Imieniny - Fakty Kaliskie

kontrast:
wielkość czcionki:
A- A+
Dzisiaj jest: 01 październik 2020 Godzina:
imieniny: Teresa, Jan

Wyszukiwarka

Formularz kontaktowy

Skontaktuj się z nami

Imieniny

Emanuel

Jest to imię biblijne z grupy imion teoforycznych, pochodzące z hebrajskiego Im-anu- -el 'Bóg z nami'. Taką etymologię podaje nam Biblia w Księdze Izajasza. Imię to nosili władcy Trebizondy, Bizancjum, a w czasach nowszych także królowie Sardynii i Włoch z dynastii sabaudzkiej, np. Wiktor Emanuel I (1759- -1824), który zjednoczył Piemont, Sardynię, Sabaudię, Genuę, oraz Wiktor Emanuel II (1820-1878), twórca zjednoczonego państwa włoskiego. We Włoszech imię to występuje też w formie skróconej Manuel (Manuele, Manolo).

Imię Emanuel, podobnie jak inne imiona biblijne, dość często występuje w krajach protestanckich. Na ziemiach polskich pojawia się rzadko na terenach byłego zaboru pruskiego.

Odpowiedniki obcojęz.: łac. Emmanuel, ang., fr., hiszp. Emanuel, niem. Emanuel, wł. Emanuele, Manuele, Manolo.

Święci i błogosławieni, którzy pod tym imieniem widnieją w wykazach hagiograficznych, nie są liczni. Zanim przedstawimy tu dwóch, reprezentujących czasy nowsze, kilka słów wypada powiedzieć o funkcjonowaniu tego imienia w czasach biblijnych:

Emanuel w Biblii. Imię to ma tam swą szczególną wagę, poniekąd także swą historię. Jak zaznaczono powyżej, pojawiło się u Izajasza, który tłumacząc je (8, 8), zapowiada ocalenie i pomoc Bożą. W ten sposób naświetla wcześniejszą zapowiedź (7, 14): o pannie, która pocznie i porodzi syna. Prorok wypowiedział ją wobec sceptycyzmu Achaza, króla, którego chciano usunąć i zastąpić przedstawicielem innej dynastii. Dopiero co wrócił z Tafet, gdzie złożył ofiarę z własnego syna, a oto zapowiadają mu poczęcie i rychłe narodziny innego, znak przetrwania rodu Dawida. Prorok akcentuje przy tym rolę matki, a ponieważ w teologii jahwistycznej odrzucano właściwe niektórym religiom pojęcie poczęcia przez Boga na modłę ludzką, jego słowa przygotowują umysły na objawienie dziewiczego poczęcia Mesjasza. Dokona się ono w -domu Dawida-. Tego wszystkiego nie tłumaczą adekwatnie wydarzenia współczesne Achazowi, to znaczy urodziny Ezechiasza, jego syna, bo prorok wieści równocześnie większe nieszczęścia, nadciągające z Asyrii, oraz nadchodzącą po nich szczęśliwość. W tym świetle syn Achaza staje się znakiem innego Emmanuela, dziedzica Dawida. Mateusz (1, 22 n.) miał prawo nawiązać do takiej zapowiedzi.

Emanuel Ruiz, męczennik damasceński. W r. 1856 sułtan Abdul Megid wydał dekret przyznający chrześcijanom te same prawa cywilne, które posiadali muzułmanie. Wzburzyło to szerokie warstwy muzułmańskie. W Syrii w r. 1860 wybuchło powstanie. Druzowie napadli najpierw na chrześcijan Libanu, a w przeddzień muzułmańskiego ramadanu zajęli Damaszek. Konsulowie państw europejskich oraz zamożni chrześcijanie postarali się wówczas o glejt protekcyjny, wielu innych schroniło się natomiast u przebywającego wówczas w Damaszku algierskiego emira Abd-el-Kadera. Franciszkanie z miejscowego klasztoru nie zastosowali tych ostrożności. W dniu 7 lipca zaczęły się masakry. Klasztor napadnięto i zburzono w dwa dni później. W nocy z 9 na 10 zamordowano tam ojców i braci, z nimi zaś trzech bogobojnych maronitów. Na czele tej męczeńskiej grupy stał Emanuel Ruiz. Urodził się w r. 1803 w Rinosie, był więc Hiszpanem, podobnie jak większość spośród jego siedmiu podwładnych. W r. 1825 wstąpił do zakonu. Od r. 1831 przebywał na terenie Kustodii Ziemi Świętej trudniąc się rozmaitymi posługami misjonarskimi. Sprawował też funkcje przełożeńskie: był najpierw gwardianem w Ramleh, potem objął rządy w Damaszku. Na tym ostatnim stanowisku zajmował się duszpasterstwem pośród katolików obrządku łacińskiego. W czasie napadu udzielił najpierw współbraciom absolucji, potem udał się do kościółka, by spożyć i przed znieważeniem uchronić Najśw. Sakrament. Zaskoczony przed wielkim ołtarzem, na próżno wzywany był przez napastników do zaparcia się wiary. Tam też zginął jako pierwszy z grupy. Beatyfikował ich w r. 1926 Pius XI.

