Imieniny - Fakty Kaliskie

kontrast:
wielkość czcionki:
A- A+
Dzisiaj jest: 13 lipiec 2020 Godzina:
imieniny: Justyna, Eugeniusz

Wyszukiwarka

Formularz kontaktowy

Skontaktuj się z nami

Imieniny

Apostołowie

Greckie wyrażenie apostoloi, które w swym pierwotnym sensie odnajdujemy w Nowym Testamencie, miało tam określać wysłanego, np. J 13, 16. Potem nabrało ono znaczenia bardziej precyzyjnego: określało tego, którego delegowała wspólnota (2 Kor 8, 23; Flp 2, 25); wydelegowanego do dzieła misyjnego (Rz 16, 7); a nawet wysłanego przez Boga (Hbr 3, 1), przy czym sam Jezus nazwany został apostołem. Na ogół jednak wyrażenia używano w znaczeniu bardziej zacieśnionym: określało ono tych, których wysłał Chrystus, zarówno Dwunastu, jak i św. Pawła. W Nowym Testamencie znajdujemy cztery listy Dwunastu: Mt 10, 2-4; Mk 3, 16-19; Łk 6, 14-16; Dz 1, 13. Wymieniają one te same osoby, ale nie zawsze pod tymi samymi imionami i nie w tym samym porządku. Dwunastu dzielą na grupki po czterech, przy czym przewodniczą im Piotr, Filip i Jakub, syn Alfeusza. Uszeregowanie w grupkach jest rozmaite i nie zawsze można się domyślić racji takiego a nie innego uszeregowania. Jeszcze inaczej wylicza ich rzymska modlitwa eucharystyczna, ale tu wpływ swój zaznaczył pierwotny kalendarz. Gdy o wybór apostołów chodzi, wyznaczyć można trzy jego etapy. Najpierw niektórzy z uczniów Przesłańca przechodzą do otoczenia Chrystusa i dobierając sobie przyjaciół, towarzyszą Mu okazyjnie, nie porzucając jeszcze zwykłych zajęć (J 1, 35-51). Potem, gdy przeżywają cudowny połów, wezwani zostają do porzucenia wszystkiego, aby mogli się stać rybakami ludzi (Mt 4, 18-22; Mk 1, 16-20 i Łk 5, 1-11). W Kafarnaum Zbawiciel pozyskuje Mateusza, który wezwanie przyjmuje bez zwłoki (Mt 9, 9-13 i miejsca paralelne). W końcu, po nocy spędzonej na modlitwie, Jezus wzywa uczniów do siebie i wybiera spośród nich Dwunastu. Sam ich nazywa apostołami (Mt 10, 1 i miejsca paralelne). Liczba dwunastu kryje w sobie symbolizm: mają być ojcami Nowego Izraela (Mt 19, 25). Jest to tak doniosłe, że gdy jeden z nich odstąpi, będą zobowiązani wybrać jego następcę (Dz 1, 23-26). Nie są misjonarzami działającymi w pojedynkę. Mają tworzyć prawdziwą zhierarchizowaną społeczność. Misję od Chrystusa otrzymują bowiem jako wspólnota, której głową jest Piotr (Mt 16, 17-19). On to ma braci utwierdzać we wierze (Łk 22, 15-17). Sama zaś misja sprowadza się do nauczania, kierowania i uświęcania. Mają więc świadczyć o Zbawicielu, zwłaszcza o Jego zmartwychwstaniu (Łk 24, 46-48), głosić wszystkim narodom powierzoną im naukę (Mt 28, 19 n.), przy czym będą doznawać łask Ducha (J 14, 16 n.) i nieprzerwanej obecności Pana (Mt 28, 20). Wierni zobowiązani zostają do posłuchu (Mt 18. 