Ciekawostki - Fakty Kaliskie

kontrast:
wielkość czcionki:
A- A+
Dzisiaj jest: 20 październik 2021 Godzina:
imieniny: Kleopatra, Jan

Wyszukiwarka

Formularz kontaktowy

Skontaktuj się z nami

Top 1

Top 2

Top mały 1

Ciekawostki

Po jakim okresie zwróci się fotowoltaika?

Szukając odpowiedź na pytanie o okres zwrotu inwestycji w fotowoltaikę należy wziąć pod uwagę wiele zmiennych. Z rozmaitych symulacji wynika, że najprościej rozumiany okres zwrotu inwestycji w instalację PV – dodajemy do siebie kolejne „korzyści” i sprawdzamy, w którym roku ich suma przekroczy kwotę inicjalnej inwestycji – wynosi: 10 lat, jeśli nie korzystamy z odpisów podatkowych ani dotacji, 7-8 lat, jeśli korzystamy z odpisów podatkowych 6,5 roku, jeśli korzystamy z odpisów podatkowych oraz dotacji z programu „Mój prąd” Oczywiście najważniejsze korzyści płynące z inwestycji w fotowoltaikę to uniezależnienie się od zewnętrznych dostawców energii, możliwość uzyskania samowystarczalności energetycznej oraz zniwelowanie rachunków za prąd w skali roku niemal do zera. Te korzyści odczuwa się właściwie od razu po uruchomieniu instalacji, co upewnia nas, że opłacalność fotowoltaiki jest wymierna. Ale sama instalacja - panele, inwerter, okablowanie, system montażowy - to duży jednorazowy wydatek. Zamiast czekać, aż inwestycja zwróci się po pewnym okresie użytkowania, warto wykorzystać możliwości formalno-prawne, dzięki którym ten zwrot będzie jak najszybszy a opłacalność fotowoltaiki jeszcze większa. Co mamy do dyspozycji?

Dofinansowanie fotowoltaiki

Inwestorzy decydujący się na zakup instalacji fotowoltaicznej dla własnego gospodarstwa domowego mogą skorzystać z bezzwrotnego dofinansowanie z programu Mój prąd [https://mojprad.gov.pl/ - tegoroczna edycja jeszcze nie ruszyła]. Dotacja przysługuje na gotową już instalację PV i nie może przekroczyć 5 tys PLN. Przy założeniu, że instalacja o mocy ok. 5 kWp (czyli produkująca tyle prądu, ile zużywa rodzina z dziećmi w średniej wielkości domu), składająca się z naprawdę dobrej jakości podzespołów wraz z montażem i 15-letnią gwarancją kosztuje dziś około 30 tys., na wejściu obniżamy koszty do 25 tys. PLN. Do tego możemy doliczyć jeszcze np. ulgę termomodernizacyjną, o której poniżej. 

W przypadku firmy warto rozważyć:

  • Program Energia Plus – dla przedsiębiorstw (w rozumieniu ustawy Prawo przedsiębiorców), prowadzących działalność gospodarczą, które spełniają określone warunki http://nfosigw.gov.pl/oferta-finansowania/srodki-krajowe/programy-priorytetowe/energia-plus/nabor-ii-wnioskow-2020-2021/
  • Program BOCIAN Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki wodnej – dofinansowanie obejmuje systemy fotowoltaiczne na budynku lub gruncie o mocy  od 40 kWp do 1 MWp https://nfosigw.gov.pl/oferta-finansowania/srodki-krajowe/programy-priorytetowe/bocian-rozproszone-odnawialne-zrodla-energii/
  • Regionalne programy operacyjne - każde z 16 województw ma swój własny RPO

Odliczanie fotowoltaiki od podatku

Jeśli prowadzisz gospodarstwo rolne, możesz skorzystać z:

  • Odliczenia całego podatku VAT, dzięki czemu odzyskuje 23% poniesionych kosztów.
  • Ulgi inwestycyjnej (którą można odliczać nawet przez 15 kolejnych lat) dla rolników decydujących się na inwestycje ekologiczne - to kolejne 25% odliczane od podatku gruntowego.

