Imieniny - Fakty Kaliskie

kontrast:
wielkość czcionki:
A- A+
Dzisiaj jest: 24 listopad 2020 Godzina:
imieniny: Flora, Andrzej

Wyszukiwarka

Formularz kontaktowy

Skontaktuj się z nami

Imieniny

Florencjusz

Jest to imię pochodzenia łacińskiego, utworzone od czasownika floreo, -ui 'błyszczeć, kwitnąć' (od participium praesentis activi florens, -tis 'kwitnący, błyszczący'). Do tematu florent- dodano sufiks -ius przez analogię do gentiliciów tworzonych od pierwotnych cognominów według wzoru: flavus - Flavius, faba - Fabius.

Ze źródeł polskich wynika, że już w XII wieku imię to występowało wśród duchownych: kanoników, kapelanów, opatów. Nie ma poświadczeń, które wskazywałyby na występowanie tego imienia wśród ludzi świeckich.

Odpowiedniki obcojęz.: łac. Florentius, ang. Florence, fr. Florent, Fleurent, Floris, wł. Fiorenzo, ros. Fłorentij.

Święci, którzy nosili to rzadkie imię, są niespodziewanie liczni. Martyrologium Rzymskie wylicza dwunastu, natomiast Bibliotheca Sanctorum omawia aż dwudziestu. Tu zwięźle omówimy trzech, jakby przedstawicieli tej sporej grupki.

Florencjusz, męczennik z Tesaloniki. Synaksaria greckie wspominają go w dniu 13 października, a marmurowy kalendarz z Neapolu 12 października. Aresztowano go podobno w chwili, gdy złorzeczył pogańskim bogom. Wychłostano go, obdzierano ze skóry, w końcu spalono na stosie. Tymczasem te same synaksaria w dniu 9 października wspominają świętych Florencjusza i Dioklecjana. Tej dwójce dedykowano też tzw. kanony, przy czym pierwszy był dziełem Józefa Hymnografa. Wiemy stąd, że byli retorami. Poznawszy zasady wiary, pilnie gotowali się do przyjęcia chrztu. Sakramentu udzielił im kapłan Agatonik. W czasie prześladowań podążyli do Edessy, gdzie wykpiwali kult bożków. Po bohatersku znosili uciążliwości więzienia i tortury. Ścięto ich w dwóch rozmaitych miejscach, ale ciała cudownie odnalazły się obok siebie. Czy w tym świadectwie kultu, opartym niewątpliwie na wcześniejszych pomnikach hagiografii, chodzi o tego samego Florencjusza, którego wspominano o kilka dni później- Póki nie zostaną odnalezione greckie passiones, które inspirowały poetów i kompilatorów synaksariów, odpowiedzieć na te pytania nie potrafimy.

Florencjusz, biskup Populonii (w Toskanii). Żył w pierwszej połowie VI stulecia. Na stolicy zasiadał przed św. Cerboniuszem (547- -575), o którym sporo mówi Grzegorz Wielki. Ten właśnie Cerboniusz zaświadczył o świętości swego poprzednika. Florencjusza z Populonii nie należy utożsamiać ze świętym czczonym na Korsyce, jego natomiast kult żywy był w Campiglia Marittima. Wspominano go w dniu 15 maja.

Florencjusz, biskup Strasburga. Widnieje jako siódmy na liście biskupów tego miasta. Stąd prosty wniosek, iż na stolicy biskupiej zasiadał pod koniec VI lub na początku VII stulecia. Samo imię wskazywałoby raczej na pochodzenie galloromańskie. Toteż historycy odrzucają wiadomości podawane przez późny życiorys (XII w.): Florencjusz nie był ani pochodzenia irlandzkiego, ani współczesnym królowi Dagobertowi. Trudno też przypuścić, żeby to on założył opactwo w Nieder-Haslach (Alzacja). W jakiś sposób z jego początkami mógł być jednak związany. Z opactwem związany był natomiast później żywy kult Florencjusza, który wyrażał się m.in. licznymi pielgrzymkami do jego relikwii. Dodajmy jeszcze, iż Florencjusz czczony był jako orędownik w chorobach dróg moczowych. Pamiątkę obchodzono 3 kwietnia lub 7 listopada; ta ostatnia data z czasem przeważyła.

