Imieniny - Fakty Kaliskie

kontrast:
wielkość czcionki:
A- A+
Dzisiaj jest: 06 czerwiec 2020 Godzina:

Wyszukiwarka

Formularz kontaktowy

Skontaktuj się z nami

Imieniny

Teodora

Jest to żeńska forma imienia TEODOR. Nosiła je m.in. Teodora (ok. 497-548), cesarzowa bizantyjska, od r. 527 żona cesarza Justyniana Wielkiego.

W Polsce jest to imię rzadkie.

Odpowiedniki obcojęz.: łac. Theodora, fr. Théodora, Dora, hiszp. i wł. Teodora, ros. Fedora, ukr. Fedora, Todora.

W synaksariach i martyrologiach spotykamy ponad dziesięć świętych niewiast, które nosiły to imię. Uwzględnimy z nich osiem, pomijając te, które dla badaczy są jak pura nomina, imiona pozbawione bliższych określeń czy wiadomości.

Teodora, męczennica rzymska. Mówią o niej legendarne Passio Alexandri, Eventii et Theoduli oraz Passio Balbinae. Miała być siostrą męczennika Hermesa. Za cesarza Aureliana została rzekomo ścięta. Pochowano ją na cmentarzu przy Via Salaria. W pierwotnych zapisach i pomnikach wczesnej liturgii jej nie było. Dopiero Ado umieścił ją w swym martyrologium pod dniem 1 kwietnia. Stamtąd przeszła do Martyrologium Rzymskiego. Jest to wspomnienie historycznie nie umotywowane.

Teodora, matrona rzymska. Ona także nie widniała we wczesnych zapisach martyrologicznych. Baroniusz odnalazł ją w Passio Abundii, Abundantii, Marciani et soc. i umieścił w swym martyrologium pod dniem 17 września. W jej domu rzekomo aresztowano wspomnianych męczenników. Ona podobno pochowała ich potem na cmentarzu ad clivum cucumeris oraz w swej posiadłości przy Via Flaminia. Wiemy jednak, że wspomniana pasja ułożona została raczej dla wzbudzenia ciekawości i pobożności, nie zaś dla ukazania historycznej prawdy.

Teodora i Didymus, męczennicy. Według opisu męczeństwa, którego znawcy przedmiotu nie uważają za zbyt wiarogodny, Teodora pochodziła ze znakomitej rodziny aleksandryjskiej. Dziewictwo swe ofiarowała Bogu. Gdy wybuchło prześladowanie dioklecjańskie, zamknięto ją w domu rozpusty. Wówczas przybył do niej w przebraniu żołnierskim młody chrześcijanin Didymus, zamienił z nią ubiór i w ten sposób umożliwił jej ucieczkę. Passio mówi w dalszym ciągu o przesłuchaniu Didymusa i jego męczeństwie; późniejsza wersja dołącza także opowieść o śmierci Teodory. W sumie sprawia to wrażenie opowiadania o charakterze czysto legendarnym, a jest to tym bardziej prawdopodobne, że podobny motyw spotykamy w wielu innych przekazach. Niemniej o Teodorze mówili tacy pisarze, jak Euzebiusz z Emesy oraz Ambroży z Mediolanu. Pierwszy zlokalizował jej męczeństwo w Aleksandrii, drugi w Antiochii, przy czym nie wymienił imienia Teodory. Martyrologium Rzymskie wspominało męczenników w dniu 28 kwietnia.

Teodora, pokutnica z Aleksandrii. Także i ona jest bohaterką hagiograficznego romansu. Była jako mężatka zbyt ustępliwa wobec jakiegoś admiratora, dlatego dla ukarania samej siebie obcięła włosy, przywdziała męski strój i wstąpiła pod Aleksandrią do społeczności mnichów. Przez osiem lat spełniała tam najskromniejsze posługi. Została potem oskarżona o to, że jest ojcem jakiegoś nieślubnego dziecka. Nie broniła się i wzięła chłopca na wychowanie. Gdy dorósł, został opatem w jakimś klasztorze. Cała zaś prawda o Teodorze wyszła na jaw dopiero po jej śmierci. Wszystko dziać się miało w czasach cesarza Zenona (+ 491). Zachowała się aramejska opowieść o Teodorze, a obok niej wersje greckie i łacińskie. Nie jest rzeczą wykluczoną, że inspiracją były tutaj niektóre z Apoftegmatów. Wspomnienie bohaterki obchodzono 10, 12 lub 17 lipca. W synaksariach oraz w Martyrologium Rzymskim widnieje pod 11 września.

