sas_idmnet.cmd.push(function() {sas_idmnet.placementsList(['top_1','side_1','sky_left','side_bottom','bottom_0','bottom_1','prg_inside_top','prg_inside_middle','m_bottom_1','m_inside_top','m_top_1','inside_1','inside_2','m_inside_1','m_inside_2','inside_1_wide','inside_2_article','m_inside_2_article','m_inside_3_article','m_inside_4_article','inside_3_article','inside_4_article','inside_5_article','side_2','side_3']);});

Imieniny - Fakty Kaliskie

kontrast:
wielkość czcionki:
A- A+
Dzisiaj jest: 27 listopad 2020 Godzina:
imieniny: Angelika, Leonard

Wyszukiwarka

Formularz kontaktowy

Skontaktuj się z nami

Imieniny

Maur

Imię pochodzenia łacińskiego: Maurus, genetycznie cognomen etniczne, oznaczające człowieka z północno-zachodniej Afryki (dziś Maroko i Algieria). Nazwa ludu Maurów wywodzi się z języka punickiego, w którym słowo mauharim oznacza 'zachód'. Według Fenicjan Maurowie mieszkali na zachodzie od nich.

W Polsce w czasach najnowszych notowane sporadycznie.

Odpowiedniki obocjęz.: łac. Maurus, ang. Maurus, Maur, fr. Maur, niem. Maurus.

Martyrologium Rzymskie wspomina dziesięciu świętych tego imienia. Na podstawie innych wykazów hagiograficznych liczbę tę można podnieść do piętnastu. Z uwagi na rozmiary kultu i znaczenie historyczne tu najzupełniej wystarczy przedstawić ośmiu.

Maur, męczennik rzymski. Pochowano go w katakumbach Trasona przy Via Salaria. Papież Damazy przyozdobił jego grób napisem, z którego wynika, że męczennik był chłopcem. Nie dowiadujemy się jednak, kiedy i w jakich okolicznościach tego młodocianego wyznawcę umęczono. Późna, z VII stulecia pochodząca Passio Chrysantii et Dariae przydała Maurowi brata Jazona. Obydwóch uczyniła synami Klaudiusza, trybuna wojskowego, i jego żony Hilarii. Wedle tej samej pasji mieli zostać ścięci za Numeriana. Liber Pontificalis podaje, że Paschazy I przeniósł relikwie do kościoła Św. Praksedy. Wspomnienie przypada 10 grudnia. Istnieją powody do przypuszczenia, że kult męczennika, mieszając się z kultem innego Maura, wpłynął z czasem na powstanie mniemania, jakoby męczennikiem Maurem jako świętym lokalnym mogło się także chlubić włoskie Fondi (między Rzymem a Neapolem).

Maur, biskup Parenzo (Pula, Pola). Był pierwszym historycznie poświadczonym biskupem w Istrii. W VI stuleciu biskup Eufrazy wybudował w Parenzo bazylikę, do której też przeniósł jego szczątki. Przyozdobił tę budowlę imponującymi mozaikami. Jan IV kazał te szczątki razem z relikwiami świętych z Salony przenieść do baptysterium bazyliki na Lateranie. Poprzez Genuę w r. 1934 wróciły do Parenzo. Wedle późnej pasji, pełnej fantazji, a przypisywanej Rabanowi Maurowi, nasz Maur miał być Afrykańczykiem, który pielgrzymował do Rzymu i tam za Numeriana poniósł śmierć męczeńską; jego to szczątki rzekomo przeniesiono do Parenzo. Wspomnienie Maura z Parenzo przypada 21 lub 22 listopada.

Maur z Reims i towarzysze. Martyrologium Rzymskie wspomina ich pod dniem 22 sierpnia. Poza tym o ich liczbie, czasie i okolicznościach męczeństwa nic nie wiemy. Późna krótka Passio, napisana na podstawie legendarnych Acta martyrum z Reims, utrzymuje, że Maur był kapłanem i że udzielił chrztu św. pięćdziesięciu towarzyszom swego męczeństwa. Relikwie przeniesiono do Florennes, w Belgii, gdzie zażywały pewnej czci.