Emanuel Domingo y Sol. Urodził się 1 kwietnia 1836 r. w Tortosie, w Hiszpanii. W r. 1860 wyświęcony został na kapłana. Stopnie akademickie zdobył w Walencji. Potem gorliwie pracował nad urabianiem młodego kleru. W r. 1883 zorganizował kongregację dla celów duszpasterstwa diecezjalnego, a w r. 1892 założył w Rzymie kolegium dla kształcenia młodych hiszpańskich kandydatów do stanu kapłańskiego. Ze szczególną gorliwością szerzył kult Najśw. Serca Jezusowego. Zmarł 25 stycznia 1909 r. w rodzinnym mieście. Beatyfikował go w r. 1987 Jan Paweł II.

Redakcja portalu

www.faktykaliskie.pl
ul. Wrocławska 53-57, Kalisz
tel. 785 204 665
e-mail:

Redaktor portalu
Anna Miklas-Pęcherz 

Redakcja telewizji

Magazyn Miejski
ul. Wrocławska 53-57, Kalisz
tel. 62 598 47 81
e-mail:

Kierownik redakcji
Marcin Spętany

W związku z wejściem w życie zmian w prawie ochrony danych osobowych i rozporządzenia unijnego RODO informujemy, że na naszej stronie www.faktykaliskie.pl, która należy do Grupy Multimedia Polska, używamy technologii, takich jak pliki cookie, do zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu personalizowania treści i reklam oraz analizowania ruchu na stronach i w Internecie. W ten sposób technologię tę wykorzystują również podmioty współpracujące z nami oraz nasi Zaufani Partnerzy, którzy także chcą wyświetlać reklamy jak najlepiej dopasowane do Twoich preferencji. Pragniemy zapoznać Cię ze szczegółami stosowanych przez nas technologii oraz z obowiązującymi przepisami, tak aby dać Ci pełną wiedzę i komfort w korzystaniu z naszych serwisów internetowych. Zapoznaj się z poniższymi informacjami lub kliknij przycisk „przejdź do strony”. Kliknięcie opcji „przejdź do strony” jest automatycznie wyzwoleniem akceptacji powyższych zasad naszego regulaminu.

Informacje, które będą wykorzystywane:
Typ przeglądarki i jej ustawienia. Informacje o systemie operacyjnym urządzenia końcowego. Informacje o zainstalowanych plikach cookie. Informacje o innych identyfikatorach przypisanych do urządzenia końcowego. Adres IP, z którego urządzenie końcowe uzyskuje dostęp do strony internetowej klienta lub aplikacji mobilnej Informacje o aktywności użytkownika na urządzeniu końcowym, w tym o odwiedzanych stronach internetowych i wykorzystywanych aplikacjach mobilnych. Informacje o położeniu geograficznym urządzenia końcowego będą wykorzystywane.

Multimedia Polska S.A. dokłada wszelkich starań, aby niezbędne przetwarzanie Twoich danych osobowe było zgodne z przepisami prawa i nie naruszało Twoich podstawowych praw i wolności, w szczególności prawa do ochrony Twoich danych osobowych. Niniejsza Polityka Prywatności określa generalne zasady, według których przetwarzane są przez nas Twoje dane osobowe. Multimedia Polska S.A. pozyskuje Twoje dane bezpośrednio od Ciebie, ponadto ich powstanie może być skutkiem Twojej aktywności związanej ze korzystaniem przez Ciebie z naszych usług telekomunikacyjnych. W pewnych przypadkach, w ramach  prowadzonej przez Multimedia Polska S.A. działalności operacyjnej, dane dotyczące Twojej osoby mogą także być także pozyskiwane z innych źródeł. Przeczytaj uważnie zawarte w niniejszej Polityce zasady, aby zrozumieć jak i na jakich podstawach prawnych Multimedia Polska S.A. przetwarza Twoje dane osobowe. Jeśli w chwili czytania niniejszej Polityki jesteś naszym klientem musisz wiedzieć, że Twoje ewentualne żądanie zaprzestania przetwarzania Twoich danych osobowych nie spowoduje natychmiastowego zaprzestania przetwarzania i usunięcia  tych danych z zasobów informacyjnych Multimedia Polska S.A. Proces wygaszania przetwarzania Twoich danych będzie zgodny z przepisami obowiązującego prawa, a zasady tego wygaszania są zawarte w niniejszej Polityce.

Dane kontaktowe
Administrator danych osobowych
Administratorem Twoich danych osobowych jest Multimedia Polska S.A. z siedzibą w Gdyni (81-341), przy ulicy Tadeusza Wendy 7/9, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk – Północ w Gdańsku, VIII Wydział Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem: 0000238931, REGON: 190007345, NIP: 5861044881, kapitał zakładowy i łączna suma uiszczonych wkładów wynosi: 91.764.808,00 PLN Organ nadzoru ochrony danych osobowych
Jeśli masz zastrzeżenia co do sposobu i zakresu przetwarzania przez nas Twoich danych, bądź też  chcesz wnieść skargę na sposób obsługi Twojego wniosku lub żądania, informujemy Cię że właściwym organem nadzorczym w tym zakresie jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Kontakt w sprawie Twoich danych: w celu realizacji Twoich uprawnień, wyrażenia albo cofnięcia zgód oraz wnoszenia sprzeciwów, udaj się do Biura Obsługi Klienta, lub skontaktuj z infolinią pod numerem 244 244 244.