Teodora z Cezarydy (ap- Kaisarídos). Była długo oczekiwaną, wyproszoną u Matki Boskiej i św. Anny córką patrycjusza Teofila i jego żony Teodory. Wychowywała się w klasztorze Rhigidion. Za cesarza Leona III Izauryjczyka (716-740) mimo jej oporów wydano ją za cezara Krzysztofa. Cenionego przez się dziewictwa nie utraciła, bo w noc poślubną nastąpił nagły atak -Scytów- (Bułgarów), a mąż wezwany do boju, zginął. Uszła wtedy do klasztoru i na powtórne małżeństwo z młodszym bratem poległego nie przystała. Długie lata przeżyła w celi zakonnej, praktykując radykalną ascezę i oddając się bogomyślności. Zmarła około 775 r. W synaksariach wspominano ją pod dniem 29 grudnia.

Teodora II, cesarzowa. Urodziła się około r. 810 w Elissie, w Paflagonii. W r. 830 poślubiła cesarza Teofila. Dla czci obrazów nie zdołała go pozyskać. Gdy jednak po jego śmierci (842) objęła rządy regencyjne w imieniu trzyletniego syna Michała, wezwała z wygnania prześladowanych uprzednio wyznawców, a sprzyjającego obrazoburstwu patriarchę Jana Grammatikosa zastąpiła Metodym I. W r. 843 zwołała do Konstantynopola synod, który potwierdził uchwały soboru nicejskiego drugiego i ustanowił Święto Prawowierności. Przeprowadziła następnie wymianę jeńców z Bułgarami i tak utorowała drogę do ich nawrócenia. Starała się też pozyskać paulicjan (sektę o charakterze manichejskim) dla prawowierności, ale próbowała to osiągnąć częściowo siłą. W ogólności rządy jej były mądre i energiczne. Wspierali ją w tym logoteta Teoktyst, jej stryj Manuel oraz jego brat Bardas. Bardas jednak miał zły wpływ na jej syna i odwiódł go od matki. Toteż gdy w r. 856 Michał III, zwany potem Opilcą, objął osobiste rządy, Teodora musiała opuścić dwór i zamieszkać z córkami na uboczu. Patriarcha Ignacy, który nie chciał wówczas wręczyć jej welonu zakonnego, został z kolei skazany na wygnanie. Papież Mikołaj I napisał do Teodory list pocieszający. Zmarła 11 lutego 867 r.

Teodora z Tesaloniki. Urodziła się około 812 r. na jednej z wysp Morza Egejskiego. Na skutek ciągłych napadów pirackich uszła później z mężem do Macedonii. Gdy owdowiała, razem z córką wstąpiła do klasztoru pod wezwaniem św. Szczepana. Zasłynęła z cnót i zdziałanych za jej przyczyną cudów. Cudowną woń miały także wydawać jej relikwie. Jeszcze kapucyn Robert z Dreux, który dotarł do Tesalonik w 1669 r., świadczył o tej właściwości. Teodora zmarła w 892 r. Synaksaria wspominały ją w rozmaitych dniach: 1 lub 5 kwietnia, 24 marca, 29 lub 30 sierpnia.

Teodora z Rossano. Urodziła się około 900 r. w Rossano, w Kalabrii, jako córka skromnego małżeństwa, Euzebiusza i Rozalii. Wcześnie zdecydowała się oddać na służbę Bogu. Habit mniszek przywdziała w klasztorze w Arenario, który pozostawał pod duchową opieką św. Nila. Dawała przykład wielkiego umartwienia i pobożności. Gdy św. Nil zakładał klasztor pod wezwaniem św. Anastazji, jej powierzył kierownictwo. Rządziła z wielką roztropnością. Zmarła 19 lipca lub 28 listopada 980 r. Z czasem jej żywy kult przygasł, poszedł niemal w zapomnienie.

