Społeczne - Fakty Kaliskie

kontrast:
wielkość czcionki:
A- A+
Dzisiaj jest: 03 marzec 2021 Godzina:
imieniny: Martyna, Marcjusz

Wyszukiwarka

Formularz kontaktowy

Skontaktuj się z nami

Top 2

Top 1

Top mały 1

Top maly 2

Społeczne

Miasto dopłaca do wymiany "kopciuchów". W Kaliszu jest jeszcze ponad 4 tysiące starych pieców

W trosce o ekologię oraz czystsze powietrze, Miasto zachęca mieszkańców do wymiany pieców. Aktualnie za zakup nowego systemu ogrzewania - kotła c.o. i grzejnika - można otrzymać 80% zwrotu poniesionych kosztów, ale nie więcej niż 5000 zł liczonych za jedno zlikwidowane źródło ogrzewania paliwem stałym.

Od 2015 do 2020 r. mieszkańcy Kalisza wymienili 1756 źródeł ogrzewanych paliwem stałym, korzystając z dofinansowania ze środków Miasta Kalisza. Zgodnie z ewidencją pieców i kotłów pozaklasowych, oszacowaną na podstawie liczby pojemników na popiół, w Kaliszu są jeszcze 4153 tzw. kopciuchy. Na podstawie obserwacji z lat poprzednich można przypuszczać, że w 2021 roku zostanie wymienionych około 400 źródeł ogrzewanych paliwem stałym.

Na zmianę systemu ogrzewania z węglowego na ekologiczne w 2019 roku Miasto wydało 1 428 403,51 zł, a w 2020 r. - 1 405 812,94 zł.

Uwzględniając założenia miejskiego programu dotacji do wymiany „kopciuchów”, zgodnie z uchwałą antysmogową Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z 26.10.2015 r., wszystkie piece i kotły pozaklasowe powinny być wyeliminowane z użytku do 1 stycznia 2024 r., a kotły 3. i 4. klasy do 1 stycznia 2028 r.

Miasto udoskonala program walki ze smogiem. Dzięki Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków, która ma zostać utworzona, możliwe będzie opracowanie gminnego planu niskoemisyjnego, który stanowi warunek zawarcia porozumienia z ministrem właściwym ds. gospodarki w celu finansowania przedsięwzięć niskoemisyjnych z Funduszu Termomodernizacji i Remontów. Planowane są kolejne akcje promocyjne i edukacyjne dotyczące walki ze smogiem w Kaliszu. Mieszkańcy będą mogli skorzystać z dotacji na zmianę ogrzewania w miarę wysokości środków zapewnionych w budżecie Miasta Kalisza, realizowany jest także program ochrony powietrza dla strefy miasto Kalisz oraz plan gospodarki niskoemisyjnej.

Trwają prace nad nowym nowym kształtem „Uchwały w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowej na dofinansowanie kosztów inwestycji proekologicznych realizowanych przez podmioty niezaliczane do sektora finansów publicznych oraz jednostki sektora finansów publicznych będące gminnymi lub powiatowymi osobami prawnymi”.

O możliwości wymiany pieców i sposobach dbania o środowisko mieszkańcy informowani są na różne sposoby, m.in. poprzez stronę internetową kalisz.pl, fb Kalisz.Dopisz swoją historię, ulotki, plakaty, konkursy proekologiczne.

MIK za: kalisz.pl, fot. Katarzyna Ciupek

Inside Max P

Kategorie P

3R

4R

Poziomy Bottom

5R

Google Ads

Redakcja portalu

https://www.facebook.com/faktykaliskiepl

Kalisz, ul. Śródmiejska 36
tel. 573 950 125
e-mail: media@fundacja-reakcja.pl

Redaktor prowadzący
Anna Miklas-Pęcherz 

Redakcja telewizji

Oglądaj nas na kanale 232 i/ lub 140 

Multimedia Polska/ Vectra oraz na kanale YT

Kalisz, ul. Śródmiejska 36
tel. 573 950 125
e-mail: media@fundacja-reakcja.pl

Redaktor naczelna
Agnieszka Gierz

Fundacja Reakcja

Nadawcą Telewizji Kalisz 

i wydawcą portalu faktykaliskie.pl jest Fundacja Reakcja

Kalisz, ul. Śródmiejska 36
tel. 607 942 977
e-mail: biuro@fundacja-reakcja.pl

Prezes fundacji
Marcin Spętany

https://www.fundacja-reakcja.pl/