Ciekawostki - Fakty Kaliskie

kontrast:
wielkość czcionki:
A- A+
Dzisiaj jest: 20 luty 2020 Godzina:
imieniny: Ludomiła, Ludomir

Wyszukiwarka

Formularz kontaktowy

Skontaktuj się z nami

Top 1

Top 2

Top mały 1

Top maly 2

Ciekawostki

Pius Kaliski - O zapomnianym bohaterze Kalisza

W tym artykule przedstawiamy postać Bolesława Pobożnego. Termin „pius” przywodzi na myśl skojarzenia z urzędem Biskupa Rzymu. Nie jest to błędne - imię tak brzmiące przyjęło do tej pory aż XII-nastu zasiadających na tronie Stolicy Piotrowej. Kaliszanom powinien się jednak kojarzyć jeszcze jeden, nie-watykański pius (z łaciny: pobożny), a mianowicie książę Bolesław Pobożny. Kim zatem był wspomniany władca i dlaczego warto o nim pamiętać?

Bolesław, zwany później Pobożnym, urodził się pomiędzy 1224 a 1227 rokiem jako przedstawiciel dynastii, której nie trzeba przedstawiać - Piastów. Był synem księcia wielkopolskiego (bardziej tytularnego niż rzeczywistego) Władysława Odonica. Dzieciństwo upłynęło mu na podążaniu za swym ojcem, który całe życie toczył wojny w celu przejęcia władzy nad Wielkopolską. W tej wojennej tułaczce towarzyszył mu także jego starszy brat – Przemysł I. Bolesław przeszedł pod jego opiekę dość szybko, bo już w 1239 roku. W tym to roku zmarł ich ojciec, który pozostawił swoim synom w spadku tytuł księcia wielkopolskiego i niewielkie terytorium w okolicy Ujścia i Nakła. Bracia bezzwłocznie przeszli do powiększania swojej domeny, opanowując księstwa gnieźnieńskie i poznańskie oraz w 1244 roku Kalisz, z którym życie Bolesława stało się nierozerwalnie związane. 

Okres współrządów braci nie trwał długo. Bolesławowi udało się wyprosić od brata własną dzielnicę, czyli zamek Kalisz wraz z okolicami. Pomimo uzyskania formalnej niezależności, bracia utrzymali dobre stosunki, a kwestia prowadzenia polityki zewnętrznej pozostała w rękach Przemysła I. Wspólnie realizowali interesy polityczne, a Bolesławowi z czasem udało się wymusić na bracie nowy podział ojcowizny. W jego wyniku do domeny dołączyło także księstwo gnieźnieńskie. W kontekście tych faktów zastanawiające jest wydarzenie, do którego doszło w 1250 roku. Wtedy to Przemysł pojmał swojego brata, zajął wszystkie jego grody. Uwolnił go dopiero po 3 latach pod naciskami duchowieństwa oraz możnowładztwa wielkopolskiego. Po tym zdarzeniu bracia zawarli ostateczną ugodę, na mocy której Bolesławowi przypadło księstwo kalisko-gnieźnieńskie. 

W późniejszym czasie, po okresie wspomnianych perturbacji, Pobożny mógł przejść do rzeczy bardziej przyziemnych - w pierwszej kolejności zapracować sobie na swój przydomek poprzez budowę w latach 1253-1257 kaliskiej Katedry św. Mikołaja Biskupa, a następnie ufundowanie w 1257 roku Kościoła św. Stanisława Biskupa i Męczennika w Kaliszu (popularnie: franciszkanie). Ten okres to również czyn Bolesława, za który kaliszanie powinni być mu szczególnie wdzięczni – nadanie praw miejskich. 

Kiedy posiadał w swoich włościach zamek, miasto i dwa ufundowane przez siebie okazałe kościoły postanowił zająć się sprawami nadania ciągłości własnej linii dynastycznej. Poszukiwania kandydatki na żonę zaprowadziły go do Krakowa, gdzie w katedrze na Wawelu wziął ślub z Jolentą Heleną – węgierską królewną z dynastii Arpadów (pierwsza węgierska dynastia). Ta oprócz tego, że w przyszłości sama zostanie uznana za błogosławioną Kościoła Katolickiego, jednocześnie była siostrą przyszłej świętej – Kingi. 

