Imieniny - Fakty Kaliskie

kontrast:
wielkość czcionki:
A- A+
Dzisiaj jest: 09 lipiec 2020 Godzina:
imieniny: Zenona, Zenon

Wyszukiwarka

Formularz kontaktowy

Skontaktuj się z nami

Imieniny

Wit

Jest to imię rzymskie, prawdopodobnie pochodzenia barbarzyńskiego (etymologia bliżej nieznana) albo łacińskiego (od niewystępującego samodzielnie wyrazu vitus, -a, -um 'chętny, ochoczy'; por. invitus, -a, -um 'niechętny, zmuszony'). Imię Vitus w inskrypcjach chrześcijańskich występuje w formie: sanctus Bitus (por. też Bibiana, Bibius, Viviana, Vivius).

Imię to występuje w Polsce od czasów średniowiecznych. Musiało być dość popularne, o czym świadczyć mogą przysłowia: Będziesz bit jako św. Wit; Do św. Wita nie chodź do żyta; Na św. Wita jaskółka zawita itd. Trzeba dodać, że epilepsję zwie się też tańcem lub chorobą św. Wita. Imię to w Polsce nosił bardzo dobrze znany Wit Stwosz, twórca ołtarza w kościele Mariackim w Krakowie.

Trzeba tu wspomnieć o tym, że misjonarze z Nowej Korbei apostołując wśród Słowian Połabskich, na Rugii i Pomorzu, przeciwstawiali kult św. Wita - Światowidowi, o czym pisze Helmold w Kronice Słowian. Zaczęto się dopatrywać w obydwu imionach (Wit - Światowid) pokrewieństwa, a nawet tożsamości. Przy całej zbieżności brzmień pogląd ten nie ma żadnego uzasadnienia. Zwalczał go już w r. 1862 J. Popłoński, tłumacz wspomnianej kroniki.

Odpowiedniki obcojęz.: łac. Vitus, fr. Vit, Guy, hiszp. Vito, niem. Vitus, Veit, wł. Vito.

O bliskim pokrewieństwie imion Gwido(n), Wido i Wit mówiliśmy już pod hasłem odpowiadającym pierwszej z tych form. Tu zatrzymamy się na chwilę przy tych tylko postaciach, które w naszej tradycji piśmiennej bez jakichkolwiek fluktuacji oznaczane bywały ostatnią z wymienionych form.

Wit, męczennik sycylijski. Brak bezpośrednich danych o jego życiu i męczeństwie. Mimo to nie mamy powodu o nim powątpiewać, skoro - podobnie jak w innych omawianych już wypadkach - istnieją wczesne świadectwa pośrednie oraz dowody wczesnego kultu. Na czele tych dowodów stoją zapisy w Martyrologium Hieronimiańskim oraz wczesny tytuł kościoła w Rzymie. Wolno wnioskować, że Wit pochodził z dzisiejszej miejscowości Mazara del Valla na Sycylii i tam został umęczony w czasie prześladowania za Dioklecjana (304 lub 305 r.). Około r. 600 powstała Passio, która utrzymuje, że miał siedem lat, gdy ze swym guwernerem, Modestem, oraz mamką, Krescencją, uszedł z Sycylii na półwysep, aby uniknąć nalegań ojca skłaniającego go do odstępstwa od wiary. Passio opowiada następnie o niezwykłych jego przygodach, mękach, ocaleniach itd. Jego śmierć umiejscawia w Lukanii. Legendarnemu opisowi nie dajemy wiary. Przyczynił się on jednak do rozpowszechnienia czci męczennika, która m.in. dotarła na Wschód. Była ona żywa przede wszystkim w północnej Italii, we Francji i w Niemczech. W r. 583 miano przenieść relikwie Wita z Sycylii na półwysep. W r. 756 powędrowały do Saint-Denis, a osiemdziesiąt lat później do opactwa w Korbei. Stało się ona odtąd prawdziwym ośrodkiem kultu świętego. Stamtąd to ramię Wita otrzymał św. Wacław Czeski, który wybudował pod jego wezwaniem kościół - pierwociny dzisiejszej katedry praskiej. Posiadaniem relikwii Wita szczyciło się ponadto wiele innych kościołów. Naliczono ich 150. Wybudowano ponadto 1300 kościołów pod jego wezwaniem. Wezwań było też stosunkowo dużo na ziemiach polskich (24), przy czym ich dość wczesne pochodzenie pozostaje sprawą dyskusyjną. Na rodzimy kult św. Wita wpłynęło następnie sprowadzenie relikwii męczennika do Krakowa i Kruszwicy. Skąd one pochodziły, nie wiemy, ale narzuca się przypuszczenie, że z najbliższego ośrodka, czyli z Pragi. Natomiast wczesny kult na Rugii, o którym wzmiankował Helmold, miał podobno związek z trybutem płaconym opactwu w Nowej Korbei. Jest wysoce prawdopodobne, że doszło tam do jakiejś substytucji lub zwykłego pomylenia Wita z pogańskim Światowidem (Świętowitem), ale wyprowadzanie kultu pierwszego z czci oddawanej przez słowiańskich pogan drugiemu jest pozbawione jakichkolwiek podstaw. Na późniejszy rozwój kultu wpłynęły niewątpliwie pomniki pisane, stosunkowo liczne, a także przypisywane męczennikowi patronaty. W średniowieczu i w epoce baroku Wit stał się mianowicie patronem wielu rzemiosł i zawodów: aptekarzy, górników, karczmarzy, warzelników, artystów itd. Opiekował się też epileptykami, histerykami, ukąszonymi przez węże, chorymi na oczy itp. Ze wspomnieniem świętego, które przypadało zawsze 15 czerwca, kojarzono też rozmaite zwyczaje; należy m.in. wspomnieć ofiarę koguta, składanego ongiś przez Słowian Światowidowi.

