Regulamin ogłoszeń - Fakty Kaliskie

kontrast:
wielkość czcionki:
A- A+
Dzisiaj jest: 26 listopad 2020 Godzina:
imieniny: Delfina, Delfin

Wyszukiwarka

Formularz kontaktowy

Skontaktuj się z nami

Regulamin ogłoszeń

REGULAMIN

PRZEGLĄDANIA I DODAWANIA OGŁOSZEŃ W SERWISIE FAKTYKALISKIE.PL

 

§1

 1. Niniejszy regulamin określa zasady użytkowania serwisu ogłoszeniowego FAKTYKALISKIE.PL.
 2. Właścicielem i administratorem serwisu ogłoszeniowego FAKTYKALISKIE.PL jest Multimedia Polska S.A. , z siedzibą w Gdyni, ul. Tadeusza Wendy 7/9, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk –Północ w Gdańsku, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000238931, NIP: 586-10-44-881, kapitał zakładowy w wysokości 91 764 808. PLN
 3. Każdy Korzystający z serwisu ogłoszeniowego FAKTYKALISKIE.PL ma obowiązek przestrzegania wszystkich poniższych punktów regulaminu. Regulamin dostępny jest na stronie internetowej serwisu ogłoszeniowego FAKTYKALISKIE.PL w zakładce "Regulamin" i jest on ogólnodostępny dla wszystkich Korzystających z serwisu.

 

§ 2

 1. Serwis ogłoszeniowy FAKTYKALISKIE.PL to serwis informacyjno-ogłoszeniowy o charakterze ogólnodostępnym. Korzystający z serwisu ogłoszeniowego FAKTYKLAISKIE.PL mogą dodawać bezpłatne ogłoszenia standardowe lub płatne ogłoszenia promowane („Korzystający”).
 2. Serwis ogłoszeniowy FAKTYKALISKIE.PL umożliwia publikowanie bezpłatnych ogłoszeń przez okres 14  dni.
 3. Do korzystania z serwisu ogłoszeniowego  FAKTYKALISKIE.PL wymagane  jest skorzystanie z urządzenia komunikującego się z Internetem i wyposażonego w powszechnie używaną przeglądarkę internetową  oraz łącza zapewniającego dostęp do Internetu.
 4. Wszelkie zachowania wpływające negatywnie na serwis i jego działanie są zabronione. Ogłoszenia dodawane w serwisie będą sprawdzane i mogą zostać usunięte w przypadku niezgodności z regulaminem lub powszechnie obowiązującym prawem.

 

§3

 1. Z serwisu ogłoszeniowego FAKTYKALISKIE.PL korzystać mogą jedynie osoby pełnoletnie, które zapoznały się z regulaminem serwisu i go akceptują.
 2. Korzystający samodzielnie ustala treść ogłoszenia i odpowiada za zgodność treści ogłoszenia ze stanem faktycznym
 3. Korzystający nie może  edytować treści ogłoszenia w trakcie emisji, a także usunąć ogłoszenia z serwisu.
 4. Zamieszczenie ogłoszenia wymaga:
  1. wypełnienia formularza ogłoszeniowego, dostępnego na stronach Serwisu ogłoszeniowego FAKTYLAKISKIE.PL oraz wpisania treści ogłoszenia;
  2.  potwierdzenia zapoznania się z informacjami dotyczącymi usługi i regulaminem;
  3. dokonania aktywacji ogłoszenia.
 5. Korzystający może zamieszczać zdjęcia w serwisie, przy czym takie zamieszczenie jest publicznym udostępnieniem.
 6. Korzystający wyraża zgodę na nieodpłatne wykorzystywanie przez Multimedia Polska S.A. zamieszczonych w serwisie zdjęć i treści i ich wykorzystywanie poprzez utrwalanie, zwielokrotnianie, udostępnianie w sieciach informatycznych także w taki sposób, by każdy miał do nich dostęp.
 7. Korzystający oświadcza, iż zdjęcia, filmy i inne treści umieszczone w serwisie nie naruszają prawa osób trzecich, prawnie chronionych dóbr osób trzecich ani przepisów powszechnie obowiązującego prawa.
 8. Administrator serwisu ogłoszeniowego FAKTYKALISKIE.PL, może moderować ogłoszenie, a w przypadku stwierdzenia, że ogłoszenie narusza regulamin lub jest z nim niezgodne, narusza zasady dobrych obyczajów, jest niezgodne z przepisami powszechnie obowiązującego prawa, promuje lub informuje o podmiotach konkurencyjnych dla Multimedia Polska S.A, Administrator może odmówić zamieszczenia ogłoszenia lub usunąć ogłoszenia.

