Imieniny - Fakty Kaliskie

kontrast:
wielkość czcionki:
A- A+
Dzisiaj jest: 30 październik 2020 Godzina:
imieniny: Zenobia, Angelus

Wyszukiwarka

Formularz kontaktowy

Skontaktuj się z nami

Imieniny

Diadoch (Diadok)

Imię o rodowodzie greckim: Diádochos 'dziedzic, sukcesor, spadkobierca'. Pochodzi ono od tytułu namiestników poszczególnych części imperium Aleksandra Wielkiego. Diadochowie sprawowali swą władzę w latach od 323 do 281 r. przed Chr., kiedy ustaliły się główne granice państw świata hellenistycznego.

U nas imię nie znane. Tytuł znany tylko badaczom dziejów starożytnych.

Odpowiedniki obcojęz.: łac. Diadochus, Diadocus, gr. Diádochos.

Diadoch, biskup Photike. Urodził się około r. 400. W r. 451 został biskupem w Photike, w Starym Epirze. Zmarł w kilka lat później. Inne szczegóły jego życia trudno ustalić i ułożyć w chronologiczny ciąg. Nie wiemy na przykład, czy rzeczywiście - jak przypuszczają niektórzy - przebywał w Afryce Północnej (uprowadzony tam przez Wandalów-) oraz w Galii. To pewne, że w r. 458 podpisał list do cesarza Leona I w sprawie niepokojów w Aleksandrii. Ale nawet o jego stolicy, kilkakrotnie burzonej, nic powiedzieć nie potrafimy, a do niedawna nie wiedzieliśmy właściwie, gdzie ją lokalizować. Mimo to duchowa fizjognomia świętego zarysowuje się wyraźnie, zupełnie jasno. Był z urodzenia Grekiem, wyposażonym w wysoką kulturę, pisarzem rasowym. Zabrał wprawdzie głos w polemice z monofizytami i mesalianami, na ogół jednak w polemiki się nie wdawał. Czytelnikom dziełek, w których odzwierciedliły się jego aspiracje, zaprezentował się przede wszystkim jako wytrawny mistrz i kierownik dusz. Był autorem Kazania o Wniebowstąpieniu, Wizji, może także Katechezy, przypisywanej ongiś Symeonowi Teologowi. Ale najcenniejszym dziełkiem, pozostawionym potomności, jest jego Sto rozdziałów o doskonałości duchownej. Wyłożył w nich potrzebę upodabniania się, o ile to możliwe, do Boga, a uprzednio także poznania samego siebie i rozeznawania duchów. W tym wszystkim najpotrzebniejszą jest łaska, bez której przezwyciężanie dualizmu ciała i duszy nie jest możliwe. Diadoch pisze o niej w sposób głęboki i subtelny. W całym tym jego wykładzie zaznaczył się w jakiejś mierze wpływ Ewagriusza z Pontu, nawet zwalczanych przezeń mesalian, mimo to pozostaje autorem oryginalnym, którego potem po wielekroć cytować będą tacy pisarze, jak Maksym Wyznawca i Focjusz. Na późniejszy rozwój duchowości wschodniej wywrze wpływ ogromny. Wyraźnie uwidoczni się to także na Rusi. Zachód natomiast odkryje go bardzo późno, bo w XVII stuleciu. Wszyscy odnajdą w nim pisarza wielkiego, zasługującego na szacunek. Byli nawet tacy, co chcieli w nim widzieć męczennika i identyfikowali go z tym, o którym synaksaria wzmiankują pod dniem 31 sierpnia. Nikt nie wątpił, że obcując z nim, obcuje ze świętym.

