Imieniny - Fakty Kaliskie

kontrast:
wielkość czcionki:
A- A+
Dzisiaj jest: 13 lipiec 2020 Godzina:
imieniny: Justyna, Eugeniusz

Wyszukiwarka

Formularz kontaktowy

Skontaktuj się z nami

Imieniny

Bernardyn

W Polsce pojawiło się w drugiej połowie XV w. (po raz pierwszy w 1467 r.) i znamy je z zapisów łacińskich: BernardinusBernardyn, Bernardynus = Biernardyn, Barnardinus = Barnardyn, zapewne w związku z osiedleniem się obserwantów (1453), których w Polsce nazwano bernardynami. Od tego imienia wywodzą się ludowe nazwiska BernadyBarnady. Dziś używane rzadko.

Odpowiedniki obcojęz.: łac. Bernardinus, ang. Bernardine, Bernardino, fr. Bernardin, hiszp. Bernardino, niem. Bernardinus, Bernhardin, wł. Bernardino.

Repertoria wyliczają piętnastu świętych lub błogosławionych, oznaczanych tym imieniem. Tu przedstawić możemy tylko trzech:

Bernardyn Sieneński. Urodził się 8 września 1380 r. w Massa Maritima, niedaleko Sieny. Utraciwszy rychło rodziców, wychowywał się pod opieką krewnych. Jako młodzieniec oddawał się z zapałem studiom humanistycznym. W r. 1399 ukończył w Sienie prawo. W trzy lata później wstąpił do Braci Mniejszych, gdzie też w r. 1404 wyświęcony został na kapłana. Wkrótce odegrał w zakonie rolę ogromną, dając początek zreformowanej gałęzi zakonu franciszkańskiego, której członkowie nazywani byli zrazu obserwantami. W latach 1438-1444 piastował urząd pierwszego wikariusza generalnego. Był także wybitnym kaznodzieją, który w ciągu swego życia przeorał swym przepowiadaniem niemal całą ówczesną Italię. Skutki jego kazań były uderzające: nawracało się wielu grzeszników, zanikały ośrodki herezji, odradzało się życie religijne i powiększały się zastępy franciszkańskich obserwantów. Wzbogacił Bernardyn ponadto piśmiennictwo religijne. Obznajomiony gruntownie z Pismem Św. i Ojcami Kościoła, a także z dotychczasowymi traktatami ascetyczno-mistycznymi, sam napisał wiele cennych dzieł teologicznych. Najważniejsze z nich to traktaty De christiana religione, De evangelio aeterno, De vita christiana, De Beata Virgine, De Spiritu Sancto, De inspirationibus, De s. Joseph, De divina dilectione i inne. Bernardyn poruszył w nich m.in., jak nikt dotąd, problem pośrednictwa Matki Najśw., naukę o Niepokalanym Poczęciu, nabożeństwo do św. Józefa oraz cały szereg zagadnień etycznych i społecznych. Także nabożeństwo do Imienia Jezus jemu zawdzięcza, jeśli nie swój początek, to przynajmniej decydujący impuls i rozwój. Św. Bernardyn odznaczał się również czynną miłością bliźniego, co okazało się przede wszystkim w czasie zarazy. Głęboko pokorny, nie przyjął także ofiarowanych mu godności i zrezygnował kolejno z biskupstw w Sienie, Ferrarze i Urbino. Zmarł w Akwili 20 maja 1444 r. W sześć lat później został kanonizowany. Mieszkańcy Akwili zbudowali wówczas wspaniałą świątynię, do której w r. 1472 przeniesiono jego relikwie. W uroczystości tej brał m.in. udział bł. Szymon z Lipnicy. Należy tu zaraz dodać, że Bernardyn wywarł także potężny wpływ na życie religijne w Polsce. Sprowadzeni w r. 1453 obserwanci - uczniowie Bernardyna, otrzymali u nas nieoficjalną nazwę bernardynów i wkrótce wydali wspaniałe owoce swej działalności, o czym najlepiej świadczy zastęp płomiennych głosicieli Słowa Bożego: Szymon z Lipnicy, Jan z Dukli, Władysław z Gielniowa, Rafał z Proszowic i inni. Pod wezwaniem św. Bernardyna powstały też na naszych ziemiach klasztory obserwanckie (Kraków, Poznań, Łowicz).