Tuż po weselu przyszedł czas na żałobę, gdyż w 1257 roku zmarł Przemysł I. Zmarły pozostawił Bolesławowi władzę nad Wielkopolską oraz swoją brzemienną żonę Elżbietę. Książę nie wykorzystał okazji do szukania zemsty za krzywdy wyrządzone mu przez brata. Zamiast tego wziął pod opiekę pogrobowca, jego jedynego męskiego potomka - Przemysła II, późniejszego króla Polski. 

Nie był to odosobniony przykład na to, że Bolesław wykazywał się niespotykanym w swoich czasach honorem. Podobnie szlachetnie postąpił np. w 1262 roku, kiedy to został regentem nad małoletnim Bolesławem II Mazowieckim. Nie wykorzystał wtedy tej sytuacji do realizacji swoich interesów politycznych.

Bolesława nie można jednak postrzegać jedynie jako fundatora, założyciela i dobroczyńcy, ponieważ to także sprawny dowódca wojskowy. Szczególnie widoczne było to podczas zwycięskich wojen, które prowadził z władcami Kujaw oraz Pomorza Gdańskiego. Największym świadectwem waleczności Pobożnego jest wojna prowadzona z Brandenburgią. Doczekał się dzięki niej przydomka „bardzo wielkiego pogromcy Niemców”. 

Książę kaliski był także osobą niezwykle światłą. Umiał czytać i pisać, władał również łaciną. Dowodem światłości jego myślenia jest wydany w 1264 roku Statut Kaliski – dokument regulujący kwestię położenia prawnego podległych mu Żydów. Postanowienia statutu stały się podstawą dla przyszłych regulacji dotyczących przedstawicieli narodu mojżeszowego na terenach zjednoczonego Królestwa Polskiego.

Bolesław Pobożny zmarł 13 lub 14 kwietnia 1279 roku w mieście, które sam ulokował - Kaliszu. Nie pozostawił po sobie męskiego potomka, ale miał za to trzy córki, z czego jedna z nich – Jadwiga, zwana później kaliską, została żoną Władysława Łokietka i matką najsłynniejszego z jego synów – Kazimierza Wielkiego. Całe dziedzictwo polityczne po swoim stryju przejął jego bratanek – przyszły Król Polski, Przemysł II. Doczesne szczątki Bolesława spoczęły w katedrze w Poznaniu. Książę nie doczekał się do dzisiaj w Kaliszu godnego symbolu upamiętniającego swoją osobę.

 W 2018 roku została założona Fundacja im. Bolesława Pobożnego. Celami fundacji im. tego wybitnego władcy zapamiętanego także pod przydomkiem “bardzo wielkiego zwycięzcy Niemców” jest przede wszystkim:

  1. Upowszechnianie wiedzy oraz krzewienie pamięci o księciu Bolesławie Pobożnym i księżnej Jolencie oraz ich dokonaniach, w szczególności dotyczących ustanowienia Statutu Kaliskiego.
  2. Promowanie wiedzy z zakresu historii Polski, w szczególności o księciu Bolesławie Pobożnym i księżnej Jolencie.
  3. Działania na rzecz budowy pomnika oraz utworzenia innych miejsc pamięci księcia Bolesława Pobożnego oraz księżnej Jolenty.

Pod tym adresem można zobaczyć, jak przebiegały I Dni Księstwa Kaliskiego.

Fundacja działa na terenie Kalisza oraz całej południowej wielkopolski. 

artykuł sponsorowany

poziomy 1

Slaider podstrony

Kategorie P

3R

4R

poziomy 3

Redakcja portalu

www.faktykaliskie.pl
ul. Wrocławska 53-57, Kalisz
tel. 785 204 665
e-mail:

Redaktor portalu
Anna Miklas-Pęcherz 

Redakcja telewizji

Magazyn Miejski
ul. Wrocławska 53-57, Kalisz
tel. 62 598 47 81
e-mail:

Kierownik redakcji
Marcin Spętany

W związku z wejściem w życie zmian w prawie ochrony danych osobowych i rozporządzenia unijnego RODO informujemy, że na naszej stronie www.faktykaliskie.pl, która należy do Grupy Multimedia Polska, używamy technologii, takich jak pliki cookie, do zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu personalizowania treści i reklam oraz analizowania ruchu na stronach i w Internecie. W ten sposób technologię tę wykorzystują również podmioty współpracujące z nami oraz nasi Zaufani Partnerzy, którzy także chcą wyświetlać reklamy jak najlepiej dopasowane do Twoich preferencji. Pragniemy zapoznać Cię ze szczegółami stosowanych przez nas technologii oraz z obowiązującymi przepisami, tak aby dać Ci pełną wiedzę i komfort w korzystaniu z naszych serwisów internetowych. Zapoznaj się z poniższymi informacjami lub kliknij przycisk „przejdź do strony”. Kliknięcie opcji „przejdź do strony” jest automatycznie wyzwoleniem akceptacji powyższych zasad naszego regulaminu.

Informacje, które będą wykorzystywane:
Typ przeglądarki i jej ustawienia. Informacje o systemie operacyjnym urządzenia końcowego. Informacje o zainstalowanych plikach cookie. Informacje o innych identyfikatorach przypisanych do urządzenia końcowego. Adres IP, z którego urządzenie końcowe uzyskuje dostęp do strony internetowej klienta lub aplikacji mobilnej Informacje o aktywności użytkownika na urządzeniu końcowym, w tym o odwiedzanych stronach internetowych i wykorzystywanych aplikacjach mobilnych. Informacje o położeniu geograficznym urządzenia końcowego będą wykorzystywane.

Multimedia Polska S.A. dokłada wszelkich starań, aby niezbędne przetwarzanie Twoich danych osobowe było zgodne z przepisami prawa i nie naruszało Twoich podstawowych praw i wolności, w szczególności prawa do ochrony Twoich danych osobowych. Niniejsza Polityka Prywatności określa generalne zasady, według których przetwarzane są przez nas Twoje dane osobowe. Multimedia Polska S.A. pozyskuje Twoje dane bezpośrednio od Ciebie, ponadto ich powstanie może być skutkiem Twojej aktywności związanej ze korzystaniem przez Ciebie z naszych usług telekomunikacyjnych. W pewnych przypadkach, w ramach  prowadzonej przez Multimedia Polska S.A. działalności operacyjnej, dane dotyczące Twojej osoby mogą także być także pozyskiwane z innych źródeł. Przeczytaj uważnie zawarte w niniejszej Polityce zasady, aby zrozumieć jak i na jakich podstawach prawnych Multimedia Polska S.A. przetwarza Twoje dane osobowe. Jeśli w chwili czytania niniejszej Polityki jesteś naszym klientem musisz wiedzieć, że Twoje ewentualne żądanie zaprzestania przetwarzania Twoich danych osobowych nie spowoduje natychmiastowego zaprzestania przetwarzania i usunięcia  tych danych z zasobów informacyjnych Multimedia Polska S.A. Proces wygaszania przetwarzania Twoich danych będzie zgodny z przepisami obowiązującego prawa, a zasady tego wygaszania są zawarte w niniejszej Polityce.

Dane kontaktowe
Administrator danych osobowych
Administratorem Twoich danych osobowych jest Multimedia Polska S.A. z siedzibą w Gdyni (81-341), przy ulicy Tadeusza Wendy 7/9, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk – Północ w Gdańsku, VIII Wydział Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem: 0000238931, REGON: 190007345, NIP: 5861044881, kapitał zakładowy i łączna suma uiszczonych wkładów wynosi: 91.764.808,00 PLN Organ nadzoru ochrony danych osobowych
Jeśli masz zastrzeżenia co do sposobu i zakresu przetwarzania przez nas Twoich danych, bądź też  chcesz wnieść skargę na sposób obsługi Twojego wniosku lub żądania, informujemy Cię że właściwym organem nadzorczym w tym zakresie jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Kontakt w sprawie Twoich danych: w celu realizacji Twoich uprawnień, wyrażenia albo cofnięcia zgód oraz wnoszenia sprzeciwów, udaj się do Biura Obsługi Klienta, lub skontaktuj z infolinią pod numerem 244 244 244.