W związku z wejściem w życie zmian w prawie ochrony danych osobowych i rozporządzenia unijnego RODO informujemy, że na naszej stronie www.faktykaliskie.pl, która należy do Grupy Multimedia Polska, używamy technologii, takich jak pliki cookie, do zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu personalizowania treści i reklam oraz analizowania ruchu na stronach i w Internecie. W ten sposób technologię tę wykorzystują również podmioty współpracujące z nami oraz nasi Zaufani Partnerzy, którzy także chcą wyświetlać reklamy jak najlepiej dopasowane do Twoich preferencji. Pragniemy zapoznać Cię ze szczegółami stosowanych przez nas technologii oraz z obowiązującymi przepisami, tak aby dać Ci pełną wiedzę i komfort w korzystaniu z naszych serwisów internetowych. Zapoznaj się z poniższymi informacjami lub kliknij przycisk „przejdź do strony”. Kliknięcie opcji „przejdź do strony” jest automatycznie wyzwoleniem akceptacji powyższych zasad naszego regulaminu.

Informacje, które będą wykorzystywane:
Typ przeglądarki i jej ustawienia. Informacje o systemie operacyjnym urządzenia końcowego. Informacje o zainstalowanych plikach cookie. Informacje o innych identyfikatorach przypisanych do urządzenia końcowego. Adres IP, z którego urządzenie końcowe uzyskuje dostęp do strony internetowej klienta lub aplikacji mobilnej Informacje o aktywności użytkownika na urządzeniu końcowym, w tym o odwiedzanych stronach internetowych i wykorzystywanych aplikacjach mobilnych. Informacje o położeniu geograficznym urządzenia końcowego będą wykorzystywane.

Multimedia Polska S.A. dokłada wszelkich starań, aby niezbędne przetwarzanie Twoich danych osobowe było zgodne z przepisami prawa i nie naruszało Twoich podstawowych praw i wolności, w szczególności prawa do ochrony Twoich danych osobowych. Niniejsza Polityka Prywatności określa generalne zasady, według których przetwarzane są przez nas Twoje dane osobowe. Multimedia Polska S.A. pozyskuje Twoje dane bezpośrednio od Ciebie, ponadto ich powstanie może być skutkiem Twojej aktywności związanej ze korzystaniem przez Ciebie z naszych usług telekomunikacyjnych. W pewnych przypadkach, w ramach  prowadzonej przez Multimedia Polska S.A. działalności operacyjnej, dane dotyczące Twojej osoby mogą także być także pozyskiwane z innych źródeł. Przeczytaj uważnie zawarte w niniejszej Polityce zasady, aby zrozumieć jak i na jakich podstawach prawnych Multimedia Polska S.A. przetwarza Twoje dane osobowe. Jeśli w chwili czytania niniejszej Polityki jesteś naszym klientem musisz wiedzieć, że Twoje ewentualne żądanie zaprzestania przetwarzania Twoich danych osobowych nie spowoduje natychmiastowego zaprzestania przetwarzania i usunięcia  tych danych z zasobów informacyjnych Multimedia Polska S.A. Proces wygaszania przetwarzania Twoich danych będzie zgodny z przepisami obowiązującego prawa, a zasady tego wygaszania są zawarte w niniejszej Polityce.

Dane kontaktowe
Administrator danych osobowych
Administratorem Twoich danych osobowych jest Multimedia Polska S.A. z siedzibą w Gdyni (81-341), przy ulicy Tadeusza Wendy 7/9, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk – Północ w Gdańsku, VIII Wydział Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem: 0000238931, REGON: 190007345, NIP: 5861044881, kapitał zakładowy i łączna suma uiszczonych wkładów wynosi: 91.764.808,00 PLN Organ nadzoru ochrony danych osobowych
Jeśli masz zastrzeżenia co do sposobu i zakresu przetwarzania przez nas Twoich danych, bądź też  chcesz wnieść skargę na sposób obsługi Twojego wniosku lub żądania, informujemy Cię że właściwym organem nadzorczym w tym zakresie jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Kontakt w sprawie Twoich danych: w celu realizacji Twoich uprawnień, wyrażenia albo cofnięcia zgód oraz wnoszenia sprzeciwów, udaj się do Biura Obsługi Klienta, lub skontaktuj z infolinią pod numerem 244 244 244.