 

§4.

 1. Korzystający z serwisu ogłoszeniowego FAKTYKALISKIE.PL może podczas dodawania ogłoszenia wybrać płatne ogłoszenie promowane.
 2. Płatne ogłoszenie promowane będzie wyróżnione w następujący sposób:
  1. Treść ogłoszenia będzie oznaczona napisem „POLECANE”
  2. Ogłoszenie będzie umieszczone na początku listy ogłoszeń, w kolejności  dodanych ogłoszeń oznaczonych jako „POLECANE”,
 1. Serwis ogłoszeniowy FAKTYKALISKIE.PL umożliwia publikowanie  płatnych ogłoszeń promowanych  przez okres 14  dni.
 1. Płatne ogłoszenie promowane  może zwierać do 3000 znaków.
 2. Korzystający dokonuje płatności przed dodaniem ogłoszenia.
 3. Oplata za ogłoszenie promowane wynosi 3 PLN.
 4. Transakcje opłat za ogłoszenia promowane dokonywane są przez Dotpay.pl , na zasadach opisanych w regulaminie Dotpay S.A znajdującym się na stronie http://www.dotpay.pl/o_serwisie/regulaminy/.
 5. W przypadku usunięcia ogłoszenia z serwisu ogłoszeniowego FAKTYKALISKIE.PL  w następstwie niedozwolonych działań Korzystającego, uiszczona kwota za zamieszczenie płatnego  ogłoszenia nie ulega zwrotowi.

 

§5

Portal  FAKTYKALISKIE.PL ani administrator nie ponoszą żadnej odpowiedzialności za treść dodawaną w ogłoszeniach. Korzystający zamieszczający ogłoszenie w serwisie ponosi pełną, wyłączną, prawną i osobistą odpowiedzialność za treść swojego ogłoszenia, a także konsekwencje jakie mogą wyniknąć z tej treści. Ogłoszeniowy portal FAKTYKALISKIE.PL ani administrator nie ponoszą także odpowiedzialności za szkody wynikłe z nieprawdziwych, niepełnych lub nieaktualnych danych zawartych w ogłoszeniu, a także szkód wynikłych z działań Korzystającego niezgodnych z regulaminem lub przepisami powszechnie obowiązującego prawa.

 

§6

Korzystający podając dane takie jak adres e-mail, numer telefonu itp. zgadza się dobrowolnie na ich podanie i chce żeby zostały opublikowane w serwisie. Dane kontaktowe Korzystający z serwisu ogłoszeniowego FAKTYKALISKIE.PL służą jedynie celom nawiązania kontaktu. Zabrania się używania lub wykorzystywania tych danych w jakimkolwiek innym celu.

 

§7

 1. Administrator serwisu ogłoszeniowego FAKTYKALISKIE.PL nie przetwarza  danych osobowych i adresów Korzystających. Korzystający podaje swój adres email w danym ogłoszeniu i służy on do umożliwienia kontaktu interesantów z ogłoszeniodawcą.
 2. Korzystanie z serwisu ogłoszeniowego FAKTYKALISKIE.PL nie wymaga logowania, rejestracji lub zakładania konta.

