Samorząd - Fakty Kaliskie

kontrast:
wielkość czcionki:
A- A+
Dzisiaj jest: 22 wrzesień 2019 Godzina:
imieniny: Daria, Prosimir

Wyszukiwarka

Formularz kontaktowy

Skontaktuj się z nami

Top 1

Top 2

Top mały 1

Top maly 2

Samorząd

Na ponad 20 inwestycji i spłatę długu. Jest zgoda radnych na kredyt

Po burzliwych obradach Rada Miasta Kalisza podjęła uchwałę w sprawie zaciągnięcia przez samorząd kredytu na blisko 48 mln zł. Pieniądze mają być przeznaczone na ponad 20 inwestycji i spłatę zobowiązań zaciągniętych w poprzednich kadencjach samorządu.

Przypomnijmy, że budżet Kalisza na 2019 rok zakładał około 35 mln zł deficytu (różnica między dochodami a wydatkami). W uchwale budżetowej przygotowanej jeszcze w poprzedniej kadencji zaplanowano, że Miasto wyemituje obligacje, które miały sfinansować deficyt i spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań. Dwa miesiące temu Rada Miasta nie zgodziła się jednak na emisję obligacji – sprzeciwili się temu radni Koalicji Obywatelskiej i SLD. Dlatego samorządowi została druga opcja pozyskania środków – kredyt długoterminowy.

Na co i dlaczego 47 mln 700 tysięcy zł?

Jak wyjaśniała radnym Irena Sawicka, Skarbnik Miasta Kalisza – taka procedura funkcjonuje w mieście od lat, a obecnie samorządy mogą liczyć na korzystne oprocentowanie. - W tej chwili jest taka sytuacja, nie tylko w mieście Kaliszu, ale we wszystkich miastach Polski, że te kredyty, które w ramach przetargu otrzymujemy, na zapisy zgodnie z ustawą o finansach publicznych i ustawą budżetową, one pozwalają nam na rozwijanie się miasta. Na rozwój inwestycji jak i ewentualnie na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów – mówiła Irena Sawicka - Sprawa wygląda w ten sposób, że państwo uchwalając budżet na 2019 rok przyjęliście pewne zadania inwestycyjne i jednocześnie stwierdzone było, że budżet będzie z deficytem, a ten deficyt będzie pokryty emisją obligacji. Emisja obligacji nie przeszła. Nie może być w tym momencie ta uchwała ponowiona, bo od 1 lipca zmieniły się zasady emisji obligacji. Zmieniły się zasady również co do udzielania kredytu w ramach prawa zamówień publicznych i jeśli nie zdążymy z tą uchwałą, to być może pod koniec roku na realizowane zadania, które wynikają z budżetu, braknie środków pieniężnych, na pewno braknie, bo to jest duża kwota – tłumaczyła radnym Skarbnik.

Irena Sawicka przedstawiła listę zadań, na które zostaną przeznaczone środki z kredytu. Część z nich samorząd już realizuje. To m.in. poprawa jakości powietrza poprzez zwiększenie udziału Odnawialnych Źródeł Energii w wytwarzaniu energii na terenie Kalisza (ponad 8 mln zł); rozwój systemu komunikacji publicznej Aglomeracji Kalisko - Ostrowskiej wraz z modernizacją oświetlenia ulicznego (13,5 mln zł); Połączenie dróg krajowych na odcinku od ul. Godebskiego do ul. Łódzkiej (7 mln zł) czy Program "Infrastruktura dla rozwoju terenów inwestycyjnych” (4,5 mln zł).

Pełną listę zadań publikujemy na końcu artykułu.

Uchwała w sprawie zaciągnięcia kredytu określa jego dwa cele: pokrycie deficytu, a zatem finansowanie zadań inwestycyjnych oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań. Kwota kredytu: 47 mln 700 tysięcy zł jest bowiem wyższa od planowanego w tym roku deficytu: 35 mln 500 tysięcy zł.

Politycznie starcie KO, SLD vs PiS

Przeciwko kredytowi opowiedzieli się radni Koalicji Obywatelskiej oraz SLD. Na Sali obrad wybrzmiały często powtarzane w poprzedniej kadencji słowa o „rolowaniu pieniędzy” i „przejadaniu miasta”.  – Założył pan buty poprzednika, poprzedniego prezydenta, które, jak pan często mówił, wcale się panu nie podobają, bo są po prostu dziurawe, za ciasne… Ale chodzi w nich pan już blisko pół roku i zaczynają one panu odpowiadać. Niby pan krytykuje poprzednika, wiele rzeczy się panu nie podobają, ale brnie pan dalej, nie wnosząc nic nowego i dodatkowo zadłużając na blisko 50 mln miasto – mówiła Karolina Pawliczak, wiceprzewodnicząca Rady Miasta, szefowa Klubu SLD. Jednocześnie radna podkreślała, że lista zadań, na które mają być przeznaczone pieniądze z kredytu, są przesuwane z roku na rok.

- Z tego zadłużenia niewiele wyniknie – uważa Dariusz Grodziński, kierujący Klubem Koalicji Obywatelskiej. - Zaciąga się kredyt pod pretekstem strategicznych inwestycji, które te nie są wykonywane. Środki te z końcem roku przekwalifikuje się na bieżącą drobnicę, nawet jeżeli są to zadania inwestycyjne. A wypchnięte są na następny rok w formie niewykonania, w formie wolnych środków, można je de facto konsumować potem dowolnie. I to jest rolowanie pieniędzy i przejadanie Kalisza, o którym mówiliśmy przez ostatnie 4 lata – argumentował z mównicy Grodziński.

„Rażącą niekonsekwencję” w stanowiskach wytknął radnym KO i SLD, Tadeusz Skarżyński z PiS. - Bo z jednej strony czy też państwo poparli czy wstrzymali się od głosu w momencie, kiedy dyskutowano nad uchwałą budżetową. W uchwale budżetowej zapisane były obligacje, które miały pokryć wydatki miasta Kalisza, później państwo głosowali przeciwko tym obligacjom, teraz trzeba te inwestycje sfinansować, państwo zapowiadają, że również będą głosowali przeciw. Można by tu powiedzieć wiele różnych słów o rozwoju miasta, ale ja miałbym taką gorącą prośbę, żeby przedstawić też mieszkańcom Kalisza, na co państwo nie chcą przeznaczyć środków. (…) Później po ewentualnym sprzeciwie, proszę żebyście państwo wytłumaczyli to kierowcom, którzy kwitną na kontrapasie, żebyście wytłumaczyli to mieszkańcom ulicy Nowy Świat, Częstochowskiej, dlaczego sprzeciwiacie się tym inwestycjom. Ale jak później będziecie publikowali na fb kolejne jakieś posty na zasadzie: jak bardzo pracujecie dla miasta, to przy okazji wytłumaczcie jeszcze dlaczego jesteście przeciwko tym inwestycjom – zwrócił się do radnych KO i SLD Tadeusz Skarżyński.

- Tu są dwie fikcje: fikcyjna tabela, która jest de facto dla nas kłamstwem i druga fikcja, że ktoś broni Kalisz przed nierozsądnym zadłużeniem, to jest przeciwko rozwojowi Kalisza. Dokładnie odwrotnie, jesteśmy za rozwojem Kalisza, dlatego go bronimy – mówił w emocjonalnym wystąpieniu Grodziński

– Ten kredyt, tu nic tego nie zmieni, ten kredyt ma iść na działania inwestycyjne i chociaż by pan tutaj krzyczał, tupał, podpierał głowę na lewą na prawą stronę to nie zmienia to faktu, że te pieniądze są potrzebne po to, żeby inwestować – odpowiedział Tadeusz Skarżyński.