Redakcja portalu

www.faktykaliskie.pl
ul. Wrocławska 53-57, Kalisz
tel. 785 204 665
e-mail:

Redaktor portalu
Anna Miklas-Pęcherz 

Redakcja telewizji

Magazyn Miejski
ul. Wrocławska 53-57, Kalisz
tel. 62 598 47 81
e-mail:

Kierownik redakcji
Marcin Spętany

W związku z wejściem w życie zmian w prawie ochrony danych osobowych i rozporządzenia unijnego RODO informujemy, że na naszej stronie www.faktykaliskie.pl, która należy do Grupy Multimedia Polska, używamy technologii, takich jak pliki cookie, do zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu personalizowania treści i reklam oraz analizowania ruchu na stronach i w Internecie. W ten sposób technologię tę wykorzystują również podmioty współpracujące z nami oraz nasi Zaufani Partnerzy, którzy także chcą wyświetlać reklamy jak najlepiej dopasowane do Twoich preferencji. Pragniemy zapoznać Cię ze szczegółami stosowanych przez nas technologii oraz z obowiązującymi przepisami, tak aby dać Ci pełną wiedzę i komfort w korzystaniu z naszych serwisów internetowych. Zapoznaj się z poniższymi informacjami lub kliknij przycisk „przejdź do strony”. Kliknięcie opcji „przejdź do strony” jest automatycznie wyzwoleniem akceptacji powyższych zasad naszego regulaminu.

Informacje, które będą wykorzystywane:
Typ przeglądarki i jej ustawienia. Informacje o systemie operacyjnym urządzenia końcowego. Informacje o zainstalowanych plikach cookie. Informacje o innych identyfikatorach przypisanych do urządzenia końcowego. Adres IP, z którego urządzenie końcowe uzyskuje dostęp do strony internetowej klienta lub aplikacji mobilnej Informacje o aktywności użytkownika na urządzeniu końcowym, w tym o odwiedzanych stronach internetowych i wykorzystywanych aplikacjach mobilnych. Informacje o położeniu geograficznym urządzenia końcowego będą wykorzystywane.

Multimedia Polska S.A. dokłada wszelkich starań, aby niezbędne przetwarzanie Twoich danych osobowe było zgodne z przepisami prawa i nie naruszało Twoich podstawowych praw i wolności, w szczególności prawa do ochrony Twoich danych osobowych. Niniejsza Polityka Prywatności określa generalne zasady, według których przetwarzane są przez nas Twoje dane osobowe. Multimedia Polska S.A. pozyskuje Twoje dane bezpośrednio od Ciebie, ponadto ich powstanie może być skutkiem Twojej aktywności związanej ze korzystaniem przez Ciebie z naszych usług telekomunikacyjnych. W pewnych przypadkach, w ramach  prowadzonej przez Multimedia Polska S.A. działalności operacyjnej, dane dotyczące Twojej osoby mogą także być także pozyskiwane z innych źródeł. Przeczytaj uważnie zawarte w niniejszej Polityce zasady, aby zrozumieć jak i na jakich podstawach prawnych Multimedia Polska S.A. przetwarza Twoje dane osobowe. Jeśli w chwili czytania niniejszej Polityki jesteś naszym klientem musisz wiedzieć, że Twoje ewentualne żądanie zaprzestania przetwarzania Twoich danych osobowych nie spowoduje natychmiastowego zaprzestania przetwarzania i usunięcia  tych danych z zasobów informacyjnych Multimedia Polska S.A. Proces wygaszania przetwarzania Twoich danych będzie zgodny z przepisami obowiązującego prawa, a zasady tego wygaszania są zawarte w niniejszej Polityce.

Dane kontaktowe
Administrator danych osobowych
Administratorem Twoich danych osobowych jest Multimedia Polska S.A. z siedzibą w Gdyni (81-341), przy ulicy Tadeusza Wendy 7/9, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk – Północ w Gdańsku, VIII Wydział Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem: 0000238931, REGON: 190007345, NIP: 5861044881, kapitał zakładowy i łączna suma uiszczonych wkładów wynosi: 91.764.808,00 PLN Organ nadzoru ochrony danych osobowych
Jeśli masz zastrzeżenia co do sposobu i zakresu przetwarzania przez nas Twoich danych, bądź też  chcesz wnieść skargę na sposób obsługi Twojego wniosku lub żądania, informujemy Cię że właściwym organem nadzorczym w tym zakresie jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Kontakt w sprawie Twoich danych: w celu realizacji Twoich uprawnień, wyrażenia albo cofnięcia zgód oraz wnoszenia sprzeciwów, udaj się do Biura Obsługi Klienta, lub skontaktuj z infolinią pod numerem 244 244 244.