 

§8

 1. Ogłoszenia powinny być umieszczane przez Korzystających w odpowiednich kategoriach.
 2. Zabrania się umieszczania ogłoszeń przez ich zwielokrotnianie w tym samym czasie.
 3. Zabrania się umieszczania ogłoszeń o charakterze reklamowym oraz z adresami www i linkami które przekierują do stron www.
 4. Zabrania się dodawania ogłoszeń które:
  1. zawierają treści wulgarne, obraźliwe, rasistowskie, naruszające przepisy powszechnie obowiązującego prawa oraz prawa osób trzecich, propagujące przemoc;
  2. zawierają treści o tematyce erotycznej lub pornograficznej;
  3. zawierają adresy stron www. oraz linków do innych stron;
  4. zawierają treści reklamowe dotyczące leków i środków farmaceutycznych;
  5. zawierają treści dotyczące środków odurzających oraz innych materiałów szkodliwych dla ludzi;
  6. dotyczą przedmiotów pochodzących z przestępstwa lub należą do osób trzecich, chyba że te wyraziły odpowiednią zgodę;
  7. dotyczą gier hazardowych;
  8. zawierają treści chronione prawami autorskimi;
  9. dotyczą broni, amunicji oraz materiałów pirotechnicznych;
  10. dotyczą działań naruszających ustawę o z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt;

 

 1.  
 1. Korzystający z serwisu ogłoszeniowego FAKTYKALISKIE.PL ma prawo zgłaszać reklamację, jeżeli usługi przewidziane w niniejszym Regulaminie nie są realizowane przez właściciela serwisu  lub są realizowane niezgodnie z postanowieniami Regulaminu. Usługi dotyczące płatności Korzystający zgłasza do Dotpay.pl za pomocą formularza na stronie http://www.dotpay.pl/reklamacje/.
 2. Korzystający ma prawo zgłaszać reklamacje niewykonania bądź nienależytego wykonania usługi w terminie 7 dni od dnia publikacji ogłoszenia  bądź dnia, w którym publikacja ogłoszenia  powinna się rozpocząć.
 3. Reklamację można złożyć za pomocą korespondencji elektronicznej na adres: redakcja@faktykaliskie.pl.
 4. Reklamacja powinna zawierać wskazanie danych korzystającego, numeru kontaktowego podanego przy ogłoszeniu/numeru zlecenia reklamy, którego dotyczy reklamacja, oraz dokładne opisanie powodu reklamacji.
 5. Jeżeli podane w reklamacji dane lub informacje wymagają uzupełnienia, przed rozpatrzeniem reklamacji administrator serwisu  zwraca się do składającego reklamację o jej uzupełnienie we wskazanym zakresie.
 6. Reklamacje będą rozpatrywane w terminie 5 dni roboczych od daty otrzymania prawidłowo złożonej reklamacji. Korzystający otrzyma informację o sposobie rozpatrzenia reklamacji drogą korespondencji elektronicznej pod wskazany adres e-mail lub w formie SMS wysłanego na numer telefonu wskazany przez składającego reklamację.
 7. Spółka ma prawo wstrzymać emisję ogłoszenia/reklamy na podstawie otrzymanej wiarygodnej informacji, iż treść danego ogłoszenia/reklamy pozostaje niezgodna z przepisami powszechnie obowiązującego prawa lub narusza postanowienia niniejszego regulaminu.

 