Wit, biskup litewski. Pochodził z Czech lub z samego Krakowa. Tam w każdym razie urabiał się przy boku św. Jacka, którego też potem został towarzyszem. Wolno przypuszczać, że z wymienionym wziął udział w misji pruskiej (około 1233 r.). W 1250 r. książę Litwy Mendog nawiązał kontakty z rycerzami zakonnymi z Inflant i przyjął chrzest. Wkrótce potem misjonarze dominikańscy przybyli z Prus na Litwę. Czy już wówczas Wit był zaangażowany w sprawę przedsięwziętej chrystianizacji kraju, nie wiemy. Na scenie dziejowej pojawia się dopiero w 1253 r., i to dzięki swej nominacji na biskupa Litwy. Konsekrację przyjął z rąk arcybiskupa gnieźnieńskiego Pełki. Wkrótce potem na skutek powikłań w stosunkach z Krzyżakami na biskupa Litwy przez arcybiskupa Alberta konsekrowany został także Chrystian, kapłan krzyżacki. W tej nowej sytuacji, słabo rozpoznanej, Wit długo na Litwie przebywać nie mógł. Wedle tradycji, a także wedle listu Wita, który miał być w Krakowie przechowywany do 1850 r., doznał tam wielu przeciwności i przykrości. Z tego względu niektórzy uważali go za męczennika. Nie mając nadziei na poprawę stosunków, w 1255 r. Wit zwrócił się do Aleksandra IV z prośbą o zwolnienie ze stanowiska. Przebywał potem w Polsce i na Śląsku, spełniając niektóre funkcje biskupie. Bzowski utrzymywał, że był także spowiednikiem Bolesława Wstydliwego. Zmarł w konwencie krakowskim 24 maja, może w 1269 r. Pochowano go w pobliżu św. Jacka i z tym ostatnim otoczono czcią należną świętym. Starania o kanonizację wszczęto wkrótce po kanonizacji św. Jacka, ale je zaniedbano. W zakonie zwano go jednak zawsze błogosławionym. Dziś należy do postaci niemal zupełnie zapomnianych.