Prezydent nie włączał się w dyskusje radnych, choć jak przyznał, nie raz musiał ugryźć się w język. - Podejmuję odważne i konieczne decyzje, bo jestem od inwestowania w przyszłość miasta, nie od bezczynnego trwania na urzędzie. Mamy ogromną szansę, by w tej pięcioletniej kadencji odrobić stracony czas poprzednich zmarnowanych lat – uważa Krystian Kinastowski.  – Nie będę dolewał oliwy do ognia. Ja mogę zobowiązać się do tego: pieniądze są na inwestycje, inwestycje będą realizowane. Kalisz w przeciągu ostatnich 5 lat dużo stracił, inwestycji było bardzo mało. My pieniędzy potrzebujemy po to, by inwestować w miastotwórcze rzeczy. Proszę nam nie przeszkadzać, tylko pomagać – zaapelował Prezydent.

Ostatecznie projekt uchwały o zaciągnięciu kredytu został przegłosowany. Za opowiedziało się 11 radnych: Samorządny Kalisz, Wszystko dla Kalisza i PiS. Przeciw było 10 radnych: KO i SLD. Dwoje radnych było nieobecnych: Kamila Majewska z SLD i Stanisław Paraczyński z Samorządnego Kalisza.

Spłata rat kapitałowych od zaciągniętego kredytu nastąpi w latach 2023 - 2038, natomiast spłata rat odsetkowych kredytu nastąpi od miesiąca następującego po uruchomieniu kredytu w 2019 r. do czasu całkowitej spłaty. Kredyt zostanie zaciągnięty w banku wybranym w postępowaniu przetargowym trybie przetargu nieograniczonego.

Lista zadań, na które zostaną przeznaczone pieniądze z kredytu:

1. Poprawa jakości powietrza poprzez zwiększenie udziału OZE w wytwarzaniu energii na terenie Miasta Kalisza – 8 mln 195 tysięcy zł

2. Rozwój systemu komunikacji publicznej Aglomeracji Kalisko - Ostrowskiej wraz z modernizacją oświetlenia ulicznego - 13 mln 555 tysięcy zł

3. Połączenie dróg krajowych na odcinku od ul. Godebskiego do ul. Łódzkiej - 7 mln zł

4. Rozbudowa ulic w ciągu drogi wojewódzkiej nr 450 na odcinku od "Rogatki" do granic miasta - rozbudowa ul. Nowy Świat, ul. Częstochowskiej i ul. Rzymskiej wraz z przebudową wiaduktu kolejowego w ciągu ul. Częstochowskiej - 2 mln zł

5. Przebudowa ul. Kordeckiego na odc. od ul. Zielonej do ul. Częstochowskiej – 6 mln 700 tysięcy zł

6. Przebudowa Alei Wojska Polskiego II etap - 4 mln zł

7. Budowa dróg dojazdowych do gruntów rolnych - 200 tysięcy zł

8. Usunięcie kolizji ulic: M. Skłodowskiej - Curie i J. Bursche z siecią Energa - Operator SA w Kaliszu - 360 tysięcy zł

9. Budowa nowej ulicy: połączenie ul. Ks. Jolanty od ul. Częstochowskiej z ul. Budowlanych - 2 mln zł

10. Przebudowa ulic w centrum miasta (ul. Śródmiejska, ul. Zamkowa, ul. Piskorzewska) w ramach projektu pn. "Kalisz - kurs na rewitalizację" - 1 mln 177 tysięcy zł

11. Program "Infrastruktura dla rozwoju terenów inwestycyjnych" - 4 mln 500 tysięcy zł

12. Projekt przebudowy ul. Śródmiejskiej - 200 tysięcy zł

13. Przebudowa ulicy Łowickiej na odcinku od ul. Kujawskiej do ul. Lubelskiej - 400 tysięcy zł

14. Wykonanie projektu ul. Konopnickiej na odcinku od ul. Kresowej do ul. Serbinowskiej - 50 tysięcy zł

15. Wykonanie projektu ul. Racławickiej - 50 tysięcy zł

16. Dotacja z przeznaczeniem na elewacje oraz modernizację dachu w budynku położonym w Kaliszu przy ul. Parczewskiego 5-6, stanowiącym własność Miasta Kalisza w zarządzie Miejskiego Zarządu Budynków Mieszkalnych - 500 tysięcy zł