Maur, opat z Bodon. W niektórych pismach występował jako Marius, stąd też jego francuskie imię Mary. Pochodził z Orleanu. Około r. 505 został opatem w Bodon (Val-Benoît). Zmarł około r. 550. W dwadzieścia lat później, gdy Longobardowie pustoszyli okolice, mnisi unieśli ciało świętego z Bodon. Około r. 925 biskup z Sisteron kazał je złożyć w Forcalquier, gdzie potem relikwie zażywały wielkiej czci. Zapewne z tej okazji ułożono czytania liturgiczne o Maurze, które jednak, jak wolno przypuszczać, oparte były na przekazie, zredagowanym w VI stuleciu przez jakiegoś Dynamiusza. Maur z Bodon figuruje w Martyrologium Rzymskim pod dniem 27 stycznia.

Maur, uczeń św. Benedykta. Urodził się w r. 512 jako syn senatora Ekwicjusza. Gdy miał dwanaście lat, powierzono go św. Benedyktowi. Stanie się najlepszym z uczniów patriarchy. Opowiada Grzegorz w Dialogach, że mistrz posłał Maura na poszukiwanie Placyda, który poszedł czerpać wodę. Wpadł nieopatrznie do niej, ale Maur, nie zdając sobie sprawy z niczego, ruszył po tafli jeziora do tonącego towarzysza i podał mu rękę. Działo się to pod Subiaco. Gdy około r. 529 Benedykt przeniósł się na Monte Cassino, Maur został tam przeorem, a później opatem. Vita Mauri, ułożona około r. 863 przez Odona z Glanfeuil, utrzymuje, że na żądanie biskupa z Le Mans Benedykt wysłał Maura do Galii. Ukochany uczeń Benedykta miał w Glanfeuil nad Loarą założyć opactwo, które hojnie obdarował król Austrazji, Teodebert. Po trzydziestu ośmiu latach sprawowania władzy opackiej Maur usunął się do celki w pobliżu klasztoru i tam zmarł 15 stycznia 584 r.

Maur, biskup Ceseny. Najpierw miał być opatem w Classe pod Rawenną. Około r. 934 został biskupem w Cesenie. W niedalekiej odległości od miasta urządził sobie celkę, do której udawał się w dni postu na modlitwę i uczynki pokutne. Powstanie tam później opactwo Santa Maria del Monte. Zmarł prawdopodobnie 21 listopada 946 r. W r. 1411 szczątki przeniesiono do katedry w Cesenie. O życiu świętego pisał Piotr Damiani. Wspomnienie obchodzi się w dniu 20 stycznia.

Maur, biskup Pięciu Kościołów (Pécs). W młodości przebywał jako mnich na Górze Panońskiej (Św. Marcina, Szent Márton, Pannonhalma). Wyróżniał się pobożnością i wiernością w zachowywaniu reguł. Cenili go święci Emeryk i Stefan. Około r. 1030 został opatem. W kilka lat później powołano go na stolicę biskupią do Pięciu Kościołów. Wybudował tam w stylu romańskim katedrę. Napisał także żywot czczonego u nas Andrzeja Świerada i jego towarzysza, Benedykta: Vita sanctorum heremitarum Zoerardi confessoris et Benedicti martyris. Zmarł około r. 1070. Na Węgrzech uważano go zawsze za świętego. Ten trwały kult zaaprobowano w r. 1848. Wspomnienie przypada 25 października.

Maur, eremita z Huy (nad Mozą, w pobliżu Namur, Belgia). Miał nazywać siebie Mortuus-Natus, Umarły i Narodzony, ale zauważono, że jest to próba wytłumaczenia imienia Maur, które w miejscowej wymowie łatwo mogło być wzięte za mort, -umarły-. W rzeczy samej jeszcze w XIII w. nie znano żadnych oznak jego kultu. Legenda jest późna, tłumacząca może na swój sposób cześć jakiegoś innego Maura, którego relikwie przyniesiono do miasteczka, a potem uważano za szczątki miejscowego świętego. W każdym razie kult przez jakiś czas był dość intensywny. Wspomnienie przypadało 15 stycznia.

