Społeczne - Fakty Kaliskie

kontrast:
wielkość czcionki:
A- A+
Dzisiaj jest: 22 czerwiec 2021 Godzina:
imieniny: Paulina, Broniwoj

Wyszukiwarka

Formularz kontaktowy

Skontaktuj się z nami

Top 2

Top 1

Top mały 1

Top maly 2

Społeczne

Bezpieczne mieszkańcy. Miasto dostało pieniądze na profilaktykę seniorów i juniorów

Seniorów będą ostrzegać przed oszustami i uczyć zasad bezpieczeństwa, młodych kaliszan przestrzegać przed zagrożeniami związanymi z używkami, a pracowników socjalnych szkolić tak, by potrafili w środowisku swoich podopiecznych dostrzec problemy związane z ich wiekiem. Miasto otrzymało 56 tysięcy złotych na realizację projektu „Bezpieczne życie w Kaliszu – od juniora do seniora”. Program ruszy przed wakacjami i potrwa do końca roku.

Działań będzie sporo. Wszystko po to, by seniorzy i juniorzy dostali odpowiednią dawkę wiedzy związaną z zagrożeniami, które czyhają na osoby starsze oraz najmłodszych. Będą warsztaty i pogadanki skierowane do konkretnych grup, ale też np. wspólne pikniki, bo oprócz edukacji projekt ma łączyć pokolenia i uczyć, że tak jak młodsi starszym, tak starsi młodszym mają sporo do zaoferowania. - Będą w ramach tych środków szkolenia dla pracowników socjalnych. Specjalnie na prośbę seniorów wydrukujemy również poradnik, z którego mogliby się więcej dowiedzieć na temat bezpieczeństwa, zażywania leków, bezpieczeństwa w ruchu drogowym - wyjaśnia Mateusz Podsadny, wiceprezydent Kalisza.  - Zrealizujemy też festyn trzech pokoleń dla mieszkańców DPS, a obok gospodarzy bawić będą się dzieci i osoby, które wygrały walkę z uzależnieniem od alkoholu. Uczestnicy programu, oprócz wiedzy o zagrożeniach, dowiedzą się też, gdzie szukać pomocy.

Pieniądze na realizację projektu miasto otrzymało z Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji. Projekt przygotowali pracownicy Wydziału Spraw Społecznych i Mieszkaniowych. 

Działania zaplanowane w ramach projektu „Bezpieczne życie w Kaliszu – od juniora do seniora”:

- Nagranie spotów radiowych-edukacyjnych dotyczących bezpieczeństwa seniorów (oszustwa metodą na wnuczka i policjanta, zabezpieczenie mienia);

- Nagranie spotu radiowego-edukacyjnego dla dzieci i młodzieży na temat bezpieczeństwa  podczas wakacji: pierwszy kontakt z narkotykami, alkoholem, bezpieczeństwo nad wodą;

- Spotkania profilaktyczno-edukacyjne z seniorami w Domu Pomocy Społecznej i Dziennym Domu Pomocy Społecznej na temat przemocy wobec osób starszych, uzależnień, zabezpieczenie mienia, zasad bezpiecznego zachowania itp.;

- Szkolenie dla pracowników socjalnych z zakresu przemocy wobec osób starszych, używania alkoholu i leków przez seniorów, motywowania do aktywności i bezpiecznych zachowań;

- „Plenerowa lekcja profilaktyki” dla młodszych dzieci szkolnych i przedszkolaków: konkursy w alko- i narkogoglach, kolorowanki edukacyjne, zabawy integracyjne;

- Druk „Poradników seniora”: zagrożenia życia codziennego oraz miejsca gdzie osoby starsze mogą uzyskać pomoc;

- Druk kolorowanek dla dzieci: bezpieczeństwo na drogach, bezpieczne wakacje, szkodliwość substancji psychoaktywnych;

- Organizacja 3 warsztatów edukacyjnych dla dzieci dotyczących kontaktów z agresywnym psem, szkodliwości narkotyków i alkoholu (konkursy w alko- i narkogoglach) bezpieczeństwa w ruchu drogowym (znakowanie rowerów);

- Bezpieczne wakacje – emisja spotu edukacyjnego dla dzieci i młodzieży na temat bezpieczeństwa  podczas wakacji (narkotyki, alkohol, ruch drogowy, zachowania nad wodą itp. przez radiowęzły kaliskich szkół;

- Wspólna akcja profilaktyczno-edukacyjna  Policji i Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych skierowana do sprzedawców napojów alkoholowych – zakup materiałów edukacyjnych na temat zakazu sprzedaży alkoholu nieletnim

- Dziecięce Czwartki w Mieście: 8 warsztatów profilaktyczno-edukacyjnych dla dzieci: wyrażanie uczuć i emocji, rozwiązywania konfliktów, współpraca w grupie, kreatywność, profilaktyka uzależnień itp.

- „Festyn trzech pokoleń”: mieszkańcy DDPS, dzieci z Domu Dziecka i trzeźwi alkoholicy – wzmocnienie czynników chroniących przed zachowaniami patologicznymi.

- Organizacja rodzinnego rajdu „Kalisz świeci przykładem– od juniora do seniora” (edukacja w zakresie zachowań w ruchu drogowym, promowanie spędzania wolnego czasu z rodziną bez używek, więzi rodzinne – czynniki chroniące)- znakowanie rowerów

- Zajęcia warsztatowo-edukacyjne dla dzieci i młodzieży  w  szkołach i w 7 świetlicach opiekuńczo – wychowawczych z zakresu: bezpieczeństwa na drogach i ruchu drogowego, zagrożeń związanych z cyberprzestrzenią, szkodliwością substancji psychoaktywnych, zachowań agresywnych i przemocy rówieśniczej;

- Debata „Bezpieczeństwo mieszkańców Kalisza”:  przemoc rówieśnicza, bezpieczeństwo seniorów (przemoc wobec osób starszych), zakłócanie porządku publicznego przez osoby pod wpływem środków psychoaktywnych – Rady Osiedla, UTW, pedagodzy szkolni, MOPS, Straż Miejska, Komenda Miejska Policji, Kaliska Rada Seniorów.

AW, UM w Kalisz, zdjęcie autor 

Inside Max P

Inside 2

Kategorie P

3R

4R

Poziomy Bottom

5R

Google Ads

Redakcja portalu

https://www.facebook.com/faktykaliskiepl

Kalisz, ul. Śródmiejska 36
tel. 573 950 125
e-mail: media@fundacja-reakcja.pl

Redaktor prowadzący
Anna Miklas-Pęcherz 

Redakcja telewizji

Oglądaj nas na kanale 232 i/ lub 140 

Multimedia Polska/ Vectra oraz na kanale YT

Kalisz, ul. Śródmiejska 36
tel. 573 950 125
e-mail: media@fundacja-reakcja.pl

Redaktor naczelna
Agnieszka Gierz

Fundacja Reakcja

Nadawcą Telewizji Kalisz 

i wydawcą portalu faktykaliskie.pl jest Fundacja Reakcja

Kalisz, ul. Śródmiejska 36
tel. 607 942 977
e-mail: biuro@fundacja-reakcja.pl

Prezes fundacji
Marcin Spętany

https://www.fundacja-reakcja.pl/