Powiat - Fakty Kaliskie

kontrast:
wielkość czcionki:
A- A+
Dzisiaj jest: 20 październik 2021 Godzina:
imieniny: Kleopatra, Jan

Wyszukiwarka

Formularz kontaktowy

Skontaktuj się z nami

Top 1

Top 2

Top mały 1

Powiat

Współpraca to podstawa - mówią kandydaci PSL na włodarzy gmin powiatu kaliskiego

W mieście swojego kandydata na prezydenta nie mają, ale za to mają najliczniejszą grupę na włodarzy gmin powiatu kaliskiego. Polskie Stronnictwo Ludowe liczy, że osoby z listy numer 2 zostaną wójtami w Szczytnikach, Mycielinie, Koźminku i Brzezinach. W tym gronie jest też kandydatka na burmistrz Stawiszyna. Jak mówią gwarantują współpracę na wszystkich szczeblach samorządu, a tym samym zdobywanie funduszy zewnętrznych na inwestycje oraz większy udział mieszkańców w pracy na rzecz gmin.

Brzeziny i Stawiszyn to gminy, w których kandydaci PSL już pełnią rolę wójta i burmistrz. W tych wyborach ubiegają się o reelekcję i podkreślają, że najważniejsze będzie zdobywanie środków zewnętrznych. W przypadku Brzezin na największą w historii gminy inwestycję, kosztującą 11 milionów złotych oczyszczalnię ścieków. A takie zabiegi udawały się w minionych latach. - W ponad 80% inwestycji, które zostały wykonane lub są w trakcie wykonywania na terenie gminy Stawiszyn pozyskaliśmy dofinansowanie – mówi Justyna Urbaniak, kandydatka PSL na burmistrz MiG Stawiszyn. – I to jest drogą, którą pójdę w kolejnej kadencji jeśli mieszkańcy ponownie mnie wybiorą.

Od lewej: Krzysztof Niedźwiedzki, kandydat PSL na wójta gminy Brzeziny i Justyna Urbaniak, kandydatka PSL na burmistrz MiG Stawiszyn

Współpraca na linii gminy – powiat – Urząd Marszałkowski to główne hasło PSL. Ludowcy zapewniają, że będzie realizowane także przez zaczynających przygodę w samorządzie osoby związane z tą partią. W Koźminku to zadanie powierzono Mariuszowi Krupińskiemu, a w Mycielinie Rafałowi Szelągowskiemu – oni zastępują wieloletnich włodarzy związanych z PSL, którzy w tych wyborach nie startują. - Chciałbym m.in. zmodernizować stacje uzdatniania wody w Kościelcu i Korzeniewie. Doświadczenia ostatnich kilku miesięcy pokazały, że wydajność ujęć wody oraz urządzeń tam zainstalowanych są niewystarczające, aby zaspokoić potrzeby mieszkańców – wyjaśnia Rafał Szelągowski, kandydat na wójta Mycielina. - W dalszej kolejności chciałbym, przy współpracy ze starostwem powiatowych, przebudować nawierzchnię dróg powiatowych Kościelec – Bugaj do granicy z gminą Ceków oraz Dzierzbin - Zamęty do DK 25.

Także w Szczytnikach partia wystawia swojego kandydata, ale tam zmiany pokoleniowej pod szyldem jednej partii nie ma. Jest za to chęć ożywienia społeczeństwa. - Realizując hasło „Współpraca gwarancją skuteczności”, chciałbym ruszyć potencjał, który zalega nie tylko w Radzie Gminy, ale także w sołectwach, sołtysach, w organizacjach, które na terenie gminy działają – zdradza swój plan Sylwester Grabowski, kandydat PSL na wójta Szczytnik. - Tylko wtedy możemy dopuścić do głosu osoby, które również mają mniejszość w RG, wtedy każdy będzie mógł się wypowiedzieć i każdy głos będzie rozpatrzony. W tej chwili niestety są takie odczucia, że niektóre głosy są pomijane. Chcę położyć nacisk na współpracę z wyższymi szczeblami samorządu – powiatem i samorządem województwa wielkopolskiego.

Rafał Szelągowski (Mycielin), Mariusz Krupiński (Koźminek), Sylwester Grabowski (Szczytniki)

W pozostałych gminach, w których pracę włodarzy PSL ocenia dobrze, partia swoich kandydatów nie wystawia. Popiera ubiegających się o kolejnę kadencję obecnych wójtów czy burmistrzów, którzy członkami partii nie są. - Samorządowcy z PSL są bardzo skuteczni w pozyskiwaniu środków zewnętrznych. Wiele inwestycji może być zrealizowanych dzięki wsparciu, a nie z pieniędzy własnych – dodaje Krzysztof Grabowski, kandydat PSL do Sejmiku Województwa Wielkopolskiego i wicemarszałek województwa wielkopolskiego. - I chcemy, by ten kierunek był kontynuowany, stąd też taka silna drużyna.

Polskie Stronnictwo Ludowe wystawia także swoich kandydatów do rad gmin oraz powiatu. Tutaj ma 31 osób.

AW, zdjęcia autor

Inside Max P

Inside 2

Kategorie P

3R

4R

Poziomy Bottom

5R

Google Ads

Redakcja portalu

https://www.facebook.com/faktykaliskiepl

Kalisz, ul. Śródmiejska 36
tel. 573 950 125
e-mail: media@fundacja-reakcja.pl

Redaktor prowadzący
Anna Miklas-Pęcherz 

Redakcja telewizji

Oglądaj nas na kanale 232 i/ lub 140 

Multimedia Polska/ Vectra oraz na kanale YT

Kalisz, ul. Śródmiejska 36
tel. 573 950 125
e-mail: media@fundacja-reakcja.pl

Redaktor naczelna
Agnieszka Gierz

Fundacja Reakcja

Nadawcą Telewizji Kalisz 

i wydawcą portalu faktykaliskie.pl jest Fundacja Reakcja

Kalisz, ul. Śródmiejska 36
tel. 607 942 977
e-mail: biuro@fundacja-reakcja.pl

Prezes fundacji
Marcin Spętany

https://www.fundacja-reakcja.pl/