Imieniny - Fakty Kaliskie

kontrast:
wielkość czcionki:
A- A+
Dzisiaj jest: 09 lipiec 2020 Godzina:
imieniny: Zenona, Zenon

Wyszukiwarka

Formularz kontaktowy

Skontaktuj się z nami

Imieniny

Teobald

Jest to imię germańskie zawierające w członie pierwszym element theud- 'ród, plemię' (zob. też TEODORYK), a w drugim -bald 'mocny, mężny'. Theobald to - 'sławny wśród ludzi'. Nierzadko germański element theo- (theud-, hiud-) bywa łączony z greckim elementem theo- (theos - Bóg), np. w imieniu Teodoryk wobec greckiego Teodor. Na obszarze romańskim imię to występuje w uproszczonej formie Tebaldo, Thibaud / Thibauld.

W Polsce jest to imię bardzo rzadkie, tak w formie Theobald, jak i Tybald.

Odpowiedniki obcojęz.: łac. Theobaldus, ang., niem. Theobald, fr. Thibaud, Thibault, wł. Tebaldo, Teobaldo.

Średniowiecze, a dokładniej wieki XI-XIII chlubiły się siedmioma świętymi lub błogosławionymi Teobaldamie. Przedstawimy ich w kolejności chronologicznej.

Teobald z Vienne. Urodził się w Tolvon, w dzisiejszym departamencie Izery. O jego młodości, a nawet o jego pochodzeniu niewiele wiemy. To, co pewne, to przede wszystkim jego długoletnie rządy na stolicy arcybiskupiej w Vienne.Niektórzy sądzą, że objął ją już w r. 957. Prawdopodobnie stało się to jednak później, po dłuższym wakansie spowodowanym sporami co do kandydatów. Teobald był może kompromisowym kandydatem, zadowalającym wszystkich. W każdym razie istnieją dokumenty datowane po r. 970, na których występuje on jako biskup tego starożytnego miasta nad Rodanem. W r. 994 z jego inicjatywy odbył się w Anse pod Lyonem synod, na którym przede wszystkim omawiano sprawę celibatu księży. Teobald zmarł 21 maja 1001 r. Otaczała go zawsze jako gorliwego duszpasterza cześć wiernych. Cześć tę zaaprobowano dopiero w 1903 r.

Teobald z Provins. Urodził się może w 1017 r. w Provins (Szamoania), w rodzinie hrabiowskiej. Pomimo takiego pochodzenia służby rycerskiej nie podjął. Ze swoim przyjacielem Walterem udał się najpierw do klasztoru Saint-Remi w Reims, potem do Pettingen, w Luksemburgu, gdzie na swe życie zarabiał jako murarz i parobek. Stamtąd wyruszył razem z Walterem na pielgrzymkę do Santiago, potem do Rzymu. Chcieli się także udać obydwaj do Ziemi Świętej, ale w czasie pobytu we włoskim Salanigo Teobald na skutek praktykowanych umartwień zapadł na zdrowiu. Biskup Vicenzy, zorientowawszy się w jego wiedzy i cnocie, wyświęcił go wówczas na kapłana. Został następnie u kamedułów mnichem-eremitą. W pobliżu jako eremitka osiadła potem także jego matka. Teobald zmarł w Salanigo 30 czerwca 1066 r. Pochowano go najpierw w katedrze w Vicenzy, potem w opactwie w Vangadizza. Brat Arnulf, który był opatem w Sens, także uzyskał dla swego klasztoru jego relikwie. Kanonizował Teobalda w 1073 r. Aleksander II. Potem czczono go jako patrona węglarzy, dzięki czemu stał się również patronem karbonariuszy. W ikonografii przedstawiano go rozmaicie: jako kapłana, rycerza lub pustelnika, zazwyczaj z sokołem.

Teobald z Dorat. został w tym mieście kanonkiem regularnym, ale mimo święceń kapłańskich i solidnego wykształcenia pozostał. Był skromnym zakrystianem i stróżem przechowywanych w opactwie relikwii. Całe noce trawił na modlitwie. Zmarł 6 listopada 1076 r. Czczono go później razem z jego mistrzem Izraelem. Po dziś dzień w dawnym opactwie odprawia się co siedem lat szczególne uroczystości ku czci tych dwóch lokalnych świętych, przy czym nieodłączną ich częścią jest także parada wojskowa.