17), przy czym posłuch ten sięga sumień (Mt 18, 18). Udzielając sakramentów, zwłaszcza chrztu, Eucharystii i sakramentu pojednania (Mt 28, 19; Łk 22, 19 n.; J 20, 22 n.), będą kontynuowali dzieło samego Zbawiciela. W tym wszystkim swój udział będzie też miał Paweł, który tytuł apostoła energicznie sobie przypisuje i go uzasadnia (por. np. 1 Kor 1, 1; Dz 9, 1-19; 22, 6-16; 26, 9-18; 1 Kor 9, 1 itd.). Jest, mówiąc krótko, apostołem pogan (Rz 1, 5). Per extensionem, na zasadzie analogii, podobne tytuły zaczęto później nadawać wielkim misjonarzom. I tak np. Augustyna z Canterbury nazwano apostołem Anglii; Bonifacego apostołem Germanii; Cyryla i Metodego apostołami Słowiańszczyzny; Henryka apostołem Finlandii; Ksawerego apostołem Indii itd. Gdy o kult pierwszych apostołów chodzi, należy podkreślić, że zrazu był to kult lokalny. Później zaczęto zbierać ludowe tradycje, których byli bohaterami. Wspomnienia obchodzono w miarę kształtowania się martyrologiów powszechnych, przy czym na daty wyznaczano często te, w których dokonano translacji ich relikwii. Z czasem obchody stawały się coraz to uroczystsze, wyposażane w wysokie rangi liturgiczne. Aż po epokę gotyku nie znajdywano poza inskrypcjami sposobu na oznaczanie poszczególnych członków apostolskiego kolegium. Zresztą poza Piotrem i Pawłem sztuka ich jeszcze wówczas nie odróżniała. Dopiero w epoce wielkich katedr zaczęto im dodawać odrębne atrybuty: Piotrowi - klucze, koguta lub odwrócony krzyż; Pawłowi - miecz; Janowi - kielich, z którego wychyla się wąż, co symbolizować miało podaną mu wedle legendy truciznę; Andrzejowi - krzyż w kształcie X, nazywany później krzyżem św. Andrzeja; Jakubowi Większemu - kij pielgrzyma, muszlę; Filipowi - krzyż łaciński; Bartłomiejowi - kordelas służący do zdzierania skóry; Mateuszowi - topór, lancę, nieraz sakiewkę; Tomaszowi - węgielnicę lub pion architekta; Szymonowi - piłę; Judzie Tadeuszowi - maczugę, miecz lub barkę; Jakubowi Mniejszemu - kij folusznika; Maciejowi - siekierę, miecz lub maczugę; Barnabie - płomienie lub stos. Dodajmy jeszcze, że dość wcześnie w Konstantynopolu, a potem także w Rzymie pojawiły się kościoły dedykowane wszystkim apostołom. Osobne wspólne święto na Wschodzie pojawiło się w V lub VI stuleciu. Zachód był tu znów powściągliwszy lub - jeśli kto chce - z mniejszą inwencją. Dopiero w XI w. pojawia się tam wspomnienie Rozesłania apostołów, Divisio apostolorum, którego formularze do ostatnich czasów znajdowały się księgach liturgicznych pod dniem 15 lipca. - O Ojcach apostolskich, apostolskości Kościoła, pseudoapostolskich apokryfach, sektach nazywanych apostolskimi itp. mówić tu nie potrzebujemy.

