Społeczne - Fakty Kaliskie

kontrast:
wielkość czcionki:
A- A+
Dzisiaj jest: 28 wrzesień 2021 Godzina:
imieniny: Lubosza, Salomon

Wyszukiwarka

Formularz kontaktowy

Skontaktuj się z nami

Top 2

Top 1

Top mały 1

Społeczne

Orli Staw stanie się Regionalnym Centrum Recyklingu. Inwestycja pochłonie ponad 78 mln zł

Zakład Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych „Orli Staw” w Prażuchach Nowych, w gminie Ceków, w powiecie kaliskim zostanie zmodernizowany i stanie się Regionalnym Centrum Recyklingu. Planowana inwestycja szacowana na 78 mln zł otrzymała dofinansowanie z Unii Europejskiej w kwocie ponad 53 mln zł. Przedsięwzięcie ma na celu dostosowanie technologii zakładu do najnowszych dostępnych rozwiązań.

Ilość odpadów dostarczonych do „Orlego Stawu” rośnie i w bieżącym roku osiągnie niemal 100 tys. ton. By Zakład poprawił efektywność gospodarowania odpadami komunalnymi w sposób zgodny z hierarchią postępowania z odpadami i by wypełnić krajowe i unijne wymagania w zakresie gospodarki odpadami, musi  ulepszać infrastrukturę techniczną.

W ramach inwestycji przewidziano m.in. modