Polityka - Fakty Kaliskie

kontrast:
wielkość czcionki:
A- A+
Dzisiaj jest: 12 czerwiec 2021 Godzina:
imieniny: Janina, Placyd

Wyszukiwarka

Formularz kontaktowy

Skontaktuj się z nami

Top 1

Top 2

Top mały 1

Top maly 2

Polityka

Wielkopolscy europosłowie w delegacjach międzyparlamentarnych

Parlament Europejski nowej kadencji wybrał 44 delegacje międzyparlamentarne, które będą współpracowały z członkami parlamentów innych krajów i regionów oraz z parlamentarzystami w organizacjach międzynarodowych. Wielkopolscy deputowani będą zasiadać w pięciu takich zespołach.

Delegacje międzyparlamentarne utrzymują stosunki i wymieniają informacje z parlamentarzystami w innych krajach, regionach i organizacjach w celu promowania podstawowych wartości UE: wolności, demokracji, poszanowania praw człowieka i podstawowych wolności oraz praworządności.

Istnieją trzy rodzaje delegacji międzyparlamentarnych: do zgromadzenia parlamentów, do komisji międzyparlamentarnych i do spraw stosunków z innymi państwami.

Europarlamentarzyści z Wielkopolski zostali wybrani członkami pięciu delegacji.

Ewa Kopacz (Europejska Partia Ludowa) została członkiem dwóch delegacji: do spraw stosunków z państwami Ameryki Środkowej oraz do Europejsko-Latynoamerykańskiego Zgromadzenia Parlamentarnego. Sprawować będzie również zastępstwo w Delegacji do spraw stosunków z Chińską Republiką Ludową.

Zdzisław Krasnodębski (Europejscy Konserwatyści i Reformatorzy) uczestniczyć będzie w pracach Delegacji do spraw Współpracy w ramach Wymiaru Północnego i do spraw Stosunków ze Szwajcarią i Norwegią, do Wspólnej Komisji Parlamentarnej UE–Islandia oraz do Wspólnej Komisji Parlamentarnej Europejskiego Obszaru Gospodarczego. W zastępstwie natomiast uczestniczyć będzie w Delegacji do spraw stosunków z Chińską Republiką Ludową.

Leszek Miller (Grupa Postępowego Sojuszu Socjalistów i Demokratów) został członkiem Delegacji do Komisji Parlamentarnej Stowarzyszenia UE-Ukraina, a także zastępcą w Delegacji do spraw stosunków z Białorusią.

Andżelika Możdżanowska (Europejscy Konserwatyści i Reformatorzy) została wybrana członkiem Delegacji do spraw stosunków z Półwyspem Koreańskim, a w zastępstwie - Delegacji do spraw stosunków ze Stanami Zjednoczonymi.

Sylwia Spurek (Grupa Postępowego Sojuszu Socjalistów i Demokratów) sprawować będzie zastępstwo w Delegacji do spraw stosunków z Kanadą.

Skład tych delegacji musi gwarantować sprawiedliwą reprezentację państw członkowskich, poglądów politycznych i płci. Przewodniczący i wiceprzewodniczący delegacji będą wybierani na posiedzeniach inauguracyjnych delegacji, które mają się odbyć we wrześniu br.

Obecnie 5 z 44 delegacji Parlamentu Europejskiego bierze udział w zgromadzeniach parlamentów (np. Delegacja ds. stosunków ze Zgromadzeniem Parlamentarnym NATO). Delegacje PE do „komisji międzyparlamentarnych" są w większości dwustronne: delegacja Parlamentu Europejskiego i inna delegacja reprezentująca parlament krajowy. Parlament Europejski ma obecnie 15 takich delegacji (np. Delegacja do Komisji Parlamentarnej Stowarzyszenia UE-Ukraina). Większość delegacji Parlamentu (24) to delegacje do spraw stosunków z innymi państwami (np. Delegacja do spraw stosunków z Kanadą).

AW, Biuro Wielkopolski w Brukseli na podst. Parlamentu Europejskiego

Inside Max P

Inside 2

Kategorie P

3R

4R

Poziomy Bottom

5R

Google Ads

Redakcja portalu

https://www.facebook.com/faktykaliskiepl

Kalisz, ul. Śródmiejska 36
tel. 573 950 125
e-mail: media@fundacja-reakcja.pl

Redaktor prowadzący
Anna Miklas-Pęcherz 

Redakcja telewizji

Oglądaj nas na kanale 232 i/ lub 140 

Multimedia Polska/ Vectra oraz na kanale YT

Kalisz, ul. Śródmiejska 36
tel. 573 950 125
e-mail: media@fundacja-reakcja.pl

Redaktor naczelna
Agnieszka Gierz

Fundacja Reakcja

Nadawcą Telewizji Kalisz 

i wydawcą portalu faktykaliskie.pl jest Fundacja Reakcja

Kalisz, ul. Śródmiejska 36
tel. 607 942 977
e-mail: biuro@fundacja-reakcja.pl

Prezes fundacji
Marcin Spętany

https://www.fundacja-reakcja.pl/