Imieniny - Fakty Kaliskie

kontrast:
wielkość czcionki:
A- A+
Dzisiaj jest: 16 luty 2019 Godzina:
imieniny: Julianna, Szymon

Wyszukiwarka

Formularz kontaktowy

Skontaktuj się z nami

Imieniny

Andronik

Imię męskie pochodzenia greckiego, często używane przez chrześcijan wschodnich. Należy do grupy imion dwuczłonowych, złożonych z elementów: an-r (andrós) 'mąż, mężczyzna' i -nik- 'zwycięstwo'. Jest to zatem imię oznaczające 'męża zwycięstwa' i może być odpowiednikiem łacińskiego Victor.

Odpowiedniki obcojęz.: łac. Andronicus, gr. Andróníkos, ros. Andronik, wł. Andronico.

Święci, których w hagiograficznych zapisach odnajdujemy pod tym imieniem, tworzą grupkę złożoną z siedmiu postaci. Ale niektóre z nich albo wchodzą w skład sporych gromad męczenników, albo ledwo wyłaniają się z pomroki dziejów. Stąd przedstawiamy tu tylko trzech:

Andronik, towarzysz św. Pawła. Apostoł narodów wspomina go razem z Junią (Juniasem-) w Rz 16, 7 i przy tej okazji nazywa ich krewnymi. Czy tylko w szerokim znaczeniu, jako Żydów, czy też w znaczeniu bardziej ścisłym- Egzegeci nie są w stanie odpowiedzieć na to pytanie, tak jak z braku innych biblijnych danych nie potrafimy lepiej scharakteryzować ich roli i osobowości. Trudno ponadto cokolwiek powiedzieć o dalszych losach Andronika. Wedle Synaksarium konstantynopolitańskiego miał być potem biskupem w Panonii. Wedle Pseudo-Doroteusza taką samą rolę miał spełniać w Hiszpanii. Wedle jeszcze innej relacji miał w Efezie odwiedzić św. Jana i za radą ewangelisty osiąść potem w Smyrnie. Junia miała być jego żoną. W meneach greckich wspominani są 17 maja.

Andronik i Atanazja (Anastazja). Mieli być małżonkami. Mieszkali w Antiochii, gdzie Andronik trudnił się złotnictwem. Po dwunastu latach pożycia utracili nagle dwoje dzieci. Rozdali wtedy swe dobra, a sami, marząc o życiu doskonalszym, udali się do Egiptu. Daniel, opat w Skete, skierował wówczas Atanazję do żeńskiego klasztoru w Tabennie, a Andronika zatrzymał u siebie. W dwanaście lat później Atanazja, zmieniona i przebrana w habit mnicha, spotkała się z Andronikiem i skłoniła go do osiedlenia się w klasztorze pod Aleksandrią. Piękna to opowieść, ongiś zaczytywana, redagowana na nowo, streszczana. W synaksariach wschodnich małżonków wspominano 2 marca, 6 lub 12 maja oraz 9 października. W Martyrologium Rzymskim znaleźli się pod tą ostatnią datą.

Andronik z Rostowa. Był jednym z ulubionych uczniów św. Sergiusza z Radoneża. Gdy Aleksy, metropolita Moskwy, ufundował wotywny klasztor z kościołem, zwrócił się do Sergiusza z prośbą o mnicha, któremu mógłby powierzyć nową fundację. Przeznaczył też dla niej ikonę, którą wedle legendy namalowali aniołowie. Klasztor w rzeczy samej stał się szkołą malowania ikon. Andronik zmarł między r. 1395 a 1404. W Kościele rosyjskim wspominany jest w dniu 13 czerwca.

Poziomy 4

Redakcja portalu

www.faktykaliskie.pl
ul. Wrocławska 53-57, Kalisz
tel. 785 204 665
e-mail:

Redaktor portalu
Anna Miklas-Pęcherz 

Redakcja telewizji

Magazyn Miejski
ul. Wrocławska 53-57, Kalisz
tel. 62 598 47 81
e-mail:

Kierownik redakcji
Marcin Spętany

W związku z wejściem w życie zmian w prawie ochrony danych osobowych i rozporządzenia unijnego RODO informujemy, że na naszej stronie www.faktykaliskie.pl, która należy do Grupy Multimedia Polska, używamy technologii, takich jak pliki cookie, do zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu personalizowania treści i reklam oraz analizowania ruchu na stronach i w Internecie. W ten sposób technologię tę wykorzystują również podmioty współpracujące z nami oraz nasi Zaufani Partnerzy, którzy także chcą wyświetlać reklamy jak najlepiej dopasowane do Twoich preferencji. Pragniemy zapoznać Cię ze szczegółami stosowanych przez nas technologii oraz z obowiązującymi przepisami, tak aby dać Ci pełną wiedzę i komfort w korzystaniu z naszych serwisów internetowych. Zapoznaj się z poniższymi informacjami lub kliknij przycisk „przejdź do strony”. Kliknięcie opcji „przejdź do strony” jest automatycznie wyzwoleniem akceptacji powyższych zasad naszego regulaminu.

Informacje, które będą wykorzystywane:
Typ przeglądarki i jej ustawienia. Informacje o systemie operacyjnym urządzenia końcowego. Informacje o zainstalowanych plikach cookie. Informacje o innych identyfikatorach przypisanych do urządzenia końcowego. Adres IP, z którego urządzenie końcowe uzyskuje dostęp do strony internetowej klienta lub aplikacji mobilnej Informacje o aktywności użytkownika na urządzeniu końcowym, w tym o odwiedzanych stronach internetowych i wykorzystywanych aplikacjach mobilnych. Informacje o położeniu geograficznym urządzenia końcowego będą wykorzystywane.

Multimedia Polska S.A. dokłada wszelkich starań, aby niezbędne przetwarzanie Twoich danych osobowe było zgodne z przepisami prawa i nie naruszało Twoich podstawowych praw i wolności, w szczególności prawa do ochrony Twoich danych osobowych. Niniejsza Polityka Prywatności określa generalne zasady, według których przetwarzane są przez nas Twoje dane osobowe. Multimedia Polska S.A. pozyskuje Twoje dane bezpośrednio od Ciebie, ponadto ich powstanie może być skutkiem Twojej aktywności związanej ze korzystaniem przez Ciebie z naszych usług telekomunikacyjnych. W pewnych przypadkach, w ramach  prowadzonej przez Multimedia Polska S.A. działalności operacyjnej, dane dotyczące Twojej osoby mogą także być także pozyskiwane z innych źródeł. Przeczytaj uważnie zawarte w niniejszej Polityce zasady, aby zrozumieć jak i na jakich podstawach prawnych Multimedia Polska S.A. przetwarza Twoje dane osobowe. Jeśli w chwili czytania niniejszej Polityki jesteś naszym klientem musisz wiedzieć, że Twoje ewentualne żądanie zaprzestania przetwarzania Twoich danych osobowych nie spowoduje natychmiastowego zaprzestania przetwarzania i usunięcia  tych danych z zasobów informacyjnych Multimedia Polska S.A. Proces wygaszania przetwarzania Twoich danych będzie zgodny z przepisami obowiązującego prawa, a zasady tego wygaszania są zawarte w niniejszej Polityce.

Dane kontaktowe
Administrator danych osobowych
Administratorem Twoich danych osobowych jest Multimedia Polska S.A. z siedzibą w Gdyni (81-341), przy ulicy Tadeusza Wendy 7/9, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk – Północ w Gdańsku, VIII Wydział Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem: 0000238931, REGON: 190007345, NIP: 5861044881, kapitał zakładowy i łączna suma uiszczonych wkładów wynosi: 91.764.808,00 PLN Organ nadzoru ochrony danych osobowych
Jeśli masz zastrzeżenia co do sposobu i zakresu przetwarzania przez nas Twoich danych, bądź też  chcesz wnieść skargę na sposób obsługi Twojego wniosku lub żądania, informujemy Cię że właściwym organem nadzorczym w tym zakresie jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Kontakt w sprawie Twoich danych: w celu realizacji Twoich uprawnień, wyrażenia albo cofnięcia zgód oraz wnoszenia sprzeciwów, udaj się do Biura Obsługi Klienta, lub skontaktuj z infolinią pod numerem 244 244 244.