Imieniny - Fakty Kaliskie

kontrast:
wielkość czcionki:
A- A+
Dzisiaj jest: 06 czerwiec 2020 Godzina:

Wyszukiwarka

Formularz kontaktowy

Skontaktuj się z nami

Imieniny

Bogdan

To jedyne w językach słowiańskich imię złożone, z imiesłowem biernym (-dan) w części drugiej. W związku z tym niektórzy badacze uważają, że Bogdan, starsze Bogodan, zostało przejęte przez Słowian od irańskich Scytów (Baga-data-), z zastąpieniem imiesłowu irańskiego data- w części drugiej przez równoznaczny imiesłów słowiański dan (od czas. dati 'dać'). Są zresztą przypuszczenia, że cały ten typ imion słowiańskich, z wyrazem bogo- w części pierwszej, jest naśladownictwem odpowiednich imion irańskich z czasów V w. przed Chr. - IV w. po Chr. Znaczenie imienia Bogdan (Bogodan) można określić jako 'dany przez Boga'.

W polskich źródłach średniowiecznych forma Bogodan jest rzadka, panującą jest forma Bogdan. To samo imię w wymowie ruskiej (staroukraińskiej) od XIV w. brzmi Bohdan i ta forma dostała się także do języka polskiego. Zdaje się, że formy Bohdan zaczęto w Polsce używać dopiero wtedy, gdy postać rodzima Bogdan poszła w zapomnienie. Najsłynniejszą postacią historyczną o tym imieniu był oczywiście Bohdan Chmielnicki. Obok imienia męskiego pojawia się, choć rzadko, żeńska forma - Bogdana (3 zapisy z XIII i XV w.).

Zdrobnieniami od Bogdan (Bohdan) były formy Bogdanek, Bohdanek, a od Bogdana - Bogdanka. Zapewne od tego imienia wywodzi się, przestarzały już dziś, wyraz pospolity bogdanek, bogdanka 'kochanek, kochanka'. To imię pozostawiło silne ślady w nazwiskach, od niego bowiem wywodzą się: Bogdanowicz, i Bohdanowicz, Bogdanowski, Bogdański itp.

W związku z próbami identyfikacji imienia Bogdan z łac. Deusdedit warto zaznaczyć, że w staropol. istniało imię Bogodał / Bogdał, które formalnie o wiele lepiej odpowiada imieniu łacińskiemu, niż Bogdan. Czy Bogodał i Bogdał były tworami niezależnymi od Deusdedit, czy jego tłumaczeniem - nie umiemy odpowiedzieć. Z kolei pol. Bogodar, Bogudar mogłoby być tłumaczeniem gr.-łac. imienia Teodor.

Odpowiedniki obcojęz.: łac. Bogdanus, ros. Bogdan, ukr. Bohdan, wł. Bogdan.

Nie znamy ani świętych, ani błogosławionych tego imienia. Znamy natomiast kilku wybitnych serbskich i chorwackich biskupów, którzy je nosili. Kiedy popularyzowano imiona słowiańskie, usiłowano stare chrześcijańskie imię Deusdedit tłumaczyć przez Bogdan. Tak między innymi, choć nieśmiało, jedynie w indeksie, czynią jeszcze redaktorzy ostatniego polskiego tłumaczenia Martyrologium Rzymskiego. Zwolennicy takich połączeń chętnie powołują się na racje semantyczne, tożsamość znaczeniową itp. Ale te same racje pozwalałyby postawić znak równości między Bogdanem a Adeodatem oraz BogdanemTeodorem, wiadomo zaś, że to ostatnie imię przyjęło się u nas zupełnie niezależnie od imienia Bogdan. Przeciw sztuczności połączeń wypowiedziało się zresztą ogólne poczucie onomastyczne, które Bogdanom nie wyznaczyło żadnego terminu zaczerpniętego z kalendarzy chrześcijańskich lub martyrologiów, ale traktowało je z tą pełną swobodą, z jaką wolno postępować wszystkim redaktorom kalendarzy słowiańskich. Bogdanowie, którzy szukali dla siebie świętego patrona, uznawali za takiego zazwyczaj tego świętego, którego imię nosili jako drugie imię chrzestne. Zresztą święci -Bogdanowie- (= Deusdedit), których nam proponują wspomniani wydawcy Martyrologium Rzymskiego, nie są rozwiązaniem szczęśliwym. Wymieniony dla 10 sierpnia nigdy nie był czczony i nie widniał w żadnym starym martyrologium. Baroniusz wynalazł go w Dialogach św. Grzegorza i dowolnie (co zresztą robił często) włączył do redagowanego przez siebie Martyrologium Rzymskiego. Wymieniony 19 grudnia biskup Brixen (w Tyrolu, nie zaś włoskiej Brescji, jak mylnie podają polscy tłumacze) jest postacią historyczną, brał m.in. udział w trzecim soborze konstantynopolitańskim (680), ale także nie posiadamy jakichkolwiek dowodów jego wczesnego kultu. Najlepiej znaną postacią jest trzeci wymieniony w Martyrologium Rzymskim święty o imieniu Deusdedit (10 października). Był opatem na Monte Cassino. Zmarł w r. 834, uwięziony przez Sikarda, longobardzkiego księcia Benewentu, przed którym bronił dóbr klasztornych. Stąd mnisi z Monte Cassino uważali go za męczennika. Ich domowa cześć dla zmarłego opata nie przekroczyła jednak, jak się zdaje, murów klasztornych, w każdym razie nie została aprobowana przez Kościół (zob. Com. mart. rom. 332, 443 n., 576). Szczęśliwszymi patronami dla Bogdanów byliby już - przyjmując omawiane założenie - święci o imieniu Deusdedit, nie wymienieni w Martyrologium Rzymskim (wejdą prawdopodobnie do jego nowego, przygotowywanego wydania): papież Deusdedit I (615-618), czczony 8 listopada, i Deusdedit, arcybiskup Canterbury (655-664), którego wspomnienie przewidziane jest na dzień 14 lipca.

