Imieniny - Fakty Kaliskie

kontrast:
wielkość czcionki:
A- A+
Dzisiaj jest: 21 październik 2020 Godzina:
imieniny: Klemencja, Jakub

Wyszukiwarka

Formularz kontaktowy

Skontaktuj się z nami

Imieniny

Rafał

Jest to imię hebrajskie z grupy imion teoforycznych, zawierające element -el 'Pan'. Hebrajskie Rapha'el interpretować trzeba jako 'Bóg uzdrawia'.

Imię to nosił słynny malarz włoski doby renesansu Raffaello Santi (1483-1520).

W Polsce imię pojawia się od średniowiecza (XII w.) w formach Rafał, Rafałko, Rachwał. Od imienia tego pochodzą nazwiska: Rachwał, Rafalski, Rachwalski, Rafałowski.

Odpowiedniki obcojęz.: łac. Raphaël, ang. Raphael, fr. Raphaël, Raffu, Raffel, Raphael, Rapheou, hiszp. Rafael, niem. Raphael, ros. Rafaił, ukr. Rafa-ł, Rafajło, wł. Raffaele, Raffaello.

Rafał, archanioł. Jedyną biblijną księgą, która poucza nas o nim, jest pełna wdzięku i wzniosłości opowieść z III lub II w. przed Chrystusem, która do kanonu Starego Testamentu weszła jako Księga Tobiasza. Pod jej koniec Rafał przedstawia się jako jeden z siedmiu aniołów, którzy stoją w pogotowiu i wchodzą przed majestat Pański (12, 15); ale najpierw pojawia się pod postacią ludzką, przybierając sobie imię Azariasz. Ofiaruje się wówczas młodemu Tobiaszowi na przewodnika i towarzysza drogi z Niniwy do Raga w Medii. Nad rzeką Tygrys ratuje go przed wielką rybą i po jej rozpłataniu poleca mu wyciągnąć z niej żółć, serce i wątrobę. Po przybyciu do Ekbatany radzi mu ożenić się z Sarą, córką Raguela, którą uwalnia od napaści złego ducha, Asmodeusza. Na prośbę młodego Tobiasza udaje się też do jego krewnego, Gabaela, aby w imieniu rodziny odebrać należny dług. Po powrocie do domu radzi synowi, by staremu Tobiaszowi pomazał oczy żółcią ryby, i w ten sposób odzyskuje on wzrok. Gdy wreszcie ojciec oraz syn chcą go wielkodusznie wynagrodzić i okazać mu szczerą wdzięczność, mówi, kim jest, i zachęca ich do uwielbienia Opatrzności. Tyle Pismo Święte. Księgi pozabiblijne, zarówno żydowskie, jak i chrześcijańskie, niewiele dodają do tych przekazów. Nazywają Rafała jednym z siedmiu najwyższych duchów niebieskich, księciem aniołów i mówią o jego roli w życiu ludzi. Czynią go wreszcie opiekunem podróżujących i niejako typowym aniołem stróżem. Za takiego uznała Rafała chrześcijańska pobożność. Kult rozwinął się najpierw na Wschodzie. Stamtąd przywędrował na Zachód w okolicznościach, których bliżej nie znamy. Dość niejasne początki tej zachodniej czci sięgają czasów papieża Sergiusza (687-701). Dla uczczenia Rafała nie ustaliła się wówczas jakaś jednolita data. W średniowieczu spotykamy najrozmaitsze, związane niewątpliwie z terminami dedykacji poszczególnych kościołów. W XV stuleciu uwidacznia się wraźnie patronat Rafała nad podróżnymi. Swoje odbicie znajduje on wówczas w modlitwach zanoszonych w ich intencjach. Rozwija się ten kult w wiekach następnych, ale termin obchodu liturgicznego jest nadal w różnych prowincjach różny. Dopiero Benedykt XV rozszerzył święto na cały Kościół (1921) i wspomnienie archanioła nakazał obchodzić w dniu 24 października, jak było w kalendarzach hiszpańskich. Po roku 1969 wspomina się go razem z archaniołami Michałem i Gabrielem w dniu 29 września.