W związku z wejściem w życie zmian w prawie ochrony danych osobowych i rozporządzenia unijnego RODO informujemy, że na naszej stronie www.faktykaliskie.pl, która należy do Grupy Multimedia Polska, używamy technologii, takich jak pliki cookie, do zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu personalizowania treści i reklam oraz analizowania ruchu na stronach i w Internecie. W ten sposób technologię tę wykorzystują również podmioty współpracujące z nami oraz nasi Zaufani Partnerzy, którzy także chcą wyświetlać reklamy jak najlepiej dopasowane do Twoich preferencji. Pragniemy zapoznać Cię ze szczegółami stosowanych przez nas technologii oraz z obowiązującymi przepisami, tak aby dać Ci pełną wiedzę i komfort w korzystaniu z naszych serwisów internetowych. Zapoznaj się z poniższymi informacjami lub kliknij przycisk „przejdź do strony”. Kliknięcie opcji „przejdź do strony” jest automatycznie wyzwoleniem akceptacji powyższych zasad naszego regulaminu.

Informacje, które będą wykorzystywane:
Typ przeglądarki i jej ustawienia. Informacje o systemie operacyjnym urządzenia końcowego. Informacje o zainstalowanych plikach cookie. Informacje o innych identyfikatorach przypisanych do urządzenia końcowego. Adres IP, z którego urządzenie końcowe uzyskuje dostęp do strony internetowej klienta lub aplikacji mobilnej Informacje o aktywności użytkownika na urządzeniu końcowym, w tym o odwiedzanych stronach internetowych i wykorzystywanych aplikacjach mobilnych. Informacje o położeniu geograficznym urządzenia końcowego będą wykorzystywane.

Multimedia Polska S.A. dokłada wszelkich starań, aby niezbędne przetwarzanie Twoich danych osobowe było zgodne z przepisami prawa i nie naruszało Twoich podstawowych praw i wolności, w szczególności prawa do ochrony Twoich danych osobowych. Niniejsza Polityka Prywatności określa generalne zasady, według których przetwarzane są przez nas Twoje dane osobowe. Multimedia Polska S.A. pozyskuje Twoje dane bezpośrednio od Ciebie, ponadto ich powstanie może być skutkiem Twojej aktywności związanej ze korzystaniem przez Ciebie z naszych usług telekomunikacyjnych. W pewnych przypadkach, w ramach  prowadzonej przez Multimedia Polska S.A. działalności operacyjnej, dane dotyczące Twojej osoby mogą także być także pozyskiwane z innych źródeł. Przeczytaj uważnie zawarte w niniejszej Polityce zasady, aby zrozumieć jak i na jakich podstawach prawnych Multimedia Polska S.A. przetwarza Twoje dane osobowe. Jeśli w chwili czytania niniejszej Polityki jesteś naszym klientem musisz wiedzieć, że Twoje ewentualne żądanie zaprzestania przetwarzania Twoich danych osobowych nie spowoduje natychmiastowego zaprzestania przetwarzania i usunięcia  tych danych z zasobów informacyjnych Multimedia Polska S.A. Proces wygaszania przetwarzania Twoich danych będzie zgodny z przepisami obowiązującego prawa, a zasady tego wygaszania są zawarte w niniejszej Polityce.

Dane kontaktowe
Administrator danych osobowych
Administratorem Twoich danych osobowych jest Multimedia Polska S.A. z siedzibą w Gdyni (81-341), przy ulicy Tadeusza Wendy 7/9, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk – Północ w Gdańsku, VIII Wydział Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem: 0000238931, REGON: 190007345, NIP: 5861044881, kapitał zakładowy i łączna suma uiszczonych wkładów wynosi: 91.764.808,00 PLN Organ nadzoru ochrony danych osobowych
Jeśli masz zastrzeżenia co do sposobu i zakresu przetwarzania przez nas Twoich danych, bądź też  chcesz wnieść skargę na sposób obsługi Twojego wniosku lub żądania, informujemy Cię że właściwym organem nadzorczym w tym zakresie jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Kontakt w sprawie Twoich danych: w celu realizacji Twoich uprawnień, wyrażenia albo cofnięcia zgód oraz wnoszenia sprzeciwów, udaj się do Biura Obsługi Klienta, lub skontaktuj z infolinią pod numerem 244 244 244.