Samorząd - Fakty Kaliskie

kontrast:
wielkość czcionki:
A- A+
Dzisiaj jest: 26 kwiecień 2018 Godzina:
imieniny: Marzena, Artemon

Wyszukiwarka

Formularz kontaktowy

Skontaktuj się z nami

Top 1

Top 2

Top 3

Top mały 1

Top maly 2

Samorząd

Są pieniądze dla kaliskich szkół na poprawę jakości kształcenia

Ponad milion złotych Kalisz zainwestuje w poprawę jakości i efektywności kształcenia w szkołach podstawowych i liceach ogólnokształcących. Wsparcie w postaci doposażenia pracowni, zajęć pozalekcyjnych oraz kursów dla nauczycieli otrzyma łącznie 14 placówek. Pieniądze na ten cel pozyskano we współpracy z Ośrodkiem Doskonalenia Nauczycieli w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego.

Programem objęte zostaną szkoły podstawowe nr  1, 7, 8, 11, 12, 16, 18, 19, 21, 23 oraz licea ogólnokształcące nr: IV, V i VII z terenu miasta Kalisza. - W ramach projektu pn. „ AKADEMIA ROZWOJU W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH I LICEACH MIASTA KALISZA” szkoły zostaną objęte pakietem kompleksowych działań polegających na doposażeniu 29 pracowni matematycznych, przyrodniczych, fizyki, chemii, biologii; udziale 537 uczniów i uczennic w zajęciach pozalekcyjnych wyrównujących i rozwijających z matematyki, przyrody, fizyki, biologii, geografii, chemii, fizyki oraz języków obcych oraz doradztwie edukacyjno-zawodowym; udziale 120 nauczycieli i nauczycielek w kursach doskonalących – informuje Monika Otrębska-Juszczak, naczelnik Wydziału Strategii i Rozwoju Biura Pozyskiwania Funduszy UM w Kaliszu.

Ponadto, w ramach zindywidualizowanego podejścia w Szkole Podstawowej Specjalnej Nr 19 zostanie zakupiony sprzęt specjalistyczny do Sali Terapii Integracji Sensorycznej oraz pracowni matematycznej; 25 uczniów i uczennic z orzeczeniem o niepełnosprawności weźmie udział w zajęciach ruchowych z elementami integracji sensorycznej, zajęciach indywidualnej integracji sensorycznej oraz wyrównujących z matematyki; 10 nauczycielek weźmie udział w 2 kursach doskonalących: „Wykorzystanie pracowni Integracji Sensorycznej w pracy z uczniem o specjalnych potrzebach edukacyjnych” oraz „Nauczanie oparte na metodzie eksperymentu”.

Uczniowie odbędą także warsztaty i laboratoria w Centrum Nauki Kopernik w Warszawie. Placówki do projektu zostały zakwalifikowane ze względu na niski wskaźnik egzaminów zewnętrznych - zgodnie z regulaminem konkursu.

Całkowita wartość projektu: 1 114 306,80 zł, w tym dofinansowanie wynosi 1 054 866,80 zł. Realizacja projektu odbędzie się w okresie od 1 maja 2017r. do 31 sierpnia 2019r.

Projekt został złożony w odpowiedzi na konkurs w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, Osi priorytetowej 8. Edukacja, Działania 8.1. Ograniczenie i zapobieganie przedwczesnemu kończeniu nauki szkolnej oraz wyrównanie dostępu do edukacji przedszkolnej i szkolnej, Poddziałania 8.1.2. Kształcenie ogólne.

AG za UM w Kaliszu, fot. archiwum

Najnowsze ankiety

W chwili obecnej nie dysponujemy żadnymi ankietami.

poziomy 1

Slaider podstrony

poziomy 2

Kategorie P

3R

4R

poziomy 3

Kalendarz P

Kwiecień 2018

26 27 28 29 30 31 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 1 2 3 4 5 6
  • Na dziś nie ma jeszcze wpisanych żadnych wydarzeń. Sprawdź kolejne terminy, a jeśli dziś dzieje się coś interesującego, napisz o tym do nas na:

Poziomy 4

poziomy 5

Redakcja portalu

www.faktykaliskie.pl
ul. Wrocławska 53-57, Kalisz
tel. 785 204 665
e-mail:

Redaktor portalu
Anna Miklas-Pęcherz 

Redakcja telewizji

Magazyn Miejski
ul. Wrocławska 53-57, Kalisz
tel. 62 598 47 81
e-mail:

Kierownik redakcji
Marcin Spętany