sas_idmnet.cmd.push(function() {sas_idmnet.placementsList(['top_1','side_1','sky_left','side_bottom','bottom_0','bottom_1','prg_inside_top','prg_inside_middle','m_bottom_1','m_inside_top','m_top_1','inside_1','inside_2','m_inside_1','m_inside_2','inside_1_wide','inside_2_article','m_inside_2_article','m_inside_3_article','m_inside_4_article','inside_3_article','inside_4_article','inside_5_article','side_2','side_3']);});

Społeczne - Fakty Kaliskie

kontrast:
wielkość czcionki:
A- A+
Dzisiaj jest: 29 listopad 2020 Godzina:
imieniny: Saturnina, Przemysł

Wyszukiwarka

Formularz kontaktowy

Skontaktuj się z nami

Top 2

Top 1

Top mały 1

Top maly 2

Społeczne

Bezpieczne mieszkańcy. Miasto dostało pieniądze na profilaktykę seniorów i juniorów

Seniorów będą ostrzegać przed oszustami i uczyć zasad bezpieczeństwa, młodych kaliszan przestrzegać przed zagrożeniami związanymi z używkami, a pracowników socjalnych szkolić tak, by potrafili w środowisku swoich podopiecznych dostrzec problemy związane z ich wiekiem. Miasto otrzymało 56 tysięcy złotych na realizację projektu „Bezpieczne życie w Kaliszu – od juniora do seniora”. Program ruszy przed wakacjami i potrwa do końca roku.

Działań będzie sporo. Wszystko po to, by seniorzy i juniorzy dostali odpowiednią dawkę wiedzy związaną z zagrożeniami, które czyhają na osoby starsze oraz najmłodszych. Będą warsztaty i pogadanki skierowane do konkretnych grup, ale też np. wspólne pikniki, bo oprócz edukacji projekt ma łączyć pokolenia i uczyć, że tak jak młodsi starszym, tak starsi młodszym mają sporo do zaoferowania. - Będą w ramach tych środków szkolenia dla pracowników socjalnych. Specjalnie na prośbę seniorów wydrukujemy również poradnik, z którego mogliby się więcej dowiedzieć na temat bezpieczeństwa, zażywania leków, bezpieczeństwa w ruchu drogowym - wyjaśnia Mateusz Podsadny, wiceprezydent Kalisza.  - Zrealizujemy też festyn trzech pokoleń dla mieszkańców DPS, a obok gospodarzy bawić będą się dzieci i osoby, które wygrały walkę z uzależnieniem od alkoholu. Uczestnicy programu, oprócz wiedzy o zagrożeniach, dowiedzą się też, gdzie szukać pomocy.

Pieniądze na realizację projektu miasto otrzymało z Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji. Projekt przygotowali pracownicy Wydziału Spraw Społecznych i Mieszkaniowych. 

Działania zaplanowane w ramach projektu „Bezpieczne życie w Kaliszu – od juniora do seniora”:

- Nagranie spotów radiowych-edukacyjnych dotyczących bezpieczeństwa seniorów (oszustwa metodą na wnuczka i policjanta, zabezpieczenie mienia);

- Nagranie spotu radiowego-edukacyjnego dla dzieci i młodzieży na temat bezpieczeństwa  podczas wakacji: pierwszy kontakt z narkotykami, alkoholem, bezpieczeństwo nad wodą;

- Spotkania profilaktyczno-edukacyjne z seniorami w Domu Pomocy Społecznej i Dziennym Domu Pomocy Społecznej na temat przemocy wobec osób starszych, uzależnień, zabezpieczenie mienia, zasad bezpiecznego zachowania itp.;

- Szkolenie dla pracowników socjalnych z zakresu przemocy wobec osób starszych, używania alkoholu i leków przez seniorów, motywowania do aktywności i bezpiecznych zachowań;

- „Plenerowa lekcja profilaktyki” dla młodszych dzieci szkolnych i przedszkolaków: konkursy w alko- i narkogoglach, kolorowanki edukacyjne, zabawy integracyjne;

- Druk „Poradników seniora”: zagrożenia życia codziennego oraz miejsca gdzie osoby starsze mogą uzyskać pomoc;

- Druk kolorowanek dla dzieci: bezpieczeństwo na drogach, bezpieczne wakacje, szkodliwość substancji psychoaktywnych;

- Organizacja 3 warsztatów edukacyjnych dla dzieci dotyczących kontaktów z agresywnym psem, szkodliwości narkotyków i alkoholu (konkursy w alko- i narkogoglach) bezpieczeństwa w ruchu drogowym (znakowanie rowerów);

- Bezpieczne wakacje – emisja spotu edukacyjnego dla dzieci i młodzieży na temat bezpieczeństwa  podczas wakacji (narkotyki, alkohol, ruch drogowy, zachowania nad wodą itp. przez radiowęzły kaliskich szkół;

- Wspólna akcja profilaktyczno-edukacyjna  Policji i Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych skierowana do sprzedawców napojów alkoholowych – zakup materiałów edukacyjnych na temat zakazu sprzedaży alkoholu nieletnim

- Dziecięce Czwartki w Mieście: 8 warsztatów profilaktyczno-edukacyjnych dla dzieci: wyrażanie uczuć i emocji, rozwiązywania konfliktów, współpraca w grupie, kreatywność, profilaktyka uzależnień itp.

- „Festyn trzech pokoleń”: mieszkańcy DDPS, dzieci z Domu Dziecka i trzeźwi alkoholicy – wzmocnienie czynników chroniących przed zachowaniami patologicznymi.

