Samorząd - Fakty Kaliskie

kontrast:
wielkość czcionki:
A- A+
Dzisiaj jest: 20 sierpień 2017 Godzina:
imieniny: Samuela, Sobiesław

Wyszukiwarka

Formularz kontaktowy

Skontaktuj się z nami

Top Baner P

Samorząd

Wygrali konkurs, ale nie chcą wykonać projektu. Co z rewaloryzacją Parku Miejskiego?

Niespodziewane zachowanie grupy architektów z Wrocławia. Miesiąc temu wygrali konkurs na najlepszą koncepcję rewaloryzacji Parku Miejskiego. Otrzymali nagrodę pieniężną w wysokości 35 tysięcy złotych oraz zostali zaproszeni do zawarcia umowy na opracowanie dokumentacji projektowej w trybie zamówienia z wolnej ręki. Z tej drugiej formy nagrody zrezygnowali. - Zaistniała sytuacja jest ogromnym zaskoczeniem zarówno dla władz Miasta, jak i dla Członków Sądu Konkursowego, którzy jednomyślnie wyrazili rozczarowanie postawą laureatów konkursu – czytamy w oświadczeniu Miasta.

W sierpniu 2016 roku Miasto Kalisz ogłosiło konkurs na opracowanie koncepcji rewaloryzacji Parku Miejskiego w Kaliszu. Główną nagrodą w konkursie, obok nagród pieniężnych, było zaproszenie zwycięzcy do negocjacji w trybie zamówienia z wolnej ręki na opracowanie kompletnej wielobranżowej dokumentacji projektowej na rewaloryzację Parku Miejskiego w Kaliszu. Do konkursu zgłosiło się dziewięciu uczestników, którzy przystępując do konkursu zadeklarowali pełną gotowość do opracowania kompletnej wielobranżowej dokumentacji projektowej na rewaloryzację parku w terminie 6 miesięcy od dnia podpisania umowy na zasadach jasno określonych w regulaminie konkursu.

 Zwycięzcą konkursu zostali uczestnicy wspólnie biorący udział w konkursie: Hanna Olczyk, Łukasz Dworniczak, Marek Szurlej i Maciej Motas z Wrocławia. W dniu 11 stycznia 2017r. Miasto Kalisz zgodnie z regulaminem konkursu zaprosiło zwycięzcę konkursu do udziału w negocjacjach w trybie zamówienia z wolnej ręki.

Za mało czasu, za dużo problemów

Po pierwszym spotkaniu negocjacyjnym w dniu 13 stycznia br. oraz po spotkaniu zainicjowanym przez Miasto Kalisz na życzenie projektanta w Wojewódzkim Urzędzie Ochrony Zabytków, którego celem było wstępne przedstawienie założeń zwycięskiej koncepcji oraz uzyskanie opinii Konserwatora Zabytków w tej kwestii, a także po kilkukrotnej próbie umówienia kolejnego terminu spotkania, w dniu 27 stycznia 2017r., władze Kalisza otrzymały pismo od zaproszonego do negocjacji wykonawcy, iż ten nie jest w stanie zrealizować przedmiotowej dokumentacji i wnosi o zakończenie negocjacji, a jego stanowisko należy traktować jako ostateczne.  - Jako główne powody odstąpienia od negocjacji wykonawca podał: zbyt krótki termin realizacji zamówienia i brak decyzji o warunkach zabudowy dla obiektów kubaturowych oraz problemy techniczne - kolizje sieci infrastruktury podziemnej na obszarze objętym zakresem projektu. Zarówno kwestie decyzji o warunkach zabudowy jak i rozwiązanie zaistniałych kolizji wykonawca winien rozstrzygnąć w ramach obowiązków wynikających z negocjowanej umowy. Mimo kilkukrotnych  prób zachęcenia wykonawcy do zmiany stanowiska i powrotu do negocjacji, wykonawca  nie wyraził zgody na naszą propozycję i tym samym uniemożliwił wypracowanie dogodnych dla obu stron warunków umowy – mówi Elżbieta Zmarzła, rzecznik prasowy Urzędu Miejskiego w Kaliszu.

Długa droga do realizacji

Dodatkowo, jak się okazało w czasie negocjacji, grupa wrocławskich architektów nie przedstawiła  dokumentów wymaganych zgodnie z regulaminem konkursu, w szczególności w zakresie dysponowania osobami kluczowymi – projektantami z poszczególnych branż niezbędnymi do opracowania kompleksowej wielobranżowej dokumentacji. - Zaistniała sytuacja jest ogromnym zaskoczeniem zarówno dla władz Miasta, jak i dla Członków Sądu Konkursowego, którzy jednomyślnie wyrazili rozczarowanie postawą laureatów konkursu. Trudno bowiem zrozumieć projektantów, którzy  dobrowolnie zrezygnowali z nagrody - przywileju opracowania dokumentacji dla rewaloryzacji naszego Parku i jednocześnie z prestiżu, jaki niewątpliwie przyniesie  ta realizacja – czytamy w oświadczeniu Miasta.

Zwycięzcy konkursu mieli rozwinąć swoją koncepcję rewaloryzacji Parku Miejskiego w projekt. Niespodziewanie zrezygnowali, tłumacząc, że nie zdążą tego wykonać w 6 miesięcy. Zniechęciły ich również problemy techniczne w postaci kolizji sieci infrastruktury podziemnej.

Koncepcja rewaloryzacji jest własnością Miasta – zastrzegliśmy to w regulaminie konkursu i teraz ma prawo zlecić rozwinięcie tej koncepcji w formie opracowania dokumentacji wielobranżowej innemu wykonawcy.

Obecnie  Miasto zwróciło się do Urzędu Zamówień Publicznych (UZP) z prośbą o wydanie opinii, czy jest możliwe w zaistniałej sytuacji zlecenie tego zamówienia w trybie bezkonkurencyjnym „z wolnej ręki” innemu wykonawcy. - Jeśli nie uzyskamy pozytywnej opinii UZP w tym względzie, ogłosimy postępowanie w jednym z trybów konkurencyjnych.  Uzyskaliśmy już także uzgodnienie Konserwatora Zabytków w zakresie przedstawionej koncepcji rewaloryzacji Parku Miejskiego. Mamy też wstępne założenia, co do przebiegu infrastruktury podziemnej i innych urządzeń technicznych.  W celu przyspieszenia terminów realizacji, bierzemy również pod rozwagę możliwość podzielenia zadania na projekty obiektów kubaturowych wraz z przyłączami i pozostałe projekty (zieleń, ścieżki, oświetlenie, małą architektura itp.) – wyjaśnia Elżbieta Zmarzła.

Na realizację projektu, którego jeszcze nie mamy, potrzeba będzie około 11 mln złotych.

O zwycięskiej koncepcji rewaloryzacji Parku Miejskiego pisaliśmy TUTAJ

AG za oświadczenie Urzędu Miasta Kalisza, fot. archiwum

 

 

 

xnews DUZE

Najnowsze ankiety

Czy jesteś zadowolony z liczby, skali i terminów oddania inwestycji w Kaliszu

Głosuj Zobacz wyniki

Banner srodek P

Kategorie -zakładki

3 kolumny P

R 5 P

Redakcja portalu

www.faktykaliskie.pl
ul. Wrocławska 53-57, Kalisz
tel. 785 204 665
e-mail:

Redaktor portalu
Anna Miklas-Pęcherz 

Redakcja telewizji

Magazyn Miejski
ul. Wrocławska 53-57, Kalisz
tel. 62 598 47 81
e-mail:

Kierownik redakcji
Marcin Spętany