Redakcja portalu

www.faktykaliskie.pl
ul. Wrocławska 53-57, Kalisz
tel. 785 204 665
e-mail:

Redaktor portalu
Anna Miklas-Pęcherz 

Redakcja telewizji

Magazyn Miejski
ul. Wrocławska 53-57, Kalisz
tel. 62 598 47 81
e-mail:

Kierownik redakcji
Marcin Spętany

W związku z wejściem w życie zmian w prawie ochrony danych osobowych i rozporządzenia unijnego RODO informujemy, że na naszej stronie www.faktykaliskie.pl, która należy do Grupy Multimedia Polska, używamy technologii, takich jak pliki cookie, do zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu personalizowania treści i reklam oraz analizowania ruchu na stronach i w Internecie. W ten sposób technologię tę wykorzystują również podmioty współpracujące z nami oraz nasi Zaufani Partnerzy, którzy także chcą wyświetlać reklamy jak najlepiej dopasowane do Twoich preferencji. Pragniemy zapoznać Cię ze szczegółami stosowanych przez nas technologii oraz z obowiązującymi przepisami, tak aby dać Ci pełną wiedzę i komfort w korzystaniu z naszych serwisów internetowych. Zapoznaj się z poniższymi informacjami lub kliknij przycisk „przejdź do strony”. Kliknięcie opcji „przejdź do strony” jest automatycznie wyzwoleniem akceptacji powyższych zasad naszego regulaminu.

Informacje, które będą wykorzystywane:
Typ przeglądarki i jej ustawienia. Informacje o systemie operacyjnym urządzenia końcowego. Informacje o zainstalowanych plikach cookie. Informacje o innych identyfikatorach przypisanych do urządzenia końcowego. Adres IP, z którego urządzenie końcowe uzyskuje dostęp do strony internetowej klienta lub aplikacji mobilnej Informacje o aktywności użytkownika na urządzeniu końcowym, w tym o odwiedzanych stronach internetowych i wykorzystywanych aplikacjach mobilnych. Informacje o położeniu geograficznym urządzenia końcowego będą wykorzystywane.

Multimedia Polska S.A. dokłada wszelkich starań, aby niezbędne przetwarzanie Twoich danych osobowe było zgodne z przepisami prawa i nie naruszało Twoich podstawowych praw i wolności, w szczególności prawa do ochrony Twoich danych osobowych. Niniejsza Polityka Prywatności określa generalne zasady, według których przetwarzane są przez nas Twoje dane osobowe. Multimedia Polska S.A. pozyskuje Twoje dane bezpośrednio od Ciebie, ponadto ich powstanie może być skutkiem Twojej aktywności związanej ze korzystaniem przez Ciebie z naszych usług telekomunikacyjnych. W pewnych przypadkach, w ramach  prowadzonej przez Multimedia Polska S.A. działalności operacyjnej, dane dotyczące Twojej osoby mogą także być także pozyskiwane z innych źródeł. Przeczytaj uważnie zawarte w niniejszej Polityce zasady, aby zrozumieć jak i na jakich podstawach prawnych Multimedia Polska S.A. przetwarza Twoje dane osobowe. Jeśli w chwili czytania niniejszej Polityki jesteś naszym klientem musisz wiedzieć, że Twoje ewentualne żądanie zaprzestania przetwarzania Twoich danych osobowych nie spowoduje natychmiastowego zaprzestania przetwarzania i usunięcia  tych danych z zasobów informacyjnych Multimedia Polska S.A. Proces wygaszania przetwarzania Twoich danych będzie zgodny z przepisami obowiązującego prawa, a zasady tego wygaszania są zawarte w niniejszej Polityce.

Dane kontaktowe
Administrator danych osobowych
Administratorem Twoich danych osobowych jest Multimedia Polska S.A. z siedzibą w Gdyni (81-341), przy ulicy Tadeusza Wendy 7/9, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk – Północ w Gdańsku, VIII Wydział Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem: 0000238931, REGON: 190007345, NIP: 5861044881, kapitał zakładowy i łączna suma uiszczonych wkładów wynosi: 91.764.808,00 PLN Organ nadzoru ochrony danych osobowych
Jeśli masz zastrzeżenia co do sposobu i zakresu przetwarzania przez nas Twoich danych, bądź też  chcesz wnieść skargę na sposób obsługi Twojego wniosku lub żądania, informujemy Cię że właściwym organem nadzorczym w tym zakresie jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Kontakt w sprawie Twoich danych: w celu realizacji Twoich uprawnień, wyrażenia albo cofnięcia zgód oraz wnoszenia sprzeciwów, udaj się do Biura Obsługi Klienta, lub skontaktuj z infolinią pod numerem 244 244 244.