Samorząd - Fakty Kaliskie

kontrast:
wielkość czcionki:
A- A+
Dzisiaj jest: 17 październik 2021 Godzina:
imieniny: Marita, Wiktor

Wyszukiwarka

Formularz kontaktowy

Skontaktuj się z nami

Top 1

Top 2

Top mały 1

Samorząd

Jest decyzja w sprawie przebudowy drogi nr 450. Start pierwszego etapu na wiosnę

Jest długo wyczekiwana decyzja w sprawie przebudowy ponad 6 km drogi wojewódzkiej – od Rogatki do granic miasta wraz z przebudową wiaduktu w ulicy Rzymskiej. Wojewoda wielkopolski wydał postanowienie, które daje zielone światło na rozpoczęcie robót. Te mają ruszyć na wiosnę przyszłego roku. I obejmą na razie 2,5 km odcinek od Rogatki do skrzyżowania ul. Częstochowskiej z ul. Budowlanych. W ramach inwestycji powstaną m.in. dwa nowe ronda.

Przypomnijmy – Miasto starało się o unijne wsparcie w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej na modernizację 6-km odcinka drogi wojewódzkiej nr 450 – od Rogatki przez ulice: Nowy Świat, Częstochowską i Rzymską (włącznie z wiaduktem), aż do granic miasta. Inwestycja miała objąć budowę nowych i rozbudowę lub przebudowę istniejących skrzyżowań, chodników, ścieżek rowerowych, zjazdów, odwodnienia, oświetlenia, rozbiórkę istniejącego i budowę nowego wiaduktu kolejowego nad jezdnią drogi wojewódzkiej

Okazało się jednak, że przygotowany projekt jest niedoszacowany. Opiewa na 40 mln zł, podczas gdy inwestycja realnie będzie kosztować 90 mln zł.

Miasto stanęło przed dylematem, bo zaniechanie zadania wiązałoby się z brakiem możliwości ubiegania się dofinansowanie w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych. Mowa o niebagatelnej kwocie 27,5 mln zł.

Samorząd podjął więc decyzję o zmniejszeniu zakresu inwestycji. Po wstępnych negocjacjach Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego zgodził się na to rozwiązanie, z zachowaniem poziomu dofinansowania. - Ustaliliśmy, że przebudową objęty zostanie odcinek od Rogatki Wrocławskiej przez Nowy Świat i Częstochowską do skrzyżowania z ulicą Budowlanych. Powstaną na nim dwa ronda turbionowe: pierwsze u zbiegu ulic Legionów i Nowy Świat, drugie na skrzyżowaniu Częstochowskiej i Budowlanych - tłumaczy Krzysztof Gałka, dyrektor Miejskiego Zarządu Dróg i Komunikacji w Kaliszu. - Uwzględniona zostanie również pełna infrastruktura dla pieszych i rowerzystów. Koszt zadania wyniesie około 50 mln zł.

W ostatnich dniach wojewoda wielkopolski Zbigniew Hoffmann wydał decyzję, która zezwala na rozbudowę drogi wojewódzkiej nr 450 w Kaliszu na pierwotnie zakładanym odcinku 6,2 km od ulicy Śródmiejskiej do granicy miasta wraz z przebudową wiaduktu kolejowego. Decyzji wojewody został nadany rygor natychmiastowej wykonalności, w związku z czym inwestor, którym jest prezydent Kalisza, uprawniony jest do rozpoczęcia robót budowlanych.

- Głównymi celami inwestycji są dostosowanie parametrów drogi wojewódzkiej nr 450 do zgodności z przepisami techniczno-budowlanymi, minimalizacja oddziaływania inwestycji na środowisko oraz rzecz najważniejsza - poprawa warunków drogowych, co zwiększy bezpieczeństwo użytkowników ruchu drogowego, a także jego płynność i przepustowość. – komentuje w przesłanym komunikacie wojewoda wielkopolski Zbigniew Hoffmann.

Teraz miasto musi zawrzeć umowę z marszałkiem województwa wielkopolskiego na uzyskanie obiecanego dofinansowania. Jeśli ta formalność zostanie dopełniona, samorząd ogłosi przetarg na to zadanie. – Chcielibyśmy z pracami ruszyć na wiosnę przyszłego roku i zakończyć w 2021 rok –mówi nam szef kaliskich drogowców.

Co z drugim etapem – do ul. Rzymskiej łącznie z przebudową wiaduktem? Pozwolenie wojewody jest, ale unijne dofinansowanie zużytkujemy na pierwszy odcinek.

AG, fot. archiwum; kalisz.pl

 

Inside Max P

Inside 2

Kategorie P

3R

4R

Poziomy Bottom

5R

Google Ads

Redakcja portalu

https://www.facebook.com/faktykaliskiepl

Kalisz, ul. Śródmiejska 36
tel. 573 950 125
e-mail: media@fundacja-reakcja.pl

Redaktor prowadzący
Anna Miklas-Pęcherz 

Redakcja telewizji

Oglądaj nas na kanale 232 i/ lub 140 

Multimedia Polska/ Vectra oraz na kanale YT

Kalisz, ul. Śródmiejska 36
tel. 573 950 125
e-mail: media@fundacja-reakcja.pl

Redaktor naczelna
Agnieszka Gierz

Fundacja Reakcja

Nadawcą Telewizji Kalisz 

i wydawcą portalu faktykaliskie.pl jest Fundacja Reakcja

Kalisz, ul. Śródmiejska 36
tel. 607 942 977
e-mail: biuro@fundacja-reakcja.pl

Prezes fundacji
Marcin Spętany

https://www.fundacja-reakcja.pl/