- Organizacja rodzinnego rajdu „Kalisz świeci przykładem– od juniora do seniora” (edukacja w zakresie zachowań w ruchu drogowym, promowanie spędzania wolnego czasu z rodziną bez używek, więzi rodzinne – czynniki chroniące)- znakowanie rowerów

- Zajęcia warsztatowo-edukacyjne dla dzieci i młodzieży  w  szkołach i w 7 świetlicach opiekuńczo – wychowawczych z zakresu: bezpieczeństwa na drogach i ruchu drogowego, zagrożeń związanych z cyberprzestrzenią, szkodliwością substancji psychoaktywnych, zachowań agresywnych i przemocy rówieśniczej;

- Debata „Bezpieczeństwo mieszkańców Kalisza”:  przemoc rówieśnicza, bezpieczeństwo seniorów (przemoc wobec osób starszych), zakłócanie porządku publicznego przez osoby pod wpływem środków psychoaktywnych – Rady Osiedla, UTW, pedagodzy szkolni, MOPS, Straż Miejska, Komenda Miejska Policji, Kaliska Rada Seniorów.

AW, UM w Kalisz, zdjęcie autor 

Inside Max P

Kategorie P

3R

4R

Poziomy Bottom

5R

W związku z wejściem w życie zmian w prawie ochrony danych osobowych i rozporządzenia unijnego RODO informujemy, że na naszej stronie www.faktykaliskie.pl, która należy do Grupy Multimedia Polska, używamy technologii, takich jak pliki cookie, do zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu personalizowania treści i reklam oraz analizowania ruchu na stronach i w Internecie. W ten sposób technologię tę wykorzystują również podmioty współpracujące z nami oraz nasi Zaufani Partnerzy, którzy także chcą wyświetlać reklamy jak najlepiej dopasowane do Twoich preferencji. Pragniemy zapoznać Cię ze szczegółami stosowanych przez nas technologii oraz z obowiązującymi przepisami, tak aby dać Ci pełną wiedzę i komfort w korzystaniu z naszych serwisów internetowych. Zapoznaj się z poniższymi informacjami lub kliknij przycisk „przejdź do strony”. Kliknięcie opcji „przejdź do strony” jest automatycznie wyzwoleniem akceptacji powyższych zasad naszego regulaminu.

Informacje, które będą wykorzystywane:
Typ przeglądarki i jej ustawienia. Informacje o systemie operacyjnym urządzenia końcowego. Informacje o zainstalowanych plikach cookie. Informacje o innych identyfikatorach przypisanych do urządzenia końcowego. Adres IP, z którego urządzenie końcowe uzyskuje dostęp do strony internetowej klienta lub aplikacji mobilnej Informacje o aktywności użytkownika na urządzeniu końcowym, w tym o odwiedzanych stronach internetowych i wykorzystywanych aplikacjach mobilnych. Informacje o położeniu geograficznym urządzenia końcowego będą wykorzystywane.

Multimedia Polska S.A. dokłada wszelkich starań, aby niezbędne przetwarzanie Twoich danych osobowe było zgodne z przepisami prawa i nie naruszało Twoich podstawowych praw i wolności, w szczególności prawa do ochrony Twoich danych osobowych. Niniejsza Polityka Prywatności określa generalne zasady, według których przetwarzane są przez nas Twoje dane osobowe. Multimedia Polska S.A. pozyskuje Twoje dane bezpośrednio od Ciebie, ponadto ich powstanie może być skutkiem Twojej aktywności związanej ze korzystaniem przez Ciebie z naszych usług telekomunikacyjnych. W pewnych przypadkach, w ramach  prowadzonej przez Multimedia Polska S.A. działalności operacyjnej, dane dotyczące Twojej osoby mogą także być także pozyskiwane z innych źródeł. Przeczytaj uważnie zawarte w niniejszej Polityce zasady, aby zrozumieć jak i na jakich podstawach prawnych Multimedia Polska S.A. przetwarza Twoje dane osobowe. Jeśli w chwili czytania niniejszej Polityki jesteś naszym klientem musisz wiedzieć, że Twoje ewentualne żądanie zaprzestania przetwarzania Twoich danych osobowych nie spowoduje natychmiastowego zaprzestania przetwarzania i usunięcia  tych danych z zasobów informacyjnych Multimedia Polska S.A. Proces wygaszania przetwarzania Twoich danych będzie zgodny z przepisami obowiązującego prawa, a zasady tego wygaszania są zawarte w niniejszej Polityce.

Dane kontaktowe
Administrator danych osobowych
Administratorem Twoich danych osobowych jest Multimedia Polska S.A. z siedzibą w Gdyni (81-341), przy ulicy Tadeusza Wendy 7/9, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk – Północ w Gdańsku, VIII Wydział Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem: 0000238931, REGON: 190007345, NIP: 5861044881, kapitał zakładowy i łączna suma uiszczonych wkładów wynosi: 91.764.808,00 PLN Organ nadzoru ochrony danych osobowych
Jeśli masz zastrzeżenia co do sposobu i zakresu przetwarzania przez nas Twoich danych, bądź też  chcesz wnieść skargę na sposób obsługi Twojego wniosku lub żądania, informujemy Cię że właściwym organem nadzorczym w tym zakresie jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Kontakt w sprawie Twoich danych: w celu realizacji Twoich uprawnień, wyrażenia albo cofnięcia zgód oraz wnoszenia sprzeciwów, udaj się do Biura Obsługi Klienta, lub skontaktuj z infolinią pod numerem 244 244 244.