Bernardyn z Feltre. Urodził się w r. 1431. Był notariuszem w rodzinnym mieście. W Padwie kontynuował studia prawnicze, ale już w r. 1456 przyjął habit franciszkański. Siedem lat później otrzymał święcenia kapłańskie. Był następnie lektorem, zaś od r. 1469 kaznodzieją. Niebawem, jak Bernardyn ze Sieny, zaczął przemierzać kraj, głosząc wszędzie płomienne kazania. Wzywał do zachowania pokoju, zakładał bractwa oraz Montes pietatis, zwalczał lichwę i merkantylizm żydowski, zachęcał do pobożności względem Eucharystii i Imienia Jezus. Żywy udział wziął w słynnych kontrowersjach na temat oprocentowania pożyczek. Całą tę działalność społeczną Braci Mniejszych, których był wybitnym reprezentantem, zaaprobują Leon X i sobór laterański V (1515). Bernardyn już tego sukcesu nie doczekał się. Głosił kazania w Pawii i zamierzał jeszcze wybrać się do Piacenzy, gdy wyczerpanie dało znać o sobie. Zmarł w tamtejszym klasztorze Św. Jakuba 28 września 1493 r. Jego kult zaaprobowano w r. 1654.

Bernardyn Realino. Urodził się 1 grudnia 1530 r. w Carpi niedaleko Modeny (Emilia, Włochy) jako syn żołnierza i notabla z dworu Gonzagów. Kształcił się w Modenie, a następnie w Bolonii, gdzie rzuciwszy studium filozofii i humanistyki zdobył doktorat obojga praw. Wszedł wówczas na drogę świetnej kariery prawniczo-urzędniczej. Był po kolei podestą w Felizzano i Monferrato, doradcą prawnym w Aleksandrii (Piemont), podestą w Cassine, sędzią w Castel Leone oraz audytorem i pełnomocnikiem markiza Pescary w Neapolu. Tam zetknął się jezuitą o. Carminatą, który udzielił mu ośmiodniowych rekolekcji. Bernardyn wyszedł z nich odmieniony. Kierując się pierwszym zapałem zniszczył zaraz młodzieńcze poezje - niektóre na szczęście były drukowane - i mając lat trzydzieści cztery wstąpił do Towarzystwa Jezusowego. Chciał tam zostać bratem-laikiem, ale przynaglono go do przyjęcia święceń, które otrzymał w trzydziestym siódmym roku życia. W 1570 objął na krótko urząd magistra nowicjuszy. Wówczas też rozpoczął działalność kaznodziejską. W r. 1574 otrzymał polecenie, by udać się do Lecce, gdzie pozostał do śmierci, mimo iż próbowano go kilkakrotnie przenosić. Pracował tam jako kaznodzieja i konferencjonista, kapelan szpitali i więzienia, przede wszystkim zaś jako niestrudzony spowiednik. Wkrótce po przybyciu do miasta stał się jego najbardziej popularną osobistością. Znano go i kochano wszędzie. Był niezwykle dobroduszny, jowialny i uroczo pobożny. Nie utracił przy tym nic z naturalności swego obejścia. Zresztą darzył wszystkich niestrudzoną życzliwością. Łatwo też pozyskiwał zaufanie. Cenili go święci Andrzej Avellino, Robert Bellarmin (który zresztą był jego prowincjałem), Jan Berchmans, Karol Spinola i inni. Najbardziej jednak kochali go mieszkańcy Lecce, pośród których hojnie rozsypywał dobrodziejstwa swych charyzmatów: daru przewidywania, czytania w sercach ludzkich, uzdrawiania. Gdy na skutek nieszczęśliwego potknięcia nie mógł już chodzić (1610), a następnie (1613) utracił wzrok, rada miejska zwróciła się doń, by zgodził się być patronem miasta. Sporządzono nawet odpowiedni akt prawny. Ta sama zwierzchność jeszcze za życie Bernardyna przynagla biskupa, aby z myślą o jego beatyfikacji otwarł proces informacyjny. Święty zmarł 2 lipca 1616 r. W rzeczy samej wkrótce, za staraniem św. Roberta Bellarmina, rozpoczęto proces beatyfikacyjny. Mimo to beatyfikował go dopiero Leon XIII (1895), kanonizował zaś w r. 1947 Pius XII. W malarstwie przedstawiany jest niemal zawsze z Dzieciątkiem Jezus, do którego miał czułe nabożeństwo.