Redakcja portalu

www.faktykaliskie.pl
ul. Wrocławska 53-57, Kalisz
tel. 785 204 665
e-mail:

Redaktor portalu
Anna Miklas-Pęcherz 

Redakcja telewizji

Magazyn Miejski
ul. Wrocławska 53-57, Kalisz
tel. 62 598 47 81
e-mail:

Kierownik redakcji
Marcin Spętany

W związku z wejściem w życie zmian w prawie ochrony danych osobowych i rozporządzenia unijnego RODO informujemy, że na naszej stronie www.faktykaliskie.pl, która należy do Grupy Multimedia Polska, używamy technologii, takich jak pliki cookie, do zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu personalizowania treści i reklam oraz analizowania ruchu na stronach i w Internecie. W ten sposób technologię tę wykorzystują również podmioty współpracujące z nami oraz nasi Zaufani Partnerzy, którzy także chcą wyświetlać reklamy jak najlepiej dopasowane do Twoich preferencji. Pragniemy zapoznać Cię ze szczegółami stosowanych przez nas technologii oraz z obowiązującymi przepisami, tak aby dać Ci pełną wiedzę i komfort w korzystaniu z naszych serwisów internetowych. Zapoznaj się z poniższymi informacjami lub kliknij przycisk „przejdź do strony”. Kliknięcie opcji „przejdź do strony” jest automatycznie wyzwoleniem akceptacji powyższych zasad naszego regulaminu.

Informacje, które będą wykorzystywane:
Typ przeglądarki i jej ustawienia. Informacje o systemie operacyjnym urządzenia końcowego. Informacje o zainstalowanych plikach cookie. Informacje o innych identyfikatorach przypisanych do urządzenia końcowego. Adres IP, z którego urządzenie końcowe uzyskuje dostęp do strony internetowej klienta lub aplikacji mobilnej Informacje o aktywności użytkownika na urządzeniu końcowym, w tym o odwiedzanych stronach internetowych i wykorzystywanych aplikacjach mobilnych. Informacje o położeniu geograficznym urządzenia końcowego będą wykorzystywane.

Multimedia Polska S.A. dokłada wszelkich starań, aby niezbędne przetwarzanie Twoich danych osobowe było zgodne z przepisami prawa i nie naruszało Twoich podstawowych praw i wolności, w szczególności prawa do ochrony Twoich danych osobowych. Niniejsza Polityka Prywatności określa generalne zasady, według których przetwarzane są przez nas Twoje dane osobowe. Multimedia Polska S.A. pozyskuje Twoje dane bezpośrednio od Ciebie, ponadto ich powstanie może być skutkiem Twojej aktywności związanej ze korzystaniem przez Ciebie z naszych usług telekomunikacyjnych. W pewnych przypadkach, w ramach  prowadzonej przez Multimedia Polska S.A. działalności operacyjnej, dane dotyczące Twojej osoby mogą także być także pozyskiwane z innych źródeł. Przeczytaj uważnie zawarte w niniejszej Polityce zasady, aby zrozumieć jak i na jakich podstawach prawnych Multimedia Polska S.A. przetwarza Twoje dane osobowe. Jeśli w chwili czytania niniejszej Polityki jesteś naszym klientem musisz wiedzieć, że Twoje ewentualne żądanie zaprzestania przetwarzania Twoich danych osobowych nie spowoduje natychmiastowego zaprzestania przetwarzania i usunięcia  tych danych z zasobów informacyjnych Multimedia Polska S.A. Proces wygaszania przetwarzania Twoich danych będzie zgodny z przepisami obowiązującego prawa, a zasady tego wygaszania są zawarte w niniejszej Polityce.

Dane kontaktowe
Administrator danych osobowych
Administratorem Twoich danych osobowych jest Multimedia Polska S.A. z siedzibą w Gdyni (81-341), przy ulicy Tadeusza Wendy 7/9, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk – Północ w Gdańsku, VIII Wydział Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem: 0000238931, REGON: 190007345, NIP: 5861044881, kapitał zakładowy i łączna suma uiszczonych wkładów wynosi: 91.764.808,00 PLN Organ nadzoru ochrony danych osobowych
Jeśli masz zastrzeżenia co do sposobu i zakresu przetwarzania przez nas Twoich danych, bądź też  chcesz wnieść skargę na sposób obsługi Twojego wniosku lub żądania, informujemy Cię że właściwym organem nadzorczym w tym zakresie jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Kontakt w sprawie Twoich danych: w celu realizacji Twoich uprawnień, wyrażenia albo cofnięcia zgód oraz wnoszenia sprzeciwów, udaj się do Biura Obsługi Klienta, lub skontaktuj z infolinią pod numerem 244 244 244.