Teobald Roggeri. Pochodził z Vico, małej miejscowości położonej na północy zachód od Turynu. Rodzinę miał dostatecznie zasobną, mimo to przyjął pracę u chorowitego szewca i łożył na utrzymanie jego rodziny. Umierający szewc prosił go potem, aby pojął za żonę jego córkę, ale z uwagi na uczyniony ślub czystości odmówił. Wybrał się następnie na pielgrzymkę do Santiago. Resztę życia spędził w Alba jako tragarz. Zmarł 1 czerwca 1150 r. Szewcy czcili go później jako swego patrona.

Teobald biskup Gubbio. Jest autorem żywota św. Ubalda, swego poprzednika na tej biskupiej stolicy, który zmarł 16 maja 1160 r. Z innych przekazów wiadomo, że Aleksander III mianował Teobalda arcybiskupem Zary i zobowiązał do złożenia homagium patriarsze akwilejskiemu, rezydującemu w Grado. Z powodu sprzeciwu mieszkańców Zary nie mógł tego polenia spełnić. Kiedy zmarł dokładnie nie wiadomo. Przekazy z XIII wieku zaliczają go do -mężów wstawionych świętością życia-, ale nie znaleziono śladów jego kultu liturgicznego w Gubbio i Zarze. Odbierał natomiast taki kult w Thann (Alzacji), gdzie utożsamiano go z Teobaldem z Provins. Przyczyną tego zamieszania stał się żywot Teobalda z Gubbio, w którym napisano, że w chwili jego śmierci sługa odciął mu palec i zaniósł jako relikwię do tej alzackiej miejscowości. Jak się okazało ów żywot był kopią żywota św. Ubalda; ze zmianą imienia na Teobald.

Teobald, opat z Vaux-de-Cernay. Urodził się około 1200 r. na zamku w Marly jako pierworodny syn Bucharda de Montmorency. Przez jakiś czas uprawiał rzemiosło rycerskie, ale około 1225 r. wstąpił do Cystersów w Vaux-de-Cernay. W pięć lat później wybrano go przeora, zaś w latach 1235-1247 przyszło mu pełnić godność opata. Również i wtedy pozostał zakonnikiem wielkiej pokory, dobroduszności i wierności regule. Jego przyjaźń i wstawiennictwo modlitewne bardzo cenił król Ludwig IX. Na życzenie tego monarchy Teobald razem z jakimś innym opatem ułożył oficjum ku czci Korony Cierniowej. Zmarł 7 grudnia 1247 r. Wspomnienie obchodzono 8 grudnia lub 8 lipca.

Teobald III, biskup Werony. Urodził się w drugiej połowie XIII stulecia w możnej rodzinie w Veronie. Uczył się w szkole przy tamtejszym konwencie augustianów, ale później. W klasztorze San Fermo Minore został benedyktynem. Gdy w 1295 r. zmarł biskup Piotr I Della Scala, kler i lud przez aklamację obrali go następcą zmarłego. Od godności się wówczas uchylił. Poczuł się zmuszonym do jej objęcia dopiero po śmierci następnego biskupa o imieniu Bonicontro. Rozwinął wówczas szeroką działalność duszpasterską. Pracował nad reformą kleru i laikatu, wizytował parafie, głosił kazania, dbał o budowę nowych kościołów, kaplic i szpitali. Z ówczesnymi władcami miasta, z rodem Della Scala, utrzymywał dobre stosunki. Zmarł 17 listopada 1331 r. Augustianie wspominali go jako błogosławionego w dniu 27 września.

