Imieniny - Fakty Kaliskie

kontrast:
wielkość czcionki:
A- A+
Dzisiaj jest: 01 październik 2020 Godzina:
imieniny: Teresa, Jan

Wyszukiwarka

Formularz kontaktowy

Skontaktuj się z nami

Imieniny

Lambert

Jest to dwuczłonowe imię pochodzenia germańskiego, złożone z elementów land- 'kraj' i berth (beraht) 'sławny, znakomity'. Na obszarach języka niemieckiego występuje w formach: Landberth, Lamprecht, Lampert, Lambert, Lammert, Lammer, Lemmer.

W Polsce poświadczone w dokumentach od XI w. w różnych formach: Lampert (1034), Lambert (1087), Lembert (1393), Lambart (1224). Forma Lambrecht i od niej pochodne poświadczone są od w. XIII, np. Lambrecht (1261), Lamprecht (1277), Lampracht (1380) i Lumbart (1479). Formy skrócone i spieszczenia - to Lamek, Lamko, Lambek, Lambko, Lemek, Lemko. Imię Lambert nosił jeden z synów Mieszka I. Od imienia Lambert pochodzą nazwiska: Lambertowicz, Lembertowicz, Lembiertowicz, Lambertowski, Lubiertowski.

Odpowiedniki obcojęz.: łac. Lambertus, ang. Lambert, fr. Lambert, niem. Lambert, Lambrecht, hiszp. i wł. Lamberto.

Średniowiecze znało wielu Lambertów, którzy w działalności publicznej i w życiu kościelnym odegrali pewną rolę. Mniej więcej ośmiu doczekało się czci oddawanej świętym. Liczbę - jak zazwyczaj - podać można w przybliżeniu, i to nie tylko dla często wysuwanych wątpliwości (ewentualnej identyfikacji postaci czczonych w rozmaitych miejscach), także dlatego, że Lamberta miesza się nieraz z pokrewnym Lantbertem; jednego o tym ostatnim imieniu umieścimy poniżej osobno. Tu wystarczy wymienić trzech, czczonych szerzej lub przynajmniej częściej wymienianych w martyrologiach.

Lambert z Maastricht. Pochodził z zamożnej i nie pozbawionej politycznego znaczenia miejscowej rodziny. Wychowywał się u swojego wuja Teodarda, który sprawował rządy biskupie w Maastricht. W 672 r. został obrany jego następcą, do czego, obok osobistych zalet, przyczyniły się popularność u ludu oraz przychylność króla Childeryka II. Gdy w 675 r. zamordowano króla, Lambert musiał opuścić swą stolicę. Czas wygnania spędził w klasztorze w Stavelot. Na stolicę biskupią wrócił po śmierci Ebroina (682), ciesząc się z kolei względami Pepina II z Heristalu. Zdziałał wiele około wytrzebienia wierzeń pogańskich i utwierdzenia wiary w północnej Brabancji. Jemu też zawdzięcza dużo miasto Li-ge (Leodium), dokąd jego następca, św. Hubert, przeniesie z Maastricht stolicę biskupią. Uzyskawszy dla swego kościoła prawa immunitetu, Lambert naraził się na spory, których sam stał się ofiarą. Gdy mianowicie słudzy biskupa - ale bez jego wiedzy - zabili dwóch ludzi hrabiego Dodo, ten poprzysiągł Lambertowi zemstę i nasłał nań zbirów. Lambert, zaskoczony w posiadłości pod Li-ge, początkowo chciał się bronić, potem jednak odmówił walki i modląc się przyjął z rezygnacją śmierć. Stało się to w dniu 17 września 705 lub 706 r. (albo nawet wcześniej). Lud uznał go rychło nie tylko świętym, ale także męczennikiem. Ciało złożono w Maastricht, potem (717 lub 718 r.) przeniesiono na powrót do Leodium, gdzie złożono je w bazylice wzniesionej na miejscu tragicznej śmierci. Bazylika stała się ośrodkiem żywego kultu, który już w w. VIII rozprzestrzenił się na całą Francję, Holandię, Westfalię, Austrię itd. Wiemy, że objął także młode chrześcijaństwo na ziemiach polskich. Imię biskupa, znanego z naszej historiografii jako Lambert z Leodium, nosiło kilku biskupów diecezji polskich oraz przedstawicieli dynastii piastowskiej.

Lambert, męczennik z Saragossy. Martyrologia wymieniają go pod dniem 16 kwietnia razem z męczennikami, którzy zginęli za rządów prefekta Dacjana (304). Wiadomo jednak, że Lambert nie należał do tej grupy i że opowiadania o jego męczeństwie powstały kilka, jeśli nie kilkanaście stuleci później. Badacze sądzą dlatego, że zginął może w czasie, gdy w Saragossie rządzili Maurowie. Do rozbudzenia lokalnego kultu przyczynił się Hadrian VI, który pochodząc z Utrechtu, żywił kult do Lamberta z Maastricht; ku swemu zdziwieniu trafił w Saragossie na kult innego Lamberta.

Lambert z Bauduen, biskup Vence. Urodził się w Bauduen, w diecezji Riez (obecnie Fréjus-Toulon). Matkę stracił przy swym urodzeniu. Wcześnie jako oblata oddano go do opactwa leryńskiego. Stał się tam mężem wybitnych zalet. W r. 1114 powołano go na stolicę biskupią w Vence. Rządził nią przez lat 40. Zdobył sobie uznanie dla osobistych umartwień oraz łagodności w postępowaniu z ludźmi. Przypisywano mu także dar czynienia cudów. Opowiadano później, że w czasie swej ciężkiej starczej niemocy posłyszał dolatujące z pobliskiej katedry odgłosy. Gdy o nie zapytał, dowiedział się, że kują mu już grobowiec. Powlókł się wtedy, by go zobaczyć. Wkrótce potem, dnia 26 maja 1154 r., zmarł. Na grobowcu sporządzono napis, który po dziś dzień jest najpewniejszym źródłem do biografii świętego.

Redakcja portalu

www.faktykaliskie.pl
ul. Wrocławska 53-57, Kalisz
tel. 785 204 665
e-mail:

Redaktor portalu
Anna Miklas-Pęcherz 

Redakcja telewizji

Magazyn Miejski
ul. Wrocławska 53-57, Kalisz
tel. 62 598 47 81
e-mail:

Kierownik redakcji
Marcin Spętany

W związku z wejściem w życie zmian w prawie ochrony danych osobowych i rozporządzenia unijnego RODO informujemy, że na naszej stronie www.faktykaliskie.pl, która należy do Grupy Multimedia Polska, używamy technologii, takich jak pliki cookie, do zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu personalizowania treści i reklam oraz analizowania ruchu na stronach i w Internecie. W ten sposób technologię tę wykorzystują również podmioty współpracujące z nami oraz nasi Zaufani Partnerzy, którzy także chcą wyświetlać reklamy jak najlepiej dopasowane do Twoich preferencji. Pragniemy zapoznać Cię ze szczegółami stosowanych przez nas technologii oraz z obowiązującymi przepisami, tak aby dać Ci pełną wiedzę i komfort w korzystaniu z naszych serwisów internetowych. Zapoznaj się z poniższymi informacjami lub kliknij przycisk „przejdź do strony”. Kliknięcie opcji „przejdź do strony” jest automatycznie wyzwoleniem akceptacji powyższych zasad naszego regulaminu.

Informacje, które będą wykorzystywane:
Typ przeglądarki i jej ustawienia. Informacje o systemie operacyjnym urządzenia końcowego. Informacje o zainstalowanych plikach cookie. Informacje o innych identyfikatorach przypisanych do urządzenia końcowego. Adres IP, z którego urządzenie końcowe uzyskuje dostęp do strony internetowej klienta lub aplikacji mobilnej Informacje o aktywności użytkownika na urządzeniu końcowym, w tym o odwiedzanych stronach internetowych i wykorzystywanych aplikacjach mobilnych. Informacje o położeniu geograficznym urządzenia końcowego będą wykorzystywane.

Multimedia Polska S.A. dokłada wszelkich starań, aby niezbędne przetwarzanie Twoich danych osobowe było zgodne z przepisami prawa i nie naruszało Twoich podstawowych praw i wolności, w szczególności prawa do ochrony Twoich danych osobowych. Niniejsza Polityka Prywatności określa generalne zasady, według których przetwarzane są przez nas Twoje dane osobowe. Multimedia Polska S.A. pozyskuje Twoje dane bezpośrednio od Ciebie, ponadto ich powstanie może być skutkiem Twojej aktywności związanej ze korzystaniem przez Ciebie z naszych usług telekomunikacyjnych. W pewnych przypadkach, w ramach  prowadzonej przez Multimedia Polska S.A. działalności operacyjnej, dane dotyczące Twojej osoby mogą także być także pozyskiwane z innych źródeł. Przeczytaj uważnie zawarte w niniejszej Polityce zasady, aby zrozumieć jak i na jakich podstawach prawnych Multimedia Polska S.A. przetwarza Twoje dane osobowe. Jeśli w chwili czytania niniejszej Polityki jesteś naszym klientem musisz wiedzieć, że Twoje ewentualne żądanie zaprzestania przetwarzania Twoich danych osobowych nie spowoduje natychmiastowego zaprzestania przetwarzania i usunięcia  tych danych z zasobów informacyjnych Multimedia Polska S.A. Proces wygaszania przetwarzania Twoich danych będzie zgodny z przepisami obowiązującego prawa, a zasady tego wygaszania są zawarte w niniejszej Polityce.

Dane kontaktowe
Administrator danych osobowych
Administratorem Twoich danych osobowych jest Multimedia Polska S.A. z siedzibą w Gdyni (81-341), przy ulicy Tadeusza Wendy 7/9, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk – Północ w Gdańsku, VIII Wydział Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem: 0000238931, REGON: 190007345, NIP: 5861044881, kapitał zakładowy i łączna suma uiszczonych wkładów wynosi: 91.764.808,00 PLN Organ nadzoru ochrony danych osobowych
Jeśli masz zastrzeżenia co do sposobu i zakresu przetwarzania przez nas Twoich danych, bądź też  chcesz wnieść skargę na sposób obsługi Twojego wniosku lub żądania, informujemy Cię że właściwym organem nadzorczym w tym zakresie jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Kontakt w sprawie Twoich danych: w celu realizacji Twoich uprawnień, wyrażenia albo cofnięcia zgód oraz wnoszenia sprzeciwów, udaj się do Biura Obsługi Klienta, lub skontaktuj z infolinią pod numerem 244 244 244.