Redakcja portalu

www.faktykaliskie.pl
ul. Wrocławska 53-57, Kalisz
tel. 607 942 977
e-mail:

Redaktor portalu
Anna Miklas-Pęcherz 

Redakcja telewizji

Magazyn Miejski
ul. Wrocławska 53-57, Kalisz
tel. 62 598 47 81
e-mail:

Kierownik redakcji
Marcin Spętany

W związku z wejściem w życie zmian w prawie ochrony danych osobowych i rozporządzenia unijnego RODO informujemy, że na naszej stronie www.faktykaliskie.pl, która należy do Grupy Multimedia Polska, używamy technologii, takich jak pliki cookie, do zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu personalizowania treści i reklam oraz analizowania ruchu na stronach i w Internecie. W ten sposób technologię tę wykorzystują również podmioty współpracujące z nami oraz nasi Zaufani Partnerzy, którzy także chcą wyświetlać reklamy jak najlepiej dopasowane do Twoich preferencji. Pragniemy zapoznać Cię ze szczegółami stosowanych przez nas technologii oraz z obowiązującymi przepisami, tak aby dać Ci pełną wiedzę i komfort w korzystaniu z naszych serwisów internetowych. Zapoznaj się z poniższymi informacjami lub kliknij przycisk „przejdź do strony”. Kliknięcie opcji „przejdź do strony” jest automatycznie wyzwoleniem akceptacji powyższych zasad naszego regulaminu.

Informacje, które będą wykorzystywane:
Typ przeglądarki i jej ustawienia. Informacje o systemie operacyjnym urządzenia końcowego. Informacje o zainstalowanych plikach cookie. Informacje o innych identyfikatorach przypisanych do urządzenia końcowego. Adres IP, z którego urządzenie końcowe uzyskuje dostęp do strony internetowej klienta lub aplikacji mobilnej Informacje o aktywności użytkownika na urządzeniu końcowym, w tym o odwiedzanych stronach internetowych i wykorzystywanych aplikacjach mobilnych. Informacje o położeniu geograficznym urządzenia końcowego będą wykorzystywane.

Multimedia Polska S.A. dokłada wszelkich starań, aby niezbędne przetwarzanie Twoich danych osobowe było zgodne z przepisami prawa i nie naruszało Twoich podstawowych praw i wolności, w szczególności prawa do ochrony Twoich danych osobowych. Niniejsza Polityka Prywatności określa generalne zasady, według których przetwarzane są przez nas Twoje dane osobowe. Multimedia Polska S.A. pozyskuje Twoje dane bezpośrednio od Ciebie, ponadto ich powstanie może być skutkiem Twojej aktywności związanej ze korzystaniem przez Ciebie z naszych usług telekomunikacyjnych. W pewnych przypadkach, w ramach  prowadzonej przez Multimedia Polska S.A. działalności operacyjnej, dane dotyczące Twojej osoby mogą także być także pozyskiwane z innych źródeł. Przeczytaj uważnie zawarte w niniejszej Polityce zasady, aby zrozumieć jak i na jakich podstawach prawnych Multimedia Polska S.A. przetwarza Twoje dane osobowe. Jeśli w chwili czytania niniejszej Polityki jesteś naszym klientem musisz wiedzieć, że Twoje ewentualne żądanie zaprzestania przetwarzania Twoich danych osobowych nie spowoduje natychmiastowego zaprzestania przetwarzania i usunięcia  tych danych z zasobów informacyjnych Multimedia Polska S.A. Proces wygaszania przetwarzania Twoich danych będzie zgodny z przepisami obowiązującego prawa, a zasady tego wygaszania są zawarte w niniejszej Polityce.

Dane kontaktowe
Administrator danych osobowych
Administratorem Twoich danych osobowych jest Multimedia Polska S.A. z siedzibą w Gdyni (81-341), przy ulicy Tadeusza Wendy 7/9, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk – Północ w Gdańsku, VIII Wydział Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem: 0000238931, REGON: 190007345, NIP: 5861044881, kapitał zakładowy i łączna suma uiszczonych wkładów wynosi: 91.764.808,00 PLN Organ nadzoru ochrony danych osobowych
Jeśli masz zastrzeżenia co do sposobu i zakresu przetwarzania przez nas Twoich danych, bądź też  chcesz wnieść skargę na sposób obsługi Twojego wniosku lub żądania, informujemy Cię że właściwym organem nadzorczym w tym zakresie jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Kontakt w sprawie Twoich danych: w celu realizacji Twoich uprawnień, wyrażenia albo cofnięcia zgód oraz wnoszenia sprzeciwów, udaj się do Biura Obsługi Klienta, lub skontaktuj z infolinią pod numerem 244 244 244.