§10

 1. Administrator serwisu ogłoszeniowego FAKTYKALISKIE.PL zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu w dowolnej chwili.
 2. Regulamin obowiązuje od dnia 1 września 2016 r.
W związku z wejściem w życie zmian w prawie ochrony danych osobowych i rozporządzenia unijnego RODO informujemy, że na naszej stronie www.faktykaliskie.pl, która należy do Grupy Multimedia Polska, używamy technologii, takich jak pliki cookie, do zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu personalizowania treści i reklam oraz analizowania ruchu na stronach i w Internecie. W ten sposób technologię tę wykorzystują również podmioty współpracujące z nami oraz nasi Zaufani Partnerzy, którzy także chcą wyświetlać reklamy jak najlepiej dopasowane do Twoich preferencji. Pragniemy zapoznać Cię ze szczegółami stosowanych przez nas technologii oraz z obowiązującymi przepisami, tak aby dać Ci pełną wiedzę i komfort w korzystaniu z naszych serwisów internetowych. Zapoznaj się z poniższymi informacjami lub kliknij przycisk „przejdź do strony”. Kliknięcie opcji „przejdź do strony” jest automatycznie wyzwoleniem akceptacji powyższych zasad naszego regulaminu.

Informacje, które będą wykorzystywane:
Typ przeglądarki i jej ustawienia. Informacje o systemie operacyjnym urządzenia końcowego. Informacje o zainstalowanych plikach cookie. Informacje o innych identyfikatorach przypisanych do urządzenia końcowego. Adres IP, z którego urządzenie końcowe uzyskuje dostęp do strony internetowej klienta lub aplikacji mobilnej Informacje o aktywności użytkownika na urządzeniu końcowym, w tym o odwiedzanych stronach internetowych i wykorzystywanych aplikacjach mobilnych. Informacje o położeniu geograficznym urządzenia końcowego będą wykorzystywane.

Multimedia Polska S.A. dokłada wszelkich starań, aby niezbędne przetwarzanie Twoich danych osobowe było zgodne z przepisami prawa i nie naruszało Twoich podstawowych praw i wolności, w szczególności prawa do ochrony Twoich danych osobowych. Niniejsza Polityka Prywatności określa generalne zasady, według których przetwarzane są przez nas Twoje dane osobowe. Multimedia Polska S.A. pozyskuje Twoje dane bezpośrednio od Ciebie, ponadto ich powstanie może być skutkiem Twojej aktywności związanej ze korzystaniem przez Ciebie z naszych usług telekomunikacyjnych. W pewnych przypadkach, w ramach  prowadzonej przez Multimedia Polska S.A. działalności operacyjnej, dane dotyczące Twojej osoby mogą także być także pozyskiwane z innych źródeł. Przeczytaj uważnie zawarte w niniejszej Polityce zasady, aby zrozumieć jak i na jakich podstawach prawnych Multimedia Polska S.A. przetwarza Twoje dane osobowe. Jeśli w chwili czytania niniejszej Polityki jesteś naszym klientem musisz wiedzieć, że Twoje ewentualne żądanie zaprzestania przetwarzania Twoich danych osobowych nie spowoduje natychmiastowego zaprzestania przetwarzania i usunięcia  tych danych z zasobów informacyjnych Multimedia Polska S.A. Proces wygaszania przetwarzania Twoich danych będzie zgodny z przepisami obowiązującego prawa, a zasady tego wygaszania są zawarte w niniejszej Polityce.

Dane kontaktowe
Administrator danych osobowych
Administratorem Twoich danych osobowych jest Multimedia Polska S.A. z siedzibą w Gdyni (81-341), przy ulicy Tadeusza Wendy 7/9, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk – Północ w Gdańsku, VIII Wydział Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem: 0000238931, REGON: 190007345, NIP: 5861044881, kapitał zakładowy i łączna suma uiszczonych wkładów wynosi: 91.764.808,00 PLN Organ nadzoru ochrony danych osobowych
Jeśli masz zastrzeżenia co do sposobu i zakresu przetwarzania przez nas Twoich danych, bądź też  chcesz wnieść skargę na sposób obsługi Twojego wniosku lub żądania, informujemy Cię że właściwym organem nadzorczym w tym zakresie jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Kontakt w sprawie Twoich danych: w celu realizacji Twoich uprawnień, wyrażenia albo cofnięcia zgód oraz wnoszenia sprzeciwów, udaj się do Biura Obsługi Klienta, lub skontaktuj z infolinią pod numerem 244 244 244.