Redakcja portalu

www.faktykaliskie.pl
ul. Wrocławska 53-57, Kalisz
tel. 607 942 977
e-mail:

Redaktor portalu
Anna Miklas-Pęcherz 

Redakcja telewizji

Magazyn Miejski
ul. Wrocławska 53-57, Kalisz
tel. 62 598 47 81
e-mail:

Kierownik redakcji
Marcin Spętany

W związku z wejściem w życie zmian w prawie ochrony danych osobowych i rozporządzenia unijnego RODO informujemy, że na naszej stronie www.faktykaliskie.pl, która należy do Grupy Multimedia Polska, używamy technologii, takich jak pliki cookie, do zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu personalizowania treści i reklam oraz analizowania ruchu na stronach i w Internecie. W ten sposób technologię tę wykorzystują również podmioty współpracujące z nami oraz nasi Zaufani Partnerzy, którzy także chcą wyświetlać reklamy jak najlepiej dopasowane do Twoich preferencji. Pragniemy zapoznać Cię ze szczegółami stosowanych przez nas technologii oraz z obowiązującymi przepisami, tak aby dać Ci pełną wiedzę i komfort w korzystaniu z naszych serwisów internetowych. Zapoznaj się z poniższymi informacjami lub kliknij przycisk „przejdź do strony”. Kliknięcie opcji „przejdź do strony” jest automatycznie wyzwoleniem akceptacji powyższych zasad naszego regulaminu.

Informacje, które będą wykorzystywane:
Typ przeglądarki i jej ustawienia. Informacje o systemie operacyjnym urządzenia końcowego. Informacje o zainstalowanych plikach cookie. Informacje o innych identyfikatorach przypisanych do urządzenia końcowego. Adres IP, z którego urządzenie końcowe uzyskuje dostęp do strony internetowej klienta lub aplikacji mobilnej Informacje o aktywności użytkownika na urządzeniu końcowym, w tym o odwiedzanych stronach internetowych i wykorzystywanych aplikacjach mobilnych. Informacje o położeniu geograficznym urządzenia końcowego będą wykorzystywane.

Multimedia Polska S.A. dokłada wszelkich starań, aby niezbędne przetwarzanie Twoich danych osobowe było zgodne z przepisami prawa i nie naruszało Twoich podstawowych praw i wolności, w szczególności prawa do ochrony Twoich danych osobowych. Niniejsza Polityka Prywatności określa generalne zasady, według których przetwarzane są przez nas Twoje dane osobowe. Multimedia Polska S.A. pozyskuje Twoje dane bezpośrednio od Ciebie, ponadto ich powstanie może być skutkiem Twojej aktywności związanej ze korzystaniem przez Ciebie z naszych usług telekomunikacyjnych. W pewnych przypadkach, w ramach  prowadzonej przez Multimedia Polska S.A. działalności operacyjnej, dane dotyczące Twojej osoby mogą także być także pozyskiwane z innych źródeł. Przeczytaj uważnie zawarte w niniejszej Polityce zasady, aby zrozumieć jak i na jakich podstawach prawnych Multimedia Polska S.A. przetwarza Twoje dane osobowe. Jeśli w chwili czytania niniejszej Polityki jesteś naszym klientem musisz wiedzieć, że Twoje ewentualne żądanie zaprzestania przetwarzania Twoich danych osobowych nie spowoduje natychmiastowego zaprzestania przetwarzania i usunięcia  tych danych z zasobów informacyjnych Multimedia Polska S.A. Proces wygaszania przetwarzania Twoich danych będzie zgodny z przepisami obowiązującego prawa, a zasady tego wygaszania są zawarte w niniejszej Polityce.

Dane kontaktowe
Administrator danych osobowych
Administratorem Twoich danych osobowych jest Multimedia Polska S.A. z siedzibą w Gdyni (81-341), przy ulicy Tadeusza Wendy 7/9, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk – Północ w Gdańsku, VIII Wydział Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem: 0000238931, REGON: 190007345, NIP: 5861044881, kapitał zakładowy i łączna suma uiszczonych wkładów wynosi: 91.764.808,00 PLN Organ nadzoru ochrony danych osobowych
Jeśli masz zastrzeżenia co do sposobu i zakresu przetwarzania przez nas Twoich danych, bądź też  chcesz wnieść skargę na sposób obsługi Twojego wniosku lub żądania, informujemy Cię że właściwym organem nadzorczym w tym zakresie jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Kontakt w sprawie Twoich danych: w celu realizacji Twoich uprawnień, wyrażenia albo cofnięcia zgód oraz wnoszenia sprzeciwów, udaj się do Biura Obsługi Klienta, lub skontaktuj z infolinią pod numerem 244 244 244.