sas_idmnet.cmd.push(function() {sas_idmnet.placementsList(['top_1','side_1','sky_left','side_bottom','bottom_0','bottom_1','prg_inside_top','prg_inside_middle','m_bottom_1','m_inside_top','m_top_1','inside_1','inside_2','m_inside_1','m_inside_2','inside_1_wide','inside_2_article','m_inside_2_article','m_inside_3_article','m_inside_4_article','inside_3_article','inside_4_article','inside_5_article','side_2','side_3']);});

Samorząd - Fakty Kaliskie

kontrast:
wielkość czcionki:
A- A+
Dzisiaj jest: 19 styczeń 2021 Godzina:
imieniny: Gilda, Andrzej

Wyszukiwarka

Formularz kontaktowy

Skontaktuj się z nami

Top 1

Top 2

Top mały 1

Top maly 2

Samorząd

Zarząd Województwa Wielkopolskiego z absolutorium

Radni Sejmiku udzieli Zarządowi Województwa Wielkopolskiego absolutorium z wykonania budżetu województwa w 2019 roku. „Za” było 25 radnych, 8 głosowało przeciw, nikt się nie wstrzymał. Głosowanie poprzedziła debata nad raportem o stanie województwa i udzielenie wotum zaufania Zarządowi.

Sesja absolutoryjna odbyła się w poniedziałek 29 czerwca. - Mamy satysfakcję z dobrze wykonanego budżetu za ubiegły rok. I dobrze ocenionego przez Regionalną Izbę Obrachunkową. To dobrze zainwestowane w rozwój Wielkopolski pieniądze. To także ostatni przewidywalny budżet, w warunkach dość stabilnej sytuacji. Jaki będzie następny, czas pokaże – powiedział marszałek Marek Woźniak. 

Budżet Wielkopolski w 2019 roku  to dochody  w wysokości 1.548.874.151,99 zł i przychody na poziomie 169.386.401,08 zł. Wydatki osiągnęły 1.577.343.407,27 zł, natomiast rozchody to 30.000.000,00 zł. Na dochody budżetu województwa w 55% składają się wpływy z podatków PI i CIT. W 33% są to dotacje celowe, resztę stanowi subwencja ogólna i pozostałe dochody.  

W strukturze wydatków najwięcej środków przeznaczonych zostało na transport i komunikację - 47,5% (749,6 mln zł), ochrona zdrowia i pomoc społeczna to 18,3% (289,0 mln zł), wydatki na kulturę stanowią 9,6% (150,6 mln zł), a na oświatę 7,4% (116,1 mln zł).   

Zeszłoroczne wydatki majątkowe  w ramach krajowych pasażerskich przewozów kolejowych wyniosły 174,4 mln zł. W ramach tej kwoty zakupiliśmy m.in. 7 sztuk nowych pięcioczłonowych EZT (166,6 mln zł). Drogowe wydatki majątkowe to 163,3 mln zł. Wśród inwestycji znajdują się: rozbudowa drogi nr 123 (na odc. od skrzyżowania w m. Huta Szklana do końca obszaru zabudowanego m. Kuźnica Żelichowska (19,4 mln zł), rozbudowa drogi nr 194  na odc. Wyrzysk - Osiek nad Notecią (17,0 mln zł), a także budowa obwodnicy Gostynia 14,4 mln zł.

Wydatki majątkowe  w ochronie zdrowia to 185,9 mln zł. W ubiegłym roku zakończono inwestycje w Wielkopolskim Centrum Onkologii w Poznaniu, obejmujące przygotowanie koncepcji, dokumentacji i utworzenie ośrodków radioterapii w Wielkopolsce (7,0 mln zł).  Zrealizowano Zakup sprzętu medycznego i mebli medycznych dla Ośrodka Radioterapii w Pile (7,0 mln zł) oraz Modernizację pomieszczeń Zakładu Radiologii 4,7 mln zł. Wśród większych inwestycji w trakcie realizacji znajdują się: Budowa Wielkopolskiego Centrum Zdrowia Dziecka w Poznaniu (79,1 mln zł), Wyposażenie środowisk informatycznych - Elektroniczna Dokumentacja (31,3 mln zł); Ochrona przeciwpożarowa obiektów Szpitala Wojewódzkiego w Poznaniu (9,5 mln zł) oraz Kompleksowa termomodernizacja budynków Szpitala Wojewódzkiego w Poznaniu (6,1 mln zł).

W zakresie kultury zeszłoroczne wydatki majątkowe to  21,8 mln zł, w tym: Przebudowa i rozbudowa Domu Kultury Oskard (CKIS Konin)  warta 5,8 mln zł, Konserwacja, rewaloryzacja i modernizacja Zespołu Pałacowo Parkowego w Lewkowie (2,6 mln zł), a także Modernizacja pomnika ofiar obozu zagłady Kulmhof 2,6 mln zł.

 

Warto dodać, że Fitch Ratings w kwietniu tego roku zaktualizował rating województwa - międzynarodowy długoterminowy: A – z perspektywą stabilną; krajowy długoterminowy: AAA(pol) z perspektywą stabilną. Rating Wielkopolski jest ograniczony ratingiem Polski. W ocenie Fitch - zdolność kredytowa Wielkopolski ma margines bezpieczeństwa, pozwalający Województwu utrzymać ratingi na dotychczasowym poziomie, pomimo negatywnych skutków gospodarczych wywołanych epidemią wirusa SARS-CoV-2. 

Dobre wnioski dla finansów województwa przynosi również kontrola Najwyższej Izby Kontroli, przeprowadzona w IV kw. 2019 roku, dotycząca zarządzania długiem i płynnością w latach 2017-2019. W ocenie NIK Województwo Wielkopolskie skutecznie zarządzało długiem. Zwrócono uwagę na usystematyzowane działania ukierunkowane na ograniczenie kosztów wykorzystania długu oraz minimalizację ryzyka finansowego i utraty płynności, a także podkreślono, że dobór odpowiednich instrumentów zarządzania długiem ma korzystny wpływ na kształtowanie się stabilnego poziomu długu. Kontrola wykazała również, że Województwo efektywnie gospodarowało wolnymi środkami budżetu, dokonując ich najkorzystniejszego ulokowania w instrumentach o najwyższej rentowności. W kontrolowanym okresie Województwo utrzymywało wysoką płynność.

Podstawą prawną uchwały w sprawie absolutorium dla Zarządu  były pozytywne opinie Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu (RIO) o sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2019 rok  oraz w sprawie wyrażenia opinii o wniosku Komisji Rewizyjnej o udzielenie absolutorium Zarządowi Województwa Wielkopolskiego z tytułu wykonania budżetu za 2019. RIO stwierdza, że wniosek Komisji był należycie uzasadniony i podjęty zgodnie z wymogami prawa. Kolejnym elementem jest sprawozdanie niezależnego biegłego rewidenta z badania rocznego sprawozdania finansowego Województwa Wielkopolskiego za 2019 rok.

Źródło: Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego

Inside Max P

Kategorie P

3R

4R

Poziomy Bottom

5R

Google Ads

Redakcja portalu

https://www.facebook.com/faktykaliskiepl

Kalisz, ul. Śródmiejska 36
tel. 573 950 125
e-mail: media@fundacja-reakcja.pl

Redaktor prowadzący
Anna Miklas-Pęcherz 

Redakcja telewizji

Oglądaj nas na kanale 232 i/ lub 140 

Multimedia Polska/ Vectra oraz na kanale YT

Kalisz, ul. Śródmiejska 36
tel. 573 950 125
e-mail: media@fundacja-reakcja.pl

Redaktor naczelna
Agnieszka Gierz

W związku z wejściem w życie zmian w prawie ochrony danych osobowych i rozporządzenia unijnego RODO informujemy, że na naszej stronie www.faktykaliskie.pl, która należy do Grupy Multimedia Polska, używamy technologii, takich jak pliki cookie, do zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu personalizowania treści i reklam oraz analizowania ruchu na stronach i w Internecie. W ten sposób technologię tę wykorzystują również podmioty współpracujące z nami oraz nasi Zaufani Partnerzy, którzy także chcą wyświetlać reklamy jak najlepiej dopasowane do Twoich preferencji. Pragniemy zapoznać Cię ze szczegółami stosowanych przez nas technologii oraz z obowiązującymi przepisami, tak aby dać Ci pełną wiedzę i komfort w korzystaniu z naszych serwisów internetowych. Zapoznaj się z poniższymi informacjami lub kliknij przycisk „przejdź do strony”. Kliknięcie opcji „przejdź do strony” jest automatycznie wyzwoleniem akceptacji powyższych zasad naszego regulaminu.

Informacje, które będą wykorzystywane:
Typ przeglądarki i jej ustawienia. Informacje o systemie operacyjnym urządzenia końcowego. Informacje o zainstalowanych plikach cookie. Informacje o innych identyfikatorach przypisanych do urządzenia końcowego. Adres IP, z którego urządzenie końcowe uzyskuje dostęp do strony internetowej klienta lub aplikacji mobilnej Informacje o aktywności użytkownika na urządzeniu końcowym, w tym o odwiedzanych stronach internetowych i wykorzystywanych aplikacjach mobilnych. Informacje o położeniu geograficznym urządzenia końcowego będą wykorzystywane.

Multimedia Polska S.A. dokłada wszelkich starań, aby niezbędne przetwarzanie Twoich danych osobowe było zgodne z przepisami prawa i nie naruszało Twoich podstawowych praw i wolności, w szczególności prawa do ochrony Twoich danych osobowych. Niniejsza Polityka Prywatności określa generalne zasady, według których przetwarzane są przez nas Twoje dane osobowe. Multimedia Polska S.A. pozyskuje Twoje dane bezpośrednio od Ciebie, ponadto ich powstanie może być skutkiem Twojej aktywności związanej ze korzystaniem przez Ciebie z naszych usług telekomunikacyjnych. W pewnych przypadkach, w ramach  prowadzonej przez Multimedia Polska S.A. działalności operacyjnej, dane dotyczące Twojej osoby mogą także być także pozyskiwane z innych źródeł. Przeczytaj uważnie zawarte w niniejszej Polityce zasady, aby zrozumieć jak i na jakich podstawach prawnych Multimedia Polska S.A. przetwarza Twoje dane osobowe. Jeśli w chwili czytania niniejszej Polityki jesteś naszym klientem musisz wiedzieć, że Twoje ewentualne żądanie zaprzestania przetwarzania Twoich danych osobowych nie spowoduje natychmiastowego zaprzestania przetwarzania i usunięcia  tych danych z zasobów informacyjnych Multimedia Polska S.A. Proces wygaszania przetwarzania Twoich danych będzie zgodny z przepisami obowiązującego prawa, a zasady tego wygaszania są zawarte w niniejszej Polityce.

Dane kontaktowe
Administrator danych osobowych
Administratorem Twoich danych osobowych jest Multimedia Polska S.A. z siedzibą w Gdyni (81-341), przy ulicy Tadeusza Wendy 7/9, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk – Północ w Gdańsku, VIII Wydział Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem: 0000238931, REGON: 190007345, NIP: 5861044881, kapitał zakładowy i łączna suma uiszczonych wkładów wynosi: 91.764.808,00 PLN Organ nadzoru ochrony danych osobowych
Jeśli masz zastrzeżenia co do sposobu i zakresu przetwarzania przez nas Twoich danych, bądź też  chcesz wnieść skargę na sposób obsługi Twojego wniosku lub żądania, informujemy Cię że właściwym organem nadzorczym w tym zakresie jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Kontakt w sprawie Twoich danych: w celu realizacji Twoich uprawnień, wyrażenia albo cofnięcia zgód oraz wnoszenia sprzeciwów, udaj się do Biura Obsługi Klienta, lub skontaktuj z infolinią pod numerem 244 244 244.