Rafał Chyliński. Urodził się 8 stycznia 1690 r. we wsi Wysoczka, w województwie poznańskim. Na chrzcie nadano mu imię Melchior. Nauki pobierał w kolegium jezuickim w Poznaniu. W 1712 r. wstąpił do oddziałów Stanisława Leszczyńskiego. Gdy ten ostatni zrzekł się korony, udał się do Krakowa i tam wstąpił do franciszkanów. Wtedy właśnie otrzymał imię archanioła. Kurs teologii przeszedł w Obornikach. Święceń kapłańskich udzielił mu w 1717 biskup Tarło. Jako kapłan pracował w Radziejowie, Pyzdrach, Poznaniu, Warszawie, Kaliszu, Gnieźnie, Warce, Łagiewnikach i Krakowie. Najbardziej związał się z klasztorem w Łagiewnikach, w województwie łęczyckim. Wszędzie był niestrudzonym spowiednikiem i opiekunem ubogich. Ktoś nazwał go dlatego -biskupem dziadowskim-. Zmarł 2 grudnia 1741 r. Już w dwadzieścia lat później rozpoczęto starania o jego beatyfikację. Wydarzenia w kraju, a potem zniesienie polskiej prowincji franciszkańskiej nie ułatwiły tych starań. Wznowiono je energicznie po drugiej wojnie światowej. Ich ukoronowaniem była beatyfikacja, której Jan Paweł II dokonał w 1991 r. w Warszawie.

Rafał Massabki. Był najmłodszy z trójki braci, maronitów. Podobnie jak Franciszek i Mooti, mieszkał w Damaszku i współpracował z franciszkanami. Najstarszy trudnił się handlem, młodszy uczył w szkole prowadzonej przez zakonników. Rafał najpierw wspomagał Franciszka w jego działalności handlowej, potem został u franciszkanów zakrystianem. Wszyscy trzej bracia towarzyszyli zakonnikom w czasie straszliwego pogromu, o którym już mówiliśmy, przedstawiając Emanuela Ruiza oraz jego towarzyszy. Zginęli jako męczennicy w nocy z 9 na 10 lipca 1860 r. Pius XI beatyfikował ich w 1926 r.

Rafał Kalinowski, powstaniec, wygnaniec, karmelita. Urodził się 1 września 1835 roku w Wilnie. Na chrzcie otrzymał imię Józef. Kształcił się w Instytucie Szlacheckim, a następnie w Instytucie Agronomicznym w Hory-Horkach koło Orszy. Przeniósł się stamtąd do Wojskowej Mikołajewskiej Szkoły Inżynieryjnej w Petersburgu. W r. 1856 został podporucznikiem. Wszedł wtedy w okres rozterek i poszukiwań. Przez jakiś czas spełniał rozmaite zajęcia, potem wystarał się o przydział do twierdzy brzeskiej. Wyczuwając, że zbliża się powstanie, podał się do dymisji i przez Warszawę udał się do Wilna. Na Litwie był naczelnikiem powstańczego Wydziału Wojny. W marcu 1864 r. został aresztowany, a potem skazany na karę śmierci. Starania rodziny doprowadziły do złagodzenia wyroku: 10 lat katorgi na Syberii. Przez jakiś czas przebywał w Nerczyńsku, potem w Usole nad rzeką Angarą oraz w Irkucku, w końcu w Smoleńsku. W maju 1874 r. wrócił z wygnania. Wkrótce potem objął stanowisko wychowawcy młodego księcia Augusta Czartoryskiego. Jako taki długo przebywał w paryskim Hotelu Lambert. Dużo także ze swym wychowankiem podróżował po rozmaitych uzdrowiskach. W 1877 r. wychowanka powierzył w inne ręce, sam zaś wstąpił w Grazu do karmelitów bosych. Tam także odbył nowicjat i studia. Święcenia kapłańskie otrzymał w 1882 r. w Czernej. Tego samego roku obrano go przeorem. Od 1906 r. taki sam urząd piastował w Wadowicach. Dużo czasu spędzał w konfesjonale, ale utrzymywał też kontakty z wybitnymi postaciami życia kościelnego i z dawnymi sybirakami. Zmarł po jedenastu miesiącach ciężkiej choroby, 15 listopada 1907 r. Pochowano go w Czernej. Jan Paweł II beatyfikował go w 1983 r. w Krakowie. Zaś w listopadzie 1991 r. dokonał jego kanonizacji.

