Imieniny - Fakty Kaliskie

kontrast:
wielkość czcionki:
A- A+
Dzisiaj jest: 25 październik 2020 Godzina:
imieniny: Daria, Maur

Wyszukiwarka

Formularz kontaktowy

Skontaktuj się z nami

Imieniny

Julian

Imię łacińskie pochodzące od imienia Juliusz (Julius), utworzone za pomocą przyrostka -anus. Taki przyrostek dodawali do swego nomen gentilicium wyzwoleńcy i adoptowani. Utworzone w ten sposób cognomen dodawali z kolei do pełnego nazwiska pana lub adoptującego, który przyjmował ich do swego rodu. Znamy je jako imię cesarza Juliana Apostaty, prześladowcy chrześcijan.

W Polsce imię niezbyt popularne. Częstsze staje się dopiero w XIX wieku, choć znane było już od średniowiecza. Poświadczone (w 1298 r.) w formie Julian, Ulijan (w 1403 r.) i w żeńskiej formie Julijana (w 1265 r.). Obok imienia męskiego, obecnie używanego w formie zdrobniałej Julek, znane jest też imię żeńskie Juliana, częściej Julka. W związku ze wspólną etymologią imię Juliana bywa utożsamiane z imieniem Julia.

Odpowiedniki obcojęz.: łac. Iulianus, ang. Julian, fr. Julien, hiszp. Julian, niem. Julianus, Julian, wł. Giuliano.

W Martyrologium Rzymskim spotykamy trzydziestu pięciu Julianów. Nie wszystkie wzmianki dotyczą postaci historycznie rozpoznanych, a niektóre są po prostu powtórzeniem innych. Mimo to istnieniu licznych świętych tego imienia nie da się zaprzeczyć. Dodajmy, że w Bibliotheca Sanctorum odnaleźć można aż pięćdziesięciu świętych figurujących pod tym imieniem. Wszystkich tu oczywiście przedstawić nie możemy. Ukażemy kilku, dla rozległości oddawanej im czci i jej rozgłosu najsławniejszych.

Julian i Bazylissa. Na nalegania rodziców Julian poślubił Bazylissę, ale za zrządzeniem Bożym razem z nią złożył ślub dziewictwa. Zginąć mieli 6 stycznia w Antinoe, w Środkowym Egipcie. Dzieje tego męczeństwa opowiada późna Passio grecka (przed VII stuleciem), przerabiana potem i tłumaczona wiele razy. W Konstantynopolu wybudowano dla ich uczczenia kościół. Potem czczono ich również w Luxeuil i w innych miejscowościach Galii. W XVIII stuleciu męczennika pomylono z Julianem Gościnnym, o którym kilka słów powiemy poniżej. Mniemanie zrodzone z pomyłki utrwaliło się na stulecia.

Julian z Toledo. Urodził się około r. 642 z rodziców chrześcijańskich pochodzenia żydowskiego. Był uczniem biskupa Eugeniusza. Królowi Wambie towarzyszył w czasie wyprawy przeciwko zbuntowanemu księciu Galii Narbońskiej. W r. 680 został po Kwiryku biskupem Toledo. Feliks, jego następca i biograf, przedstawia go jako człowieka roztropnego i wielkodusznego w rozdawnictwie jałmużn, opiekuna uciśnionych, męża modlitwy. W latach 681, 683, 684 i 686 przewodniczył synodom toledańskim. Jego działalność literacka i duszpasterska zmierzały do ustalenia obrzędów, zjednania Żydów, kontynuowania zbioru nazywanego Collectio hispana itd. Zmarł w r. 690, a do martyrologium mozarabskiego został wpisany pod dniem 8 marca. Pozostawił po sobie kilka dziełek, które nie są oryginalne, ale które świadczą o szerokich horyzontach i oczytaniu; w średniowieczu wywierały wpływ niemały.

Julian Gościnny (Hospitator). Nie widnieje w Martyrologium Rzymskim, chociaż tu i ówdzie czczony jest 29 stycznia lub 31 sierpnia. Nie jest też historycznie określone, jaki był początek tych lokalnych kultów, często zresztą mylących omawianą postać z innymi Julianami. Potrafimy co najwyżej śledzić z daleka wątki literackie, które poprzez Złotą legendę popularyzowały naszego Juliana Gościnnego. Znawcy w opowiadaniu o nim dopatrują się pogłosów mitu o Edypie oraz legend o św. Krzysztofie i Eustachym. Podobno, jak Eustachy, namiętnie polował w puszczy i spotkał jelenia, który mu przepowiedział, że zabije rodziców. Przerażony Julian uciekł i założył własną rodzinę z dala od domu rodziców. Nie uniknął jednak przeznaczenia, bo kiedy znowu był na polowaniu, przybyli jego rodzice i położyli się w jego małżeńskim łożu, by odpocząć po trudach podróży. Tam ich po powrocie zastał, a nie poznawszy i rozgniewany rzekomą zdradą żony - zabił. Gdy przekonał się o straszliwej pomyłce, uszedł do dalekiego kraju, osiadł nad rzeką i tam pokutując wspomagał w przeprawie podróżujących. Został dlatego uznany później przez lud za patrona pielgrzymów, podróżników itp., a opowiadanie o nim rozeszło się w wielu wersjach. W czasach nowszych podjął je Gustaw Flaubert: Legende de S. Julien l'Hospitalier (1877) uchodzi za jeden z najprzedniejszych jego utworów.

Julian z Konchy (Cuenca). Urodził się w r. 1127 w Burgos (Hiszpania). Tam też przy klasztorze Św. Augustyna osiadł później jako pustelnik. Równocześnie trudził się jako kaznodzieja ludowy. Został następnie archidiakonem w Toledo. W r. 1196 Alfons IX wyniósł go do godności biskupa Konchy, z której wkrótce (1197) wyparł Maurów. Julian zasłynął z gorliwości, troski o ubogich i daru cudów. Zmarł 28 stycznia 1207 lub 1208 roku. W 1551 r. święto jego ustalono na dzień 5 września. Nowe Martyrologium Rzymskie przywraca mu termin właściwy. Św. Julian uchodzi za patrona koszykarzy.

Julian Maunoir. Urodził się 1 października 1606 r. w Saint-Georges de Reintembault (w depart. Ille-et-Vilaine) jako syn skromnych wieśniaków. Od czternastego do dziewiętnastego roku życia kształcił się u jezuitów w Rennes. W r. 1625 wstąpił do ich nowicjatu. Chcąc służyć najbiedniejszym, prosił potem o wysłanie go do Kanady, ale wobec przynagleń Michała Le Nobletz (1577-1632) oraz jezuity Piotra Bernarda skierowano go na misje ludowe, głoszone w Bretanii. Wszedł w środowisko zaniedbane, rozpite i gwałtowne, zarazem jednak wielkoduszne i w głębi serc chrześcijańskie. Wkrótce zapoznał się dobrze z jego językiem i wrażliwością oraz udowodnił, że posiada doskonałe wyczucie duszpasterskie. Poprzez dialogowaną katechizację, obrazowość, pieśni, barwne procesje itp. ożywił misje ludowe, a tak odnowił religijność wielu okolic. Do swej działalności potrafił wciągnąć najpierw dziesiątki, potem setki kapłanów diecezjalnych. Wielu z nich urobił na gorliwych i świętych duszpasterzy. W podobny sposób wpływał na współpracowników z laikatu, a ponadto użyczał kierownictwa duchowego kilku osobom zdążającym do doskonałości chrześcijańskiej. Z życiorysów takich osób, które napisał, zrodziły się potem trudności na drodze do jego beatyfikacji. Było w nich mianowicie wiele łatwowierności w ocenie niektórych stanów, przypisywanych interwencjom nadprzyrodzonym. Wyczerpany pracą, Julian zmarł 28 stycznia 1683 r. Beatyfikował go w r. 1951 Pius XII.

W związku z wejściem w życie zmian w prawie ochrony danych osobowych i rozporządzenia unijnego RODO informujemy, że na naszej stronie www.faktykaliskie.pl, która należy do Grupy Multimedia Polska, używamy technologii, takich jak pliki cookie, do zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu personalizowania treści i reklam oraz analizowania ruchu na stronach i w Internecie. W ten sposób technologię tę wykorzystują również podmioty współpracujące z nami oraz nasi Zaufani Partnerzy, którzy także chcą wyświetlać reklamy jak najlepiej dopasowane do Twoich preferencji. Pragniemy zapoznać Cię ze szczegółami stosowanych przez nas technologii oraz z obowiązującymi przepisami, tak aby dać Ci pełną wiedzę i komfort w korzystaniu z naszych serwisów internetowych. Zapoznaj się z poniższymi informacjami lub kliknij przycisk „przejdź do strony”. Kliknięcie opcji „przejdź do strony” jest automatycznie wyzwoleniem akceptacji powyższych zasad naszego regulaminu.

Informacje, które będą wykorzystywane:
Typ przeglądarki i jej ustawienia. Informacje o systemie operacyjnym urządzenia końcowego. Informacje o zainstalowanych plikach cookie. Informacje o innych identyfikatorach przypisanych do urządzenia końcowego. Adres IP, z którego urządzenie końcowe uzyskuje dostęp do strony internetowej klienta lub aplikacji mobilnej Informacje o aktywności użytkownika na urządzeniu końcowym, w tym o odwiedzanych stronach internetowych i wykorzystywanych aplikacjach mobilnych. Informacje o położeniu geograficznym urządzenia końcowego będą wykorzystywane.

Multimedia Polska S.A. dokłada wszelkich starań, aby niezbędne przetwarzanie Twoich danych osobowe było zgodne z przepisami prawa i nie naruszało Twoich podstawowych praw i wolności, w szczególności prawa do ochrony Twoich danych osobowych. Niniejsza Polityka Prywatności określa generalne zasady, według których przetwarzane są przez nas Twoje dane osobowe. Multimedia Polska S.A. pozyskuje Twoje dane bezpośrednio od Ciebie, ponadto ich powstanie może być skutkiem Twojej aktywności związanej ze korzystaniem przez Ciebie z naszych usług telekomunikacyjnych. W pewnych przypadkach, w ramach  prowadzonej przez Multimedia Polska S.A. działalności operacyjnej, dane dotyczące Twojej osoby mogą także być także pozyskiwane z innych źródeł. Przeczytaj uważnie zawarte w niniejszej Polityce zasady, aby zrozumieć jak i na jakich podstawach prawnych Multimedia Polska S.A. przetwarza Twoje dane osobowe. Jeśli w chwili czytania niniejszej Polityki jesteś naszym klientem musisz wiedzieć, że Twoje ewentualne żądanie zaprzestania przetwarzania Twoich danych osobowych nie spowoduje natychmiastowego zaprzestania przetwarzania i usunięcia  tych danych z zasobów informacyjnych Multimedia Polska S.A. Proces wygaszania przetwarzania Twoich danych będzie zgodny z przepisami obowiązującego prawa, a zasady tego wygaszania są zawarte w niniejszej Polityce.

Dane kontaktowe
Administrator danych osobowych
Administratorem Twoich danych osobowych jest Multimedia Polska S.A. z siedzibą w Gdyni (81-341), przy ulicy Tadeusza Wendy 7/9, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk – Północ w Gdańsku, VIII Wydział Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem: 0000238931, REGON: 190007345, NIP: 5861044881, kapitał zakładowy i łączna suma uiszczonych wkładów wynosi: 91.764.808,00 PLN Organ nadzoru ochrony danych osobowych
Jeśli masz zastrzeżenia co do sposobu i zakresu przetwarzania przez nas Twoich danych, bądź też  chcesz wnieść skargę na sposób obsługi Twojego wniosku lub żądania, informujemy Cię że właściwym organem nadzorczym w tym zakresie jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Kontakt w sprawie Twoich danych: w celu realizacji Twoich uprawnień, wyrażenia albo cofnięcia zgód oraz wnoszenia sprzeciwów, udaj się do Biura Obsługi Klienta, lub skontaktuj z infolinią pod numerem 244 244 244.