Jeśli inwestujesz w fotowoltaikę, będąc właścicielem starego budynku, a co za tym idzie musisz dokonać jego termomodernizacji, możesz skorzystać z ulgi termomodernizacyjnej

Ulga termomodernizacyjna 

Ulga termomodernizacyjna to korzystne dla podatników rozwiązanie polegające na możliwości dokonywania odliczeń, od podstawy obliczenia podatku, wydatków poniesionych na materiały budowlane, urządzenia i usługi, związane z realizacją przedsięwzięcia termomodernizacyjnego w swoim budynku. Ulga ta weszła w życie 1 stycznia 2019 roku i ma zastosowanie do dochodów uzyskanych od tego dnia, co oznacza, że po raz pierwszy skorzystali z niej podatnicy przygotowujący zeznania podatkowe w 2020 roku. W roku 2021 ulga termomodernizacyjna będzie przyznawana zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

Sprzedaż prądu z przydomowej elektrowni słonecznej

Decyzję o sposobie rozliczenia nadwyżek energii wprowadzanej do sieci z mikroinstalacji podejmuje się wraz ze złożeniem wniosku o przyłączenie instalacji do sieci. W przypadku gospodarstwa domowego istnieją dwie możliwości.

Kiedy jesteś prosumentem

Prosument nie może odsprzedawać wyprodukowanej przez siebie energii do sieci, może ją jedynie do sieci przekazać, a potem ją odebrać do wykorzystania na własne potrzeby w ramach tzw. systemu upustów. Oznacza to, że prosument przekazując niewykorzystaną energię do sieci, nie otrzymuje za nią pieniędzy, może za to korzystać bez żadnych dodatkowych opłat (koszt zakupu) z energii „przechowywanej w sieci”. Na rozliczenie nadwyżki ma 365 dni od momentu wprowadzenia nadwyżek energii do sieci. Instalacje o mocy do 10 kWp mogą pobrać 80% (współczynnik 0,8) energii wprowadzonej do sieci, zaś przy instalacjach o mocy od 10 do 50 kWp – 70% (współczynnik 0,7). 

Kiedy nie jesteś prosumentem

Osoba fizyczna, która nie decyduje się być prosumentem, może przyłączyć mikroinstalację do sieci elektroenergetycznej na mocy umów rozdzielonych, tj. umowy sprzedaży i umowy dystrybucyjnej. Wystawia ona wtedy sprzedawcy rachunek uproszczony na zasadzie określonej w umowie. W przypadku podatnika VAT jest to faktura VAT. Osoba fizyczna uwzględnia przychód ze sprzedaży przy rozliczeniu rocznym z Urzędem Skarbowym na druku PIT-8C za poprzedni rok kalendarzowy. Oczywiście ta forma rozliczania wyprodukowanej energii jest niekorzystna ze względu na podatki które musimy zapłacić. Dużo lepszym rozwiązaniem jest korzystanie z systemu prosumenckiego.

Sprzedaż prądu z fotowoltaiki przez firmę

W przypadku firmy, nadwyżki energii z fotowoltaiki mogą być odsprzedawane do sieci, ale stosunek ceny kupna do sprzedaży jest niekorzystny. Zgodnie z nowelizacją ustawy o OZE (29 sierpnia 2019 roku weszła w życie ustawa z 19 lipca 2019 r. o zmianie ustawy o odnawialnych źródłach energii oraz niektórych innych ustaw) przedsiębiorcom przyznany został status prosumenta, co skutkuje możliwością magazynowania energii elektrycznej w sieci na identycznych zasadach jak w przypadku klientów indywidualnych.

W przygotowaniu tekstu pomogła firma SYNTEZA OZE, zajmująca się sprzedażą i montażem systemów fotowoltaicznych dla klientów indywidualnych, rolników i firm na terenie całej Polski, https://syntezaoze.pl/.

artykuł sponsorowany

Inside Max P

Inside 2

Kategorie P

3R

4R

Poziomy Bottom

5R

Google Ads

Redakcja portalu

https://www.facebook.com/faktykaliskiepl

Kalisz, ul. Śródmiejska 36
tel. 573 950 125
e-mail: media@fundacja-reakcja.pl

Redaktor prowadzący
Anna Miklas-Pęcherz 

Redakcja telewizji

Oglądaj nas na kanale 232 i/ lub 140 

Multimedia Polska/ Vectra oraz na kanale YT

Kalisz, ul. Śródmiejska 36
tel. 573 950 125
e-mail: media@fundacja-reakcja.pl

Redaktor naczelna
Agnieszka Gierz

Fundacja Reakcja

Nadawcą Telewizji Kalisz 

i wydawcą portalu faktykaliskie.pl jest Fundacja Reakcja

Kalisz, ul. Śródmiejska 36
tel. 607 942 977
e-mail: biuro@fundacja-reakcja.pl

Prezes fundacji
Marcin Spętany

https://www.fundacja-reakcja.pl/