Samorząd - Fakty Kaliskie

kontrast:
wielkość czcionki:
A- A+
Dzisiaj jest: 12 czerwiec 2021 Godzina:
imieniny: Janina, Placyd

Wyszukiwarka

Formularz kontaktowy

Skontaktuj się z nami

Top 1

Top 2

Top mały 1

Top maly 2

Samorząd

Obwodnica Kalisza. Jej przebieg poznamy na przełomie roku

Na przełomie roku poznamy zatwierdzony przebieg obwodnicy Kalisza. W sprawie najważniejszej infrastrukturalnej inwestycji dla naszego miasta ciągle trwają prace proceduralne. Choć formalności trwają długo, to najważniejsze, że obwodnica Kalisza jest ujęta w rządowym programie budowy 100 obwodnic, bo to oznacza, że ma zapewnione finansowanie.

Do tej pory obwodnica Kalisza była inwestycją tylko na papierze. Tworzono dokumentację, ale nie było zabezpieczonych pieniędzy na budowę. A wiadomo, że Miasto nie jest w stanie sfinansować tak potężnej inwestycji samo. Dlatego trwające szczególnie pod koniec minionego roku intensywne zabiegi o to, by rządzący krajem dostrzegli fatalną sytuację komunikacyjną miasta.

W lutym rząd ogłosił szczegóły programu 100 obwodnic. Kalisz znalazł się na jego wielkopolskiej liście, a podczas spotkań w ministerstwie infrastruktury prezydent został zapewniony, że Kalisz jest traktowany priorytetowo.

- Ja od wiceministra infrastruktury usłyszałem, że jest to w tej chwili jedna z ważniejszych inwestycji w Programie Budowy 100 Obwodnic, środki są zabezpieczone. Czekamy na to, by inwestor, czyli GDDKiA mogła ogłaszać przetarg – mówi Krystian Kinastowski, prezydent Kalisza.

Jednak zanim dojdzie do tak przełomowego kroku, trzeba zatwierdzić wariant przebiegu obwodnicy. Przypomnijmy, że obwodnica Kalisza powstanie jako pierwszy odcinek większej inwestycji – rozbudowy DK nr 25 pomiędzy Ostrowem Wielkopolskim a Koninem.

Jak informuje nas poznański oddział GDDKiA…

- Obecnie trwa procedura odbiorowa I etapu Umowy na prace studialne, tj. opracowania pn. Studium Techniczno-Ekonomiczno-Środowiskowego (STEŚ).

Ocenie zostały poddane cztery warianty trasy (każdy z dwoma podwariantami technicznymi). W protokole ZOPI (Zespołu Oceny Przedsięwzięć Inwestycyjnych) na wysokości m. Kalisz wskazano preferowany przebieg według wariantu nr 3 i 4 (dalekie obejście Kalisza).

Akceptacja przebiegu wariantu wskazanego jako preferowany do realizacji następuje na mocy uchwały kolejnego posiedzenia, jakim jest posiedzenie Komisji Oceny Przedsięwzięć Inwestycyjnych (KOPI), które planowane jest na przełomie roku 2020/2021 – przekazuje nam Alina Cieślak, Główny Specjalista ds. Komunikacji, GDDKiA oddział w Poznaniu.

- My oczywiście zabiegamy o to, by ta obwodnica przebiegała poza granicami naszego miasta i ten wariant, na ten moment jest również przez GDDKiA wskazywany jako najbardziej optymalny. Mam nadzieję, że z początkiem przyszłego roku uda się już rzeczywiście zamknąć procedurę przygotowawczą inwestycji – mówi Krystian Kinastowski.

Zgodnie z obecnymi założeniami przetarg na budowę obwodnicy Kalisza zostanie ogłoszony w 2022 roku.

Obwodnica Kalisza w ciągu drogi krajowej nr 25

Stan prac przygotowawczych:

Trwają prace nad rozbudową całego przebiegu drogi krajowej nr 25 pomiędzy Ostrowem Wielkopolskim a Koninem. W ramach Programu 100 obwodnic realizowana będzie w pierwszej kolejności obwodnica Kalisza. Obecnie kończone są prace analityczne dotyczące możliwych przebiegów drogi krajowej nr 25 i będzie składany wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.

Planowana data ogłoszenia przetargu: II kw. 2022 r.

Cel realizacji inwestycji:

Podstawowym celem budowy obwodnicy jest wyprowadzenie ruchu tranzytowego poza granice miasta. Kalisz znajduje się na przecięciu dróg krajowych nr 12 i 25, a także trzech dróg wojewódzkich.

Dzięki inwestycji nastąpi poprawa bezpieczeństwa mieszkańców oraz odciążenie układu komunikacyjnego w osi północ-południe. Inwestycja poprawi również warunki i bezpieczeństwo przejazdu dla ruchu dalekobieżnego i regionalnego, przede wszystkim pomiędzy Koninem a Ostrowem Wielkopolskim. Natomiast korytarz drogi krajowej nr 25 jest też ważny z punktu widzenia połączeń komunikacyjnych, nie tylko województwa wielkopolskiego, ale także ułatwia komunikację w osi północ-południe - idącą ze Śląska w kierunku Wielkopolski a dalej Kujaw i Pomorza. Łączyć będzie korytarz przyszłej drogi ekspresowej S11 z autostradą A2, a dalej z drogą ekspresową S5.

Jednocześnie zachowane zostaną najwyższe wymogi ochrony środowiska, zdrowia i życia mieszkańców oraz zrównoważonego rozwoju.

AG, fot. Urząd Miasta Kalisza, GDDKiA

 

 

Inside Max P

Inside 2

Kategorie P

3R

4R

Poziomy Bottom

5R

Google Ads

Redakcja portalu

https://www.facebook.com/faktykaliskiepl

Kalisz, ul. Śródmiejska 36
tel. 573 950 125
e-mail: media@fundacja-reakcja.pl

Redaktor prowadzący
Anna Miklas-Pęcherz 

Redakcja telewizji

Oglądaj nas na kanale 232 i/ lub 140 

Multimedia Polska/ Vectra oraz na kanale YT

Kalisz, ul. Śródmiejska 36
tel. 573 950 125
e-mail: media@fundacja-reakcja.pl

Redaktor naczelna
Agnieszka Gierz

Fundacja Reakcja

Nadawcą Telewizji Kalisz 

i wydawcą portalu faktykaliskie.pl jest Fundacja Reakcja

Kalisz, ul. Śródmiejska 36
tel. 607 942 977
e-mail: biuro@fundacja-reakcja.pl

Prezes fundacji
Marcin Spętany

https://www.fundacja-reakcja.pl/