W związku z wejściem w życie zmian w prawie ochrony danych osobowych i rozporządzenia unijnego RODO informujemy, że na naszej stronie www.faktykaliskie.pl, która należy do Grupy Multimedia Polska, używamy technologii, takich jak pliki cookie, do zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu personalizowania treści i reklam oraz analizowania ruchu na stronach i w Internecie. W ten sposób technologię tę wykorzystują również podmioty współpracujące z nami oraz nasi Zaufani Partnerzy, którzy także chcą wyświetlać reklamy jak najlepiej dopasowane do Twoich preferencji. Pragniemy zapoznać Cię ze szczegółami stosowanych przez nas technologii oraz z obowiązującymi przepisami, tak aby dać Ci pełną wiedzę i komfort w korzystaniu z naszych serwisów internetowych. Zapoznaj się z poniższymi informacjami lub kliknij przycisk „przejdź do strony”. Kliknięcie opcji „przejdź do strony” jest automatycznie wyzwoleniem akceptacji powyższych zasad naszego regulaminu.

Informacje, które będą wykorzystywane:
Typ przeglądarki i jej ustawienia. Informacje o systemie operacyjnym urządzenia końcowego. Informacje o zainstalowanych plikach cookie. Informacje o innych identyfikatorach przypisanych do urządzenia końcowego. Adres IP, z którego urządzenie końcowe uzyskuje dostęp do strony internetowej klienta lub aplikacji mobilnej Informacje o aktywności użytkownika na urządzeniu końcowym, w tym o odwiedzanych stronach internetowych i wykorzystywanych aplikacjach mobilnych. Informacje o położeniu geograficznym urządzenia końcowego będą wykorzystywane.

Multimedia Polska S.A. dokłada wszelkich starań, aby niezbędne przetwarzanie Twoich danych osobowe było zgodne z przepisami prawa i nie naruszało Twoich podstawowych praw i wolności, w szczególności prawa do ochrony Twoich danych osobowych. Niniejsza Polityka Prywatności określa generalne zasady, według których przetwarzane są przez nas Twoje dane osobowe. Multimedia Polska S.A. pozyskuje Twoje dane bezpośrednio od Ciebie, ponadto ich powstanie może być skutkiem Twojej aktywności związanej ze korzystaniem przez Ciebie z naszych usług telekomunikacyjnych. W pewnych przypadkach, w ramach  prowadzonej przez Multimedia Polska S.A. działalności operacyjnej, dane dotyczące Twojej osoby mogą także być także pozyskiwane z innych źródeł. Przeczytaj uważnie zawarte w niniejszej Polityce zasady, aby zrozumieć jak i na jakich podstawach prawnych Multimedia Polska S.A. przetwarza Twoje dane osobowe. Jeśli w chwili czytania niniejszej Polityki jesteś naszym klientem musisz wiedzieć, że Twoje ewentualne żądanie zaprzestania przetwarzania Twoich danych osobowych nie spowoduje natychmiastowego zaprzestania przetwarzania i usunięcia  tych danych z zasobów informacyjnych Multimedia Polska S.A. Proces wygaszania przetwarzania Twoich danych będzie zgodny z przepisami obowiązującego prawa, a zasady tego wygaszania są zawarte w niniejszej Polityce.

Dane kontaktowe
Administrator danych osobowych
Administratorem Twoich danych osobowych jest Multimedia Polska S.A. z siedzibą w Gdyni (81-341), przy ulicy Tadeusza Wendy 7/9, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk – Północ w Gdańsku, VIII Wydział Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem: 0000238931, REGON: 190007345, NIP: 5861044881, kapitał zakładowy i łączna suma uiszczonych wkładów wynosi: 91.764.808,00 PLN Organ nadzoru ochrony danych osobowych
Jeśli masz zastrzeżenia co do sposobu i zakresu przetwarzania przez nas Twoich danych, bądź też  chcesz wnieść skargę na sposób obsługi Twojego wniosku lub żądania, informujemy Cię że właściwym organem nadzorczym w tym zakresie jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Kontakt w sprawie Twoich danych: w celu realizacji Twoich uprawnień, wyrażenia albo cofnięcia zgód oraz wnoszenia sprzeciwów, udaj się do Biura Obsługi Klienta, lub skontaktuj z infolinią pod numerem 244 244 244.