Imieniny - Fakty Kaliskie

kontrast:
wielkość czcionki:
A- A+
Dzisiaj jest: 11 grudzień 2019 Godzina:
imieniny: Julia, Waldemar

Wyszukiwarka

Formularz kontaktowy

Skontaktuj się z nami

Imieniny

Pelagiusz

Imię to, podobnie jak żeńska jego forma PELAGIA, pochodzi z greki, od przymiotnika pelágios 'morski'.

Odpowiedniki obcojęz.: łac. Pelagius, ang., niem. Pelagius, fr. Pélage, wł. Pelagio.

Sześciu Pelagiuszy widnieje w martyrologiach. Tutaj krótko przedstawimy pięciu. Szósty, eremita hiszpański, wymieniany razem z Arseniuszem i Sylwanem w dniu 30 sierpnia, w martyrologium pojawił się bardzo późno, a jego kult - podobnie jak kult jego towarzyszy - w Hiszpanii ledwo się zaznaczył.

Pelagiusz, czczony w Konstancji. Miał być jednym z męczenników rzymskich. Jego relikwie jakiś papież o imieniu Jan podarował biskupowi Konstancji. Stał się dzięki temu patronem diecezji. Późna Passio utrzymuje, że pochodził z dzisiejszej Lublany. Męczeństwa miał dostąpić w r. 283. Wszystkie te szczegóły wydają się obscura et suspecta. Mimo to Baroniusz wprowadził go do martyrologium pod dniem 28 sierpnia.

Pelagiusz, biskup Laodycei. Znamy go przede wszystkim dzięki Teodoretowi z Cyru. Urodził się w Syrii. Kiedy zawierał związek małżeński z jakąś młodą panną, postanowili razem dochować doskonałej czystości. Potem wierni Laodycei obrali go swym biskupem. Sakry udzielił mu w r. 360 Akacjusz z Cezarei. Uczestniczył w synodach, zwoływanych dla zwalczania arianizmu. Cesarz Walens skazał go na wygnanie. W r. 381 uczestniczył jeszcze w soborze konstantynopolitańskim. Na Wschodzie go nie wspominano. Mimo to Baroniusz wprowadził go do Martyrologium Rzymskiego. Umieścił go tam dowolnie pod dniem 25 marca.

Pelagiusz I, papież. Jego pontyfikat znamionowały przede wszystkim spory chrystologiczne, które toczyły się przez całe V i VI stulecie. Był synem rzymskiego notabla. Już jako diakon został razem z Wigiliuszem i innymi wysłany do Konstantynopola, aby na dworze cesarskim bronić prawowierności. Do stolicy przybył w marcu 536 r. Gdy w miesiąc później zmarł papież, nadal reprezentował Rzym na dworze Justyniana. Na synodzie zwołanym w maju podpisał z innymi dekrety o depozycji biskupów dotkniętych monofizytyzmem. Po śmierci Agapita obrano tymczasem na stolicę papieską diakona Wigiliusza, o którego chwiejnej postawie Pelagiusz chyba nie wiedział. Potem pojechał na południe, aby z patriarchami Antiochii i Jerozolimy asystować przy usuwaniu Pawła, patriarchy Aleksandrii. W Jerozolimie mnisi z klasztoru Św. Saby wręczli mu memoriał, domagający się potępienia orygenizmu. Potępienia dokonał cesarz Justynian, a mimo protestów biskupa z Cezarei Kapadockiej jego decyzję zaaprobowało pięciu patriarchów. W tym właśnie czasie Pelagiusz wrócił do Rzymu, obleganego przez Totylę. Starał się tam o ulżenie losowi mieszkańców, pertraktował z samym Totylą, wyjednywał darowanie życia rzymianom, ale kilkutygodniowemu plądrowaniu miasta zapobiec nie zdołał. Potem Totyla wysłał go na negocjacje do Konstantynopola. Na wiosnę 547 r. nadeszła odpowiedź cesarza: Belizariusz dokonał odsieczy Rzymu. Nieco wcześniej (543/44) Justynian potępił Tria capitula, a to mogło zagrozić odrzuceniem uchwał chalcedońskich. Papieża uprowadzono wtedy z oblężonego Rzymu i poprzez Sycylię sprowadzono do stolicy, gdzie próbowano skłonić go do ustępstw. Pelagiusz umacniał go wtedy w oporze, potem sam wyruszył na Sycylię. W trzy czy cztery lata później odnajdujemy go znów w Konstantynopolu, a może także w Efezie, gdzie na nowo umacniał chwiejnego papieża. Zerwał z nim w sposób gwałtowny i u jego boku zjawił się dopiero w czasie obrad soboru konstantynopolitańskiego II (553 r.). Zredagował wtedy na użytek Wigiliusza tzw. Constitutum, ale papież uległ naciskom cesarza i odseparował się od swego doradcy. Dzięki temu pozwolono mu na powrót do Italii. Zmarł 7 czerwca 555 r. w Syrakuzach. Tymczasem Pelagiusz, zsyłany do różnych klasztorów, zredagował pismo In defensione Trium capitulorum, które nie zachowało się w całości. Mimo to w pełni zaakceptował uchwały V soboru powszechnego i odrzucił Tria capitula. Dzięki ustępstwom cesarz zgodził się na jego wybór. Rzymianie przyjęli go niechętnie. Sakrę otrzymał 16 kwietnia 556 r., a urząd objął dzięki wsparciu oddziałów bizantyńskich. Mimo to w mieście zdołał przywrócić prawa do ojcowizny, ożywić gospodarkę, odnowić poczucie dyscypliny. Przed biskupami afrykańskimi, Mediolanu i Akwilei, a także przed episkopatem krajów Merowingów, nawet przed królem Childebertem musiał się usprawiedliwiać, że dochował wierności uchwałom chalcedońskim. Pelagiusz zmarł 4 marca 561 r. Do martyrologiów go nie wpisano, ale gdzieniegdzie wspominano go w dniu 2 marca.

