Powiat - Fakty Kaliskie

kontrast:
wielkość czcionki:
A- A+
Dzisiaj jest: 18 czerwiec 2021 Godzina:
imieniny: Leonia, Efrem

Wyszukiwarka

Formularz kontaktowy

Skontaktuj się z nami

Top 1

Top 2

Top mały 1

Top maly 2

Powiat

Nagrodzono ludzi kultury w powiecie kaliskim ZDJĘCIA

Powiatowe Spotkanie z Kulturą, połączone z Jubileuszem 40-lecia Kapeli Ludowej Brzeziny i Jubileuszem 20-lecia Zespołu Pieśni Brzezinianki, odbyło się w sobotę, 30 września w Brzezinach. Spotkanie było okazją do uhonorowania działających na terenie powiatu kaliskiego osób, zespołów ludowych, orkiestr dętych, kół gospodyń wiejskich, a także stowarzyszeń za wkład i zaangażowanie w działalność na rzecz rozwoju i promocji powiatu kaliskiego w dziedzinie kultury.

Szereg wyróżnień państwowych, wojewódzkich, powiatowych a także gminnych otrzymała Kapela Ludowa Brzeziny. Na wniosek wójta gminy Brzeziny Krzysztofa Niedźwiedzkiego, Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego nadał najstarszym członkom Kapeli - Leonowi Lewandowskiemu oraz Józefowi Antczakowi OdznakęZasłużony dla Kultury Polskiej”. Odznakę wręczyła wicewojewoda wielkopolski Marlena Maląg. Zarząd Województwa Wielkopolskiego przyznał Lucjanowi Dymarczykowi - obecnemu kierownikowi Kapeli Odznakę "Zasłużony dla Województwa Wielkopolskiego", którą wręczył Krzysztof Grabowski, wicemarszałek województwa wielkopolskiego wraz z Marzeną Wodzińską, członkiem Zarządu Województwa Wielkopolskiego.

Rada Powiatu Kaliskiego uchwałą z dnia 28 września 2017 roku nadała Kapeli Ludowej „Brzeziny” Medal „Zasłużony dla Powiatu Kaliskiego” w uznaniu za propagowanie kultury w powiecie kaliskim, podnoszenie poziomu artystycznego i promowanie tradycji muzycznych w kraju i za granicą. Medal został przyznany na wniosek starosty kaliskiego Krzysztofa Nosala, wicestarosty Jana Adama Kłysza, wójta gminy Brzeziny Krzysztofa Niedźwiedzkiego oraz radnych powiatu kaliskiego: Grażyny Misiak, Renaty Szulc, Roberta Marszałka.

Drugim Jubilatem Spotkania z kulturą był Zespół Pieśni Brzezinianki, który świętował 20-lecie swojego istnienia. Z tej okazji Zarząd Powiatu Kaliskiego uchwałą z dnia 20 września 2017 roku nadał Tytuł "Przyjaciel Powiatu Kaliskiego" Zespołowi Pieśni „Brzezinianki” za wkład i zaangażowanie w działalność na rzecz rozwoju i promocji powiatu kaliskiego w dziedzinie kultury.

Starosta kaliski Krzysztof Nosal, przewodniczący Rady Powiatu Kaliskiego Mieczysław Łuczak oraz wicestarosta Jan Adam Kłysz wręczyli nagrody finansowe oraz nagrody honorowe działaczom kultury z terenu powiatu kaliskiego.

Uchwałą Zarządu Powiatu Kaliskiego nagrody finansowe w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania lub ochrony kultury za 2016 rok otrzymali Zespół Folklorystyczny „KALINA” w Blizanowie, Kapela Ludowa „Brzeziny”, Zespół Pieśni „Brzezinianki”, Zespół Śpiewaczy „Cekowianki”, Eugenia Teresa Żarnecka, Joanna Janiak, Stowarzyszenie Aktywni dla Małgowa, Młodzieżowa Orkiestra Dęta OSP Mycielin, Młodzieżowa Orkiestra Dęta OSP Rajsko, Grupa „Stawiszynianki”, Koło Gospodyń Wiejskich  w Kuczewoli, Zespół Mażoretek „Wiwat”.

Uchwałą Zarządu Powiatu Kaliskiego nagrody honorowe w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania lub ochrony kultury za 2016 rok otrzymali: Bogumił Kawecki, Marek Wąsiewicz, Zespół Wokalny „Dynamitki”, Barbara Klimczak, Orkiestra Dęta OSP Lisków, Arkadiusz Adamczak, Jadwiga Miluśka-Stasiak, Małgorzata Antczak, Jerzy Widerski, Grupa Aktorska Stowarzyszenia „ZAMIASTem”.

Zarówno muzycy z Kapeli Ludowej „Brzeziny” jak i śpiewaczki z Zespołu Pieśni Brzezinianki zostali uhonorowani przez Radę Gminy Brzeziny Medalami „Zasłużony dla Gminy Brzeziny”. Na wniosek wójta gminy Brzeziny, Rada Gminy Uchwałą z dnia 28 lutego 2017 roku przyznała Medale Zasłużony Gminie Brzeziny Członkom Kapeli: Józefowi Antczakowi, Lesławowi Antczakowi, Lucjanowi Dymarczykowi, Mieczysławowi Kamzolowi, Leonowi Lewandowskiemu, Stanisławowi Pawlik, Zdzisławowi Siudy oraz Członkiniom Zespołu Joannie Biernacik, Sabinie Biernacik, Sabinie Dymarczyk, Mariannie Głąb, Janinie Lewandowskiej, Halinie Łaskiej, Helenie Szych, Janinie Plichta, Mari Przybył-Bilskiej, Zenonowi Kucharskiemu.

Na wniosek przewodniczącego Rady Powiatu Kaliskiego Mieczysława Łuczaka wręczono Mateuszowi Walczakowi - prezesowi Zarządu Fundacji "Inicjatywa dla Opatówka" specjalne podziękowanie za zasługi i zaangażowanie w dotychczasową działalność kulturalną, społeczną i edukacyjną na rzecz rozwoju gminy Opatówek. O oprawę muzyczną uroczystości zadbała Parafialno-Strażacka Orkiestra Dęta Gminy Brzeziny pod batutą Adriana Wałowskiego.

Marta Wolarz, fot. Starostwo Powiatowe w Kaliszu

Inside Max P

Inside 2

Kategorie P

3R

4R

Poziomy Bottom

5R

Google Ads

Redakcja portalu

https://www.facebook.com/faktykaliskiepl

Kalisz, ul. Śródmiejska 36
tel. 573 950 125
e-mail: media@fundacja-reakcja.pl

Redaktor prowadzący
Anna Miklas-Pęcherz 

Redakcja telewizji

Oglądaj nas na kanale 232 i/ lub 140 

Multimedia Polska/ Vectra oraz na kanale YT

Kalisz, ul. Śródmiejska 36
tel. 573 950 125
e-mail: media@fundacja-reakcja.pl

Redaktor naczelna
Agnieszka Gierz

Fundacja Reakcja

Nadawcą Telewizji Kalisz 

i wydawcą portalu faktykaliskie.pl jest Fundacja Reakcja

Kalisz, ul. Śródmiejska 36
tel. 607 942 977
e-mail: biuro@fundacja-reakcja.pl

Prezes fundacji
Marcin Spętany

https://www.fundacja-reakcja.pl/