W związku z wejściem w życie zmian w prawie ochrony danych osobowych i rozporządzenia unijnego RODO informujemy, że na naszej stronie www.faktykaliskie.pl, która należy do Grupy Multimedia Polska, używamy technologii, takich jak pliki cookie, do zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu personalizowania treści i reklam oraz analizowania ruchu na stronach i w Internecie. W ten sposób technologię tę wykorzystują również podmioty współpracujące z nami oraz nasi Zaufani Partnerzy, którzy także chcą wyświetlać reklamy jak najlepiej dopasowane do Twoich preferencji. Pragniemy zapoznać Cię ze szczegółami stosowanych przez nas technologii oraz z obowiązującymi przepisami, tak aby dać Ci pełną wiedzę i komfort w korzystaniu z naszych serwisów internetowych. Zapoznaj się z poniższymi informacjami lub kliknij przycisk „przejdź do strony”. Kliknięcie opcji „przejdź do strony” jest automatycznie wyzwoleniem akceptacji powyższych zasad naszego regulaminu.

Informacje, które będą wykorzystywane:
Typ przeglądarki i jej ustawienia. Informacje o systemie operacyjnym urządzenia końcowego. Informacje o zainstalowanych plikach cookie. Informacje o innych identyfikatorach przypisanych do urządzenia końcowego. Adres IP, z którego urządzenie końcowe uzyskuje dostęp do strony internetowej klienta lub aplikacji mobilnej Informacje o aktywności użytkownika na urządzeniu końcowym, w tym o odwiedzanych stronach internetowych i wykorzystywanych aplikacjach mobilnych. Informacje o położeniu geograficznym urządzenia końcowego będą wykorzystywane.

Multimedia Polska S.A. dokłada wszelkich starań, aby niezbędne przetwarzanie Twoich danych osobowe było zgodne z przepisami prawa i nie naruszało Twoich podstawowych praw i wolności, w szczególności prawa do ochrony Twoich danych osobowych. Niniejsza Polityka Prywatności określa generalne zasady, według których przetwarzane są przez nas Twoje dane osobowe. Multimedia Polska S.A. pozyskuje Twoje dane bezpośrednio od Ciebie, ponadto ich powstanie może być skutkiem Twojej aktywności związanej ze korzystaniem przez Ciebie z naszych usług telekomunikacyjnych. W pewnych przypadkach, w ramach  prowadzonej przez Multimedia Polska S.A. działalności operacyjnej, dane dotyczące Twojej osoby mogą także być także pozyskiwane z innych źródeł. Przeczytaj uważnie zawarte w niniejszej Polityce zasady, aby zrozumieć jak i na jakich podstawach prawnych Multimedia Polska S.A. przetwarza Twoje dane osobowe. Jeśli w chwili czytania niniejszej Polityki jesteś naszym klientem musisz wiedzieć, że Twoje ewentualne żądanie zaprzestania przetwarzania Twoich danych osobowych nie spowoduje natychmiastowego zaprzestania przetwarzania i usunięcia  tych danych z zasobów informacyjnych Multimedia Polska S.A. Proces wygaszania przetwarzania Twoich danych będzie zgodny z przepisami obowiązującego prawa, a zasady tego wygaszania są zawarte w niniejszej Polityce.

Dane kontaktowe
Administrator danych osobowych
Administratorem Twoich danych osobowych jest Multimedia Polska S.A. z siedzibą w Gdyni (81-341), przy ulicy Tadeusza Wendy 7/9, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk – Północ w Gdańsku, VIII Wydział Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem: 0000238931, REGON: 190007345, NIP: 5861044881, kapitał zakładowy i łączna suma uiszczonych wkładów wynosi: 91.764.808,00 PLN Organ nadzoru ochrony danych osobowych
Jeśli masz zastrzeżenia co do sposobu i zakresu przetwarzania przez nas Twoich danych, bądź też  chcesz wnieść skargę na sposób obsługi Twojego wniosku lub żądania, informujemy Cię że właściwym organem nadzorczym w tym zakresie jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Kontakt w sprawie Twoich danych: w celu realizacji Twoich uprawnień, wyrażenia albo cofnięcia zgód oraz wnoszenia sprzeciwów, udaj się do Biura Obsługi Klienta, lub skontaktuj z infolinią pod numerem 244 244 244.