17. Dotacja z przeznaczeniem na modernizację systemu grzewczego w budynku położonym w Kaliszu przy ul. Babina 13 oraz w lokalach mieszkalnych stanowiących własność Miasta Kalisza - 400 tysięcy zł

18. Adaptacja pomieszczeń zabytkowego budynku ratusza miejskiego (piwnic, wnętrza wieży ratuszowej wraz z tarasem widokowym oraz patio) na ekspozycję poświęconą dziedzictwu historyczno - kulturowemu Kalisza i regionu - 4 mln 437 tysięcy zł

19. Przebudowa wylotów kanalizacji deszczowej do Prosny i jej dopływów z zamontowaniem urządzeń podczyszczających – 678 tysięcy zł

20.  Rewaloryzacja Plant Miejskich w ramach projektu pn. "Kalisz - kurs na rewitalizację" - 3 mln 674 tysiące zł

21. Dofinansowanie kosztów inwestycji proekologicznych (zmiana systemu ogrzewania z węglowego na ekologiczne) - 975 tysięcy zł

22. Regulacja cieków Krępicy i Piwonki, utworzenie polderu zalewowego wraz z budową kolektora deszczowego w ul. Zachodniej - 4 mln 168 tysięcy zł

23. Kanalizacja deszczowa osiedla Tyniec - 6 mln 800 tysięcy zł

Agnieszka Gierz, fot. autor; kalisz.pl; archiwum

poziomy 1

Slaider podstrony

Inside Max P

Kategorie P

3R

4R

poziomy 3

Kalendarz P

Wrzesień 2019

26 27 28 29 30 31 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 1 2 3 4 5 6

Poziomy 4

Ogloszenia Podstrony

SKUP AUT OSOBWE DOSTAWCZE PO 2000R-DOJADE NATYCHMIAST

17.09.19
Skup aut -osobowe i dostawcze od 2000r -ciężarowe oraz maszyny rolnicze -auta uszkodzone Wystarczy...

Nosidełko/fotelik samochodowy

22.09.19
Nosidełko 0 -11 kg, wyjmowana wkładka, regulowane pasy z ochraniaczami. zdejmowany daszek,...

Lokal użytkowy o powierzchni 68,60m2 do wynajęcia.

18.09.19
Do wynajęcia lokal użytkowy zlokalizowany w budynku przy ul. Nowy Świat 15-17 w Kaliszu o...

SCHODY RINTAL – WE WRZEŚNIU MONTAŻ SCHODÓW GRATIS!

21.09.19
Rintal Polska, wiodący producent schodów do wnętrz organizuje promocję: We wrześniu montaż schodów...
Dodaj ogłoszenie

poziomy 5

Redakcja portalu

www.faktykaliskie.pl
ul. Wrocławska 53-57, Kalisz
tel. 785 204 665
e-mail:

Redaktor portalu
Anna Miklas-Pęcherz 

Redakcja telewizji

Magazyn Miejski
ul. Wrocławska 53-57, Kalisz
tel. 62 598 47 81
e-mail:

Kierownik redakcji
Marcin Spętany

W związku z wejściem w życie zmian w prawie ochrony danych osobowych i rozporządzenia unijnego RODO informujemy, że na naszej stronie www.faktykaliskie.pl, która należy do Grupy Multimedia Polska, używamy technologii, takich jak pliki cookie, do zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu personalizowania treści i reklam oraz analizowania ruchu na stronach i w Internecie. W ten sposób technologię tę wykorzystują również podmioty współpracujące z nami oraz nasi Zaufani Partnerzy, którzy także chcą wyświetlać reklamy jak najlepiej dopasowane do Twoich preferencji. Pragniemy zapoznać Cię ze szczegółami stosowanych przez nas technologii oraz z obowiązującymi przepisami, tak aby dać Ci pełną wiedzę i komfort w korzystaniu z naszych serwisów internetowych. Zapoznaj się z poniższymi informacjami lub kliknij przycisk „przejdź do strony”. Kliknięcie opcji „przejdź do strony” jest automatycznie wyzwoleniem akceptacji powyższych zasad naszego regulaminu.

Informacje, które będą wykorzystywane:
Typ przeglądarki i jej ustawienia. Informacje o systemie operacyjnym urządzenia końcowego. Informacje o zainstalowanych plikach cookie. Informacje o innych identyfikatorach przypisanych do urządzenia końcowego. Adres IP, z którego urządzenie końcowe uzyskuje dostęp do strony internetowej klienta lub aplikacji mobilnej Informacje o aktywności użytkownika na urządzeniu końcowym, w tym o odwiedzanych stronach internetowych i wykorzystywanych aplikacjach mobilnych. Informacje o położeniu geograficznym urządzenia końcowego będą wykorzystywane.

Multimedia Polska S.A. dokłada wszelkich starań, aby niezbędne przetwarzanie Twoich danych osobowe było zgodne z przepisami prawa i nie naruszało Twoich podstawowych praw i wolności, w szczególności prawa do ochrony Twoich danych osobowych. Niniejsza Polityka Prywatności określa generalne zasady, według których przetwarzane są przez nas Twoje dane osobowe. Multimedia Polska S.A. pozyskuje Twoje dane bezpośrednio od Ciebie, ponadto ich powstanie może być skutkiem Twojej aktywności związanej ze korzystaniem przez Ciebie z naszych usług telekomunikacyjnych. W pewnych przypadkach, w ramach  prowadzonej przez Multimedia Polska S.A. działalności operacyjnej, dane dotyczące Twojej osoby mogą także być także pozyskiwane z innych źródeł. Przeczytaj uważnie zawarte w niniejszej Polityce zasady, aby zrozumieć jak i na jakich podstawach prawnych Multimedia Polska S.A. przetwarza Twoje dane osobowe. Jeśli w chwili czytania niniejszej Polityki jesteś naszym klientem musisz wiedzieć, że Twoje ewentualne żądanie zaprzestania przetwarzania Twoich danych osobowych nie spowoduje natychmiastowego zaprzestania przetwarzania i usunięcia  tych danych z zasobów informacyjnych Multimedia Polska S.A. Proces wygaszania przetwarzania Twoich danych będzie zgodny z przepisami obowiązującego prawa, a zasady tego wygaszania są zawarte w niniejszej Polityce.

Dane kontaktowe
Administrator danych osobowych
Administratorem Twoich danych osobowych jest Multimedia Polska S.A. z siedzibą w Gdyni (81-341), przy ulicy Tadeusza Wendy 7/9, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk – Północ w Gdańsku, VIII Wydział Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem: 0000238931, REGON: 190007345, NIP: 5861044881, kapitał zakładowy i łączna suma uiszczonych wkładów wynosi: 91.764.808,00 PLN Organ nadzoru ochrony danych osobowych
Jeśli masz zastrzeżenia co do sposobu i zakresu przetwarzania przez nas Twoich danych, bądź też  chcesz wnieść skargę na sposób obsługi Twojego wniosku lub żądania, informujemy Cię że właściwym organem nadzorczym w tym zakresie jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Kontakt w sprawie Twoich danych: w celu realizacji Twoich uprawnień, wyrażenia albo cofnięcia zgód oraz wnoszenia sprzeciwów, udaj się do Biura Obsługi Klienta, lub skontaktuj z infolinią pod numerem 244 244 244.