Redakcja portalu

www.faktykaliskie.pl
ul. Wrocławska 53-57, Kalisz
tel. 785 204 665
e-mail:

Redaktor portalu
Anna Miklas-Pęcherz 

Redakcja telewizji

Magazyn Miejski
ul. Wrocławska 53-57, Kalisz
tel. 62 598 47 81
e-mail:

Kierownik redakcji
Marcin Spętany

W związku z wejściem w życie zmian w prawie ochrony danych osobowych i rozporządzenia unijnego RODO informujemy, że na naszej stronie www.faktykaliskie.pl, która należy do Grupy Multimedia Polska, używamy technologii, takich jak pliki cookie, do zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu personalizowania treści i reklam oraz analizowania ruchu na stronach i w Internecie. W ten sposób technologię tę wykorzystują również podmioty współpracujące z nami oraz nasi Zaufani Partnerzy, którzy także chcą wyświetlać reklamy jak najlepiej dopasowane do Twoich preferencji. Pragniemy zapoznać Cię ze szczegółami stosowanych przez nas technologii oraz z obowiązującymi przepisami, tak aby dać Ci pełną wiedzę i komfort w korzystaniu z naszych serwisów internetowych. Zapoznaj się z poniższymi informacjami lub kliknij przycisk „przejdź do strony”. Kliknięcie opcji „przejdź do strony” jest automatycznie wyzwoleniem akceptacji powyższych zasad naszego regulaminu.

Informacje, które będą wykorzystywane:
Typ przeglądarki i jej ustawienia. Informacje o systemie operacyjnym urządzenia końcowego. Informacje o zainstalowanych plikach cookie. Informacje o innych identyfikatorach przypisanych do urządzenia końcowego. Adres IP, z którego urządzenie końcowe uzyskuje dostęp do strony internetowej klienta lub aplikacji mobilnej Informacje o aktywności użytkownika na urządzeniu końcowym, w tym o odwiedzanych stronach internetowych i wykorzystywanych aplikacjach mobilnych. Informacje o położeniu geograficznym urządzenia końcowego będą wykorzystywane.

Multimedia Polska S.A. dokłada wszelkich starań, aby niezbędne przetwarzanie Twoich danych osobowe było zgodne z przepisami prawa i nie naruszało Twoich podstawowych praw i wolności, w szczególności prawa do ochrony Twoich danych osobowych. Niniejsza Polityka Prywatności określa generalne zasady, według których przetwarzane są przez nas Twoje dane osobowe. Multimedia Polska S.A. pozyskuje Twoje dane bezpośrednio od Ciebie, ponadto ich powstanie może być skutkiem Twojej aktywności związanej ze korzystaniem przez Ciebie z naszych usług telekomunikacyjnych. W pewnych przypadkach, w ramach  prowadzonej przez Multimedia Polska S.A. działalności operacyjnej, dane dotyczące Twojej osoby mogą także być także pozyskiwane z innych źródeł. Przeczytaj uważnie zawarte w niniejszej Polityce zasady, aby zrozumieć jak i na jakich podstawach prawnych Multimedia Polska S.A. przetwarza Twoje dane osobowe. Jeśli w chwili czytania niniejszej Polityki jesteś naszym klientem musisz wiedzieć, że Twoje ewentualne żądanie zaprzestania przetwarzania Twoich danych osobowych nie spowoduje natychmiastowego zaprzestania przetwarzania i usunięcia  tych danych z zasobów informacyjnych Multimedia Polska S.A. Proces wygaszania przetwarzania Twoich danych będzie zgodny z przepisami obowiązującego prawa, a zasady tego wygaszania są zawarte w niniejszej Polityce.

Dane kontaktowe
Administrator danych osobowych
Administratorem Twoich danych osobowych jest Multimedia Polska S.A. z siedzibą w Gdyni (81-341), przy ulicy Tadeusza Wendy 7/9, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk – Północ w Gdańsku, VIII Wydział Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem: 0000238931, REGON: 190007345, NIP: 5861044881, kapitał zakładowy i łączna suma uiszczonych wkładów wynosi: 91.764.808,00 PLN Organ nadzoru ochrony danych osobowych
Jeśli masz zastrzeżenia co do sposobu i zakresu przetwarzania przez nas Twoich danych, bądź też  chcesz wnieść skargę na sposób obsługi Twojego wniosku lub żądania, informujemy Cię że właściwym organem nadzorczym w tym zakresie jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Kontakt w sprawie Twoich danych: w celu realizacji Twoich uprawnień, wyrażenia albo cofnięcia zgód oraz wnoszenia sprzeciwów, udaj się do Biura Obsługi Klienta, lub skontaktuj z infolinią pod numerem 244 244 244.