Pelagiusz II, papież. Z pochodzenia był Gotem, ale urodził się w Rzymie. Na stolicę Piotrową obrano go bez zgody cesarza w dniu 26 listopada 579 r. Do bram miasta podchodzili właśnie Longobardowie, przeciw którym na próżno byłoby przywoływać oddziały bizantyńskie, zajęte obroną cesarstwa przed najazdami Persów. W tej trudnej sytuacji Pelagiusz II zaapelował do Aunariusza, biskupa Autun, a przez niego do królów frankońskich i burgundzkiego: Chilperyka I, Childeberta II i Guntrama. Na próżno jednak władcy ci usiłowali wspomóc Italię. Dopiero za panowania cesarza Maurycego (582-602) przy pomocy Franków udało się powściągnąć wrogów. W r. 585 Smaragd, egzarcha Rawenny, zawarł z nimi pokój, dzięki czemu papież mógł się zająć innymi sprawami. Usiłował więc powściągać schizmę Akwilei i Istrii i dlatego długo pertraktował z wysłannikami tych diecezji w Rzymie. Tekst memoriału, który odrzucał Tria capitula, ale w niczym nie uszczuplał aprobaty dla IV soboru powszechnego, napisał dla papieża jego przyszły następca, który wrócił z Konstantynopola. W samym mieście Pelagiusz II przedsięwziął prace renowacyjne. Zbudował przejście do grobu św. Piotra i nad nim wystawił ołtarz. U Św. Wawrzyńca portret na łuku triumfalnym upamiętnił jego wkład w odbudowę i dekorację. Swą rezydencję zamienił na szpital lub hospicjum. Uporządkował cmentarz przy Via Salaria. Gdy w r. 589 wylew Tybru sprowadził na Rzym epidemię, papież stał się jedną z jej ofiar. Zmarł 7 lutego 590 r. Jak Pelagiusza I, do martyrologium go nie wpisano, ale gdzieniegdzie wspominano w dniu następnym.

Pelagiusz, męczennik z Kordoby. Był bratankiem biskupa Hermogiusza. W czasie bitwy pod Valdejunquera w r. 920 dostał się do niewoli muzułmańskiej. Wuj pozostawił go w niej jako zakładnika. Namawiano go wówczas do przejścia na islam. Gdy odmówił, poddano go torturom, a następnie skazano na śmierć. Zginął w dniu 26 czerwca 925 r. Relikwie przechowywano w rozmaitych miejscach, w końcu przewieziono do Oviedo.

Redakcja portalu

www.faktykaliskie.pl
ul. Wrocławska 53-57, Kalisz
tel. 785 204 665
e-mail:

Redaktor portalu
Anna Miklas-Pęcherz 

Redakcja telewizji

Magazyn Miejski
ul. Wrocławska 53-57, Kalisz
tel. 62 598 47 81
e-mail:

Kierownik redakcji
Marcin Spętany

W związku z wejściem w życie zmian w prawie ochrony danych osobowych i rozporządzenia unijnego RODO informujemy, że na naszej stronie www.faktykaliskie.pl, która należy do Grupy Multimedia Polska, używamy technologii, takich jak pliki cookie, do zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu personalizowania treści i reklam oraz analizowania ruchu na stronach i w Internecie. W ten sposób technologię tę wykorzystują również podmioty współpracujące z nami oraz nasi Zaufani Partnerzy, którzy także chcą wyświetlać reklamy jak najlepiej dopasowane do Twoich preferencji. Pragniemy zapoznać Cię ze szczegółami stosowanych przez nas technologii oraz z obowiązującymi przepisami, tak aby dać Ci pełną wiedzę i komfort w korzystaniu z naszych serwisów internetowych. Zapoznaj się z poniższymi informacjami lub kliknij przycisk „przejdź do strony”. Kliknięcie opcji „przejdź do strony” jest automatycznie wyzwoleniem akceptacji powyższych zasad naszego regulaminu.

Informacje, które będą wykorzystywane:
Typ przeglądarki i jej ustawienia. Informacje o systemie operacyjnym urządzenia końcowego. Informacje o zainstalowanych plikach cookie. Informacje o innych identyfikatorach przypisanych do urządzenia końcowego. Adres IP, z którego urządzenie końcowe uzyskuje dostęp do strony internetowej klienta lub aplikacji mobilnej Informacje o aktywności użytkownika na urządzeniu końcowym, w tym o odwiedzanych stronach internetowych i wykorzystywanych aplikacjach mobilnych. Informacje o położeniu geograficznym urządzenia końcowego będą wykorzystywane.

Multimedia Polska S.A. dokłada wszelkich starań, aby niezbędne przetwarzanie Twoich danych osobowe było zgodne z przepisami prawa i nie naruszało Twoich podstawowych praw i wolności, w szczególności prawa do ochrony Twoich danych osobowych. Niniejsza Polityka Prywatności określa generalne zasady, według których przetwarzane są przez nas Twoje dane osobowe. Multimedia Polska S.A. pozyskuje Twoje dane bezpośrednio od Ciebie, ponadto ich powstanie może być skutkiem Twojej aktywności związanej ze korzystaniem przez Ciebie z naszych usług telekomunikacyjnych. W pewnych przypadkach, w ramach  prowadzonej przez Multimedia Polska S.A. działalności operacyjnej, dane dotyczące Twojej osoby mogą także być także pozyskiwane z innych źródeł. Przeczytaj uważnie zawarte w niniejszej Polityce zasady, aby zrozumieć jak i na jakich podstawach prawnych Multimedia Polska S.A. przetwarza Twoje dane osobowe. Jeśli w chwili czytania niniejszej Polityki jesteś naszym klientem musisz wiedzieć, że Twoje ewentualne żądanie zaprzestania przetwarzania Twoich danych osobowych nie spowoduje natychmiastowego zaprzestania przetwarzania i usunięcia  tych danych z zasobów informacyjnych Multimedia Polska S.A. Proces wygaszania przetwarzania Twoich danych będzie zgodny z przepisami obowiązującego prawa, a zasady tego wygaszania są zawarte w niniejszej Polityce.

Dane kontaktowe
Administrator danych osobowych
Administratorem Twoich danych osobowych jest Multimedia Polska S.A. z siedzibą w Gdyni (81-341), przy ulicy Tadeusza Wendy 7/9, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk – Północ w Gdańsku, VIII Wydział Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem: 0000238931, REGON: 190007345, NIP: 5861044881, kapitał zakładowy i łączna suma uiszczonych wkładów wynosi: 91.764.808,00 PLN Organ nadzoru ochrony danych osobowych
Jeśli masz zastrzeżenia co do sposobu i zakresu przetwarzania przez nas Twoich danych, bądź też  chcesz wnieść skargę na sposób obsługi Twojego wniosku lub żądania, informujemy Cię że właściwym organem nadzorczym w tym zakresie jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Kontakt w sprawie Twoich danych: w celu realizacji Twoich uprawnień, wyrażenia albo cofnięcia zgód oraz wnoszenia sprzeciwów, udaj się do Biura Obsługi Klienta, lub skontaktuj z infolinią pod numerem 244 244 244.