktowe
Administrator danych osobowych
Administratorem Twoich danych osobowych jest Multimedia Polska S.A. z siedzibą w Gdyni (81-341), przy ulicy Tadeusza Wendy 7/9, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk – Północ w Gdańsku, VIII Wydział Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem: 0000238931, REGON: 190007345, NIP: 5861044881, kapitał zakładowy i łączna suma uiszczonych wkładów wynosi: 91.764.808,00 PLN Organ nadzoru ochrony danych osobowych
Jeśli masz zastrzeżenia co do sposobu i zakresu przetwarzania przez nas Twoich danych, bądź też  chcesz wnieść skargę na sposób obsługi Twojego wniosku lub żądania, informujemy Cię że właściwym organem nadzorczym w tym zakresie jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Kontakt w sprawie Twoich danych: w celu realizacji Twoich uprawnień, wyrażenia albo cofnięcia zgód oraz wnoszenia sprzeciwów, udaj się do Biura Obsługi Klienta, lub skontaktuj z infolinią pod numerem 244 244 244.