Powiat - Fakty Kaliskie

kontrast:
wielkość czcionki:
A- A+
Dzisiaj jest: 02 sierpień 2021 Godzina:
imieniny: Ilia, Gustaw

Wyszukiwarka

Formularz kontaktowy

Skontaktuj się z nami

Top 1

Top 2

Top mały 1

Top maly 2

Powiat

3 miliony złotych na przebudowę drogi. Projekt powiatu w czołówce rankingu

Przebudowa drogi z Koźminka do Cieszykowa w czołówce listy rankingowej gwarantującej dofinansowanie do remontu arterii. Powiat kaliski wsparcie otrzyma w ramach Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019.

Powiat kaliski znalazł się na II miejscu listy rankingowej, uzyskując 27,33 punktów za projekt „Przebudowa drogi powiatowej nr 4617P na odcinku Koźminek - Cieszyków”. Inwestycja będzie realizowana na terenie gmin Koźminek i Szczytniki, a łączna długość planowanej do przebudowy drogi wynosi 9,944 km. - Zadanie obejmuje przebudowę odcinka drogi powiatowej nr 4617P: Koźminek (od skrzyżowania z drogą wojewódzką DW471) – Oszczeklin – Radliczyce – Cieszyków (do skrzyżowania z drogą powiatową nr 4621P) – wyjaśnia Krzysztof Nosal, starosta kaliski.

W ramach zadania planuje się zrealizować: 

  • poszerzenie jezdni do szerokości 5,5 m. na całym projektowanym odcinku,
  • wymianę konstrukcji jezdni w miejscach występowania przełomów a dodatkowo na odcinkach szczególnie zdewastowanych wykonanie nowej podbudowy,
  • wykonanie na odcinkach warstwy wyrównawczej, a także położenie nowej warstwy ścieralnej na całej długości przebudowywanej drogi,
  • wykonanie i uzupełnienie oznakowania pionowego oraz oznakowania poziomego,
  • odwodnienie drogi za pomocą rowu/rowów – o łącznej ich długości 8868 m,
  • zaprojektowano również niweletę jezdni zbliżoną do osi istniejącej, z uwzględnieniem warstwy wyrównawczej i nowej warstwy ścieralnej o gr. 4 cm.

W celu poprawy bezpieczeństwa:

  • wykonanie remontu obiektu mostowego,
  • wykonanie oznakowania aktywnego lub sygnalizacji ostrzegawczej na przejściu dla pieszych lub na przejeździe dla rowerzystów,
  • montaż radaru z tablicą o zmiennej treści (aktywną), informującą o prędkości ruchu pojazdów.

Wartość projektu  to ponad 8 milionów 967 tysięcy złotych. Kwota dofinansowania to 3 miliony złotych.

AW, Michał Marszałkowski, Starostwo Powiatowe w Kaliszu, zdjęcie arch.

Inside Max P

Inside 2

Kategorie P

3R

4R

Poziomy Bottom

5R

Google Ads

Redakcja portalu

https://www.facebook.com/faktykaliskiepl

Kalisz, ul. Śródmiejska 36
tel. 573 950 125
e-mail: media@fundacja-reakcja.pl

Redaktor prowadzący
Anna Miklas-Pęcherz 

Redakcja telewizji

Oglądaj nas na kanale 232 i/ lub 140 

Multimedia Polska/ Vectra oraz na kanale YT

Kalisz, ul. Śródmiejska 36
tel. 573 950 125
e-mail: media@fundacja-reakcja.pl

Redaktor naczelna
Agnieszka Gierz

Fundacja Reakcja

Nadawcą Telewizji Kalisz 

i wydawcą portalu faktykaliskie.pl jest Fundacja Reakcja

Kalisz, ul. Śródmiejska 36
tel. 607 942 977
e-mail: biuro@fundacja-reakcja.pl

Prezes fundacji
Marcin Spętany

https://www.fundacja-reakcja.pl/