sas_idmnet.cmd.push(function() {sas_idmnet.placementsList(['top_1','side_1','sky_left','side_bottom','bottom_0','bottom_1','prg_inside_top','prg_inside_middle','m_bottom_1','m_inside_top','m_top_1','inside_1','inside_2','m_inside_1','m_inside_2','inside_1_wide','inside_2_article','m_inside_2_article','m_inside_3_article','m_inside_4_article','inside_3_article','inside_4_article','inside_5_article','side_2','side_3']);});

Imieniny - Fakty Kaliskie

kontrast:
wielkość czcionki:
A- A+
Dzisiaj jest: 29 listopad 2020 Godzina:
imieniny: Saturnina, Przemysł

Wyszukiwarka

Formularz kontaktowy

Skontaktuj się z nami

Imieniny

Dezydery (Dezyderiusz, Dezyder

Jest to imię pochodzenia łacińskiego, genetycznie cognomen Desiderius (Desideria dla kobiety) utworzone za pomocą przyrostka -ius od rzeczownika desiderium 'pragnienie'. Często sufiks ten tworzył cognomina od czasowników i rzeczowników nie występujących jako imiona własne.

W Polsce występuje w starszej formie przymiotnikowej Dezydery i później spolonizowanej rzeczownikowej formie Dezyderiusz. Poświadczone jest w zabytkach piśmiennictwa od wieku XIII. Początkowo noszą je niemal wyłącznie duchowni, więc nie możemy stwierdzić, czy byli Polakami.

Odpowiedniki obcojęz.: łac. Desiderius, Desideratus, fr. Désiré, Didié, niem. Desiderius.

Święci, którzy pod tym imieniem pojawiają się na kartach historii kościelnej, tworzą sporą, ponad dziesięcioosobową gromadkę. Dodać można do niej sześciu, których imiona w łacinie i w językach romańskich mają nieco inne zakończenie (Dederatus, Desideratus, Desiré), a nie Desiderius, Didier, ale których tutaj onomastycznie różnicować nie będziemy. Z tych wszystkich przedstawić możemy tylko kilku. Wszyscy oni reprezentują episkopat Galii.

Dezydery, biskup Besançon. Miał jako dziesiąty lub jedenasty biskup zasiadać na tej stolicy. Żył prawdopodobnie w IV stuleciu. To tylko jako rzecz pewną można o nim powiedzieć, że wcześnie otoczyła go cześć wiernych, a ośrodkiem tej czci stało się Lons-le-Saunier, gdzie go pochowano. Wspominały go też wczesne litanie do wszystkich świętych. W kalendarzach widniał pod dniem 27 lipca.

Dezydery, biskup Auxerre. Pochodził z Akwitanii, z rodziny bardzo zamożnej, spokrewnionej z królami wizygockimi, a tym samym z osławioną Brunhildą. Sakrę przyjął w r. 605. Okazał się wielkodusznym, hojnie rozdającym z odziedziczonej szkatuły. Donacjami poobsypywał liczne kościoły i klasztory, także na terenach diecezji oddalonych od swojej, takich jak w Cahors czy Tuluzie. W r. 614 uczestniczył w synodzie paryskim. Zmarł 27 października 623 r.

Dezydery (Géry) z Cahors. Urodził się około 590 r. w okolicach Narbonne, w rodzinie pochodzenia rzymskiego. Wychowywał się na dworze Chlotara II. Tam też wcześnie otrzymał urząd podskarbiego. Gdy w 630 r. zamordowano jego brata Rustyka, który był biskupem w Cahors, Dagobert I wysunął go na następcę. Odznaczył się wówczas gorliwością, budował nowe kościoły i zakładał wiejskie placówki duszpasterskie. Wiele też uczynił dla zagospodarowania biskupiego miasta. Utrzymywał korespondencję z innymi wybitnymi biskupami swego czasu, z Arnulfem, Eligiuszem, Madoaldem. Zmarł 15 listopada 655 r., w czasie wizytowania swych biskupich włości. Zostało po nim 16 listów oraz 20 listów adresowanych do niego. Żywot Dezyderego, choć zredagowany dopiero pod koniec VIII w., zawiera cenne dokumenty z jego czasów.

Dezydery biskup i Reginfryd diakon. Uchodzą za męczenników, bo zabici zostali przez zbójców, gdy wracali z pielgrzymki do Rzymu. Miało się to stać przy przejściu przez Wogezy, w pobliżu Belfort, w miejscowości, którą później nazwano Saint-Dizier-l'Év-que. Dla historyków problematyczna jest data wydarzenia oraz stolica biskupia, na której zasiadał Dezydery. Tę ostatnią oznaczono jako Rennes, ale nie znajduje to jakiegokolwiek potwierdzenia w innych dokumentach. Hipotetycznie wskazuje się więc także na Rodez. Wydarzenie miało się rozegrać za Childeryka, nie wiadomo jednak, za którego z dwóch królów noszących to imię. W każdym razie około 737 r. nad grobem zamordowanych istniała już bazylika, którą hrabia Eberhard z Alzacji powierzył opiece opactwa w Murbach. Tam też potem znalazły się relikwie świętych. Ich wspomnienie obchodzono 17 lub 18 września.

W związku z wejściem w życie zmian w prawie ochrony danych osobowych i rozporządzenia unijnego RODO informujemy, że na naszej stronie www.faktykaliskie.pl, która należy do Grupy Multimedia Polska, używamy technologii, takich jak pliki cookie, do zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu personalizowania treści i reklam oraz analizowania ruchu na stronach i w Internecie. W ten sposób technologię tę wykorzystują również podmioty współpracujące z nami oraz nasi Zaufani Partnerzy, którzy także chcą wyświetlać reklamy jak najlepiej dopasowane do Twoich preferencji. Pragniemy zapoznać Cię ze szczegółami stosowanych przez nas technologii oraz z obowiązującymi przepisami, tak aby dać Ci pełną wiedzę i komfort w korzystaniu z naszych serwisów internetowych. Zapoznaj się z poniższymi informacjami lub kliknij przycisk „przejdź do strony”. Kliknięcie opcji „przejdź do strony” jest automatycznie wyzwoleniem akceptacji powyższych zasad naszego regulaminu.

Informacje, które będą wykorzystywane:
Typ przeglądarki i jej ustawienia. Informacje o systemie operacyjnym urządzenia końcowego. Informacje o zainstalowanych plikach cookie. Informacje o innych identyfikatorach przypisanych do urządzenia końcowego. Adres IP, z którego urządzenie końcowe uzyskuje dostęp do strony internetowej klienta lub aplikacji mobilnej Informacje o aktywności użytkownika na urządzeniu końcowym, w tym o odwiedzanych stronach internetowych i wykorzystywanych aplikacjach mobilnych. Informacje o położeniu geograficznym urządzenia końcowego będą wykorzystywane.

Multimedia Polska S.A. dokłada wszelkich starań, aby niezbędne przetwarzanie Twoich danych osobowe było zgodne z przepisami prawa i nie naruszało Twoich podstawowych praw i wolności, w szczególności prawa do ochrony Twoich danych osobowych. Niniejsza Polityka Prywatności określa generalne zasady, według których przetwarzane są przez nas Twoje dane osobowe. Multimedia Polska S.A. pozyskuje Twoje dane bezpośrednio od Ciebie, ponadto ich powstanie może być skutkiem Twojej aktywności związanej ze korzystaniem przez Ciebie z naszych usług telekomunikacyjnych. W pewnych przypadkach, w ramach  prowadzonej przez Multimedia Polska S.A. działalności operacyjnej, dane dotyczące Twojej osoby mogą także być także pozyskiwane z innych źródeł. Przeczytaj uważnie zawarte w niniejszej Polityce zasady, aby zrozumieć jak i na jakich podstawach prawnych Multimedia Polska S.A. przetwarza Twoje dane osobowe. Jeśli w chwili czytania niniejszej Polityki jesteś naszym klientem musisz wiedzieć, że Twoje ewentualne żądanie zaprzestania przetwarzania Twoich danych osobowych nie spowoduje natychmiastowego zaprzestania przetwarzania i usunięcia  tych danych z zasobów informacyjnych Multimedia Polska S.A. Proces wygaszania przetwarzania Twoich danych będzie zgodny z przepisami obowiązującego prawa, a zasady tego wygaszania są zawarte w niniejszej Polityce.

Dane kontaktowe
Administrator danych osobowych
Administratorem Twoich danych osobowych jest Multimedia Polska S.A. z siedzibą w Gdyni (81-341), przy ulicy Tadeusza Wendy 7/9, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk – Północ w Gdańsku, VIII Wydział Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem: 0000238931, REGON: 190007345, NIP: 5861044881, kapitał zakładowy i łączna suma uiszczonych wkładów wynosi: 91.764.808,00 PLN Organ nadzoru ochrony danych osobowych
Jeśli masz zastrzeżenia co do sposobu i zakresu przetwarzania przez nas Twoich danych, bądź też  chcesz wnieść skargę na sposób obsługi Twojego wniosku lub żądania, informujemy Cię że właściwym organem nadzorczym w tym zakresie jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Kontakt w sprawie Twoich danych: w celu realizacji Twoich uprawnień, wyrażenia albo cofnięcia zgód oraz wnoszenia sprzeciwów, udaj się do Biura Obsługi Klienta, lub skontaktuj z infolinią pod numerem 244 244 244.