Powiat - Fakty Kaliskie

kontrast:
wielkość czcionki:
A- A+
Dzisiaj jest: 23 kwiecień 2021 Godzina:
imieniny: Helena, Jerzy

Wyszukiwarka

Formularz kontaktowy

Skontaktuj się z nami

Top 1

Top 2

Top mały 1

Top maly 2

Powiat

Przyroda w obiektywie - zaproszenie do konkursu

„Tajemnice przyrody Wielkopolski” – to motyw przewodni tegorocznego konkursu fotograficznego organizowanego przez Stowarzyszenie Ludzi Dobrej Woli Ziemi Kaliskiej i Powiat Kaliski. W zabawie mogą wziąć udział tak zawodowcy jak i amatorzy, których pasją jest fotografowanie fauny i flory regionu.

Konkurs organizowany jest przez Stowarzyszenie Ludzi Dobrej Woli Ziemi Kaliskiej już po raz szósty, ale w tym roku w ramach projektu pn. „Działania edukacyjne upowszechniające zachowania przyjazne środowisku” dofinansowanego przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu. Patronat objął Krzysztof Nosal, starosta kaliski.  -Bardzo się cieszę, że i w tym roku udało się Stowarzyszeniu pozyskać fundusze w ramach konkursu ogłoszonego przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu. To co jest najważniejsze to edukacja ekologiczna, która jest realizowana przez ponad 5 lat przez Stowarzyszenie we współpracy z Powiatem Kaliskim. Co cieszy i efekty tego widać na terenie Wielkopolski i w naszym powiecie kaliskim. Powstał punkt edukacyjny przy Szkole Podstawowej w Brzezinach, w Nędzerzewie, mamy trasy rowerowe oznaczone m.in. Natura 2000 i Rezerwaty przyrody, a albumy, które za każdym razem mam okazję wręczać naszym np. partnerom zagranicznym, zachwycają swoim pięknem i są doskonała pamiątką. Dlatego warto zgłaszać się do konkursu i mieć potem w domowej bibliotece taką doskonałą pamiątkę- mówi starosta.

W tym roku album będzie miał dodatkowo niezwykłą wartość, bo poświęcony będzie pamięci Waldemara Rabiegi - znanego we wrześniu fotografa pochodzącego z Opatówka. -To niezwykły człowiek i jego sztukę fotograficzną nie sposób oceniać. Stowarzyszenie Ludzi Dobrej Woli Ziemi Kaliskiej było związane z Panem Waldemarem dzięki jego niezwykłej pasji fotografowania. Co roku jego zdjęcia pojawiały się w naszych albumach, ostatnio jego choroba uniemożliwiła nam szerszą współpracę, ale zawsze był takim dobrym duchem wydawanych przez nas publikacji. I właśnie tę 6 edycję chcemy poświęcić jego pamięci i wydać jego ostatnie wykonane zdjęcia przyrodnicze, które pozyskamy dzięki uprzejmości syna pana Waldemara- mówi Wioletta Przybylska prezes Stowarzyszenia Ludzi Dobrej Woli Ziemi Kaliskiej, dyrektor Wydziały Promocji Informacji i Obsługi Rady Starostwa Powiatowego w Kaliszu.

W ramach podsumowania wcześniejszych konkursów fotograficznych została wydana już seria pięciu albumów przyrodniczych pn. „Skarby Wielkopolski, „Ukryte bogactwo rezerwatów przyrody”, „Cuda Natury w Wielkopolsce” „Wielkopolska z lotu ptaka”  oraz „Bogactwo lasów Wielkopolski”.

Tegoroczny konkurs skierowany jest do mieszkańców Wielkopolski, ma charakter otwarty i udział w nim jest bezpłatny.

Fotografie mają ukazać bogactwo przyrodnicze lasów Wielkopolski, a zwłaszcza bogate gatunki zwierząt występujących na jego terenie. Zdjęcia konkursowe mogą przedstawiać zarówno florę jak i faunę oraz wyjątkowe, bogate i różnorodne przyrodniczo krajobrazy lasów województwa. Organizatorzy w ramach konkursu chcą stworzyć album będący prawdziwą i barwną opowieścią m.in. o ciekawych gatunkach zwierząt, połączoną z pasją ich poznawania i przygodą poszukiwania. W konkursie można przedstawiać np. rzadkie gatunki żyjące w leśnych kryjówkach. Dzięki temu sami uczestnicy obserwując zwierzęta lasów, parków narodowych czy puszczy będą mogli poznać ich zwyczaje, a także ich środowisko życia.

Prace oceniane będą w dwóch kategoriach:

„Tajemnice flory Wielkopolski” „Tajemnice fauny Wielkopolski”.

Do zdjęć należy dołączyć opis zawierający: imię i nazwisko autora oraz dokładny opis tego co przedstawia fotografia oraz należy podać datę zrobienia fotografii.

W przedstawionych pracach oceniana będzie kreatywność autora, nowatorstwo i sposób ukazania bogactwa przyrody Wielkopolski.

Z najlepszych prac, które spłyną do organizatorów konkursu wydany zostanie album „Tajemnice przyrody Wielkopolski”, w którym znajdą się najpiękniejsze fotografie różnych gatunków zwierząt oraz leśnych miejsc, najbardziej malowniczych przyrodniczych zakątków Wielkopolski.

Album będzie stanowił źródło edukacji o lasach znajdujących się na terenie Wielkopolski, ze szczególnym uwzględnieniem fauny i flory jaką można tam spotkać. Będzie przygotowany merytoryczny wstęp w albumie opracowany przy współpracy pracowników Lasów Państwowych mówiący o konkretnych gatunkach zwierząt najczęściej spotykanych w lasach Wielkopolski. Rozległe lasy stanowią ostoję dla licznych jeleni, saren i dzików i wielu gatunków ptaków oraz kręgowców i pajęczaków . Zwierzęta lasów Wielkopolski będą opisane wraz z ich zwyczajami, ochroną, dokarmianiem. Publikacja będzie mieć wpływ na wzrost świadomości i rozwój postaw ekologicznych w naszym regionie, będzie stanowiła cenne źródło informacji.

Prace będą oceniane anonimowo przez Komisję Konkursową powołaną przez Organizatora. Osoby niepełnoletnie mogą wziąć udział w konkursie za zgodą rodziców, opiekunów prawnych lub opiekunów szkolnych.

 

 

 

AW, W. Przybylska

 

Inside Max P

Kategorie P

3R

4R

Poziomy Bottom

5R

Google Ads

Redakcja portalu

https://www.facebook.com/faktykaliskiepl

Kalisz, ul. Śródmiejska 36
tel. 573 950 125
e-mail: media@fundacja-reakcja.pl

Redaktor prowadzący
Anna Miklas-Pęcherz 

Redakcja telewizji

Oglądaj nas na kanale 232 i/ lub 140 

Multimedia Polska/ Vectra oraz na kanale YT

Kalisz, ul. Śródmiejska 36
tel. 573 950 125
e-mail: media@fundacja-reakcja.pl

Redaktor naczelna
Agnieszka Gierz

Fundacja Reakcja

Nadawcą Telewizji Kalisz 

i wydawcą portalu faktykaliskie.pl jest Fundacja Reakcja

Kalisz, ul. Śródmiejska 36
tel. 607 942 977
e-mail: biuro@fundacja-reakcja.pl

Prezes fundacji
Marcin Spętany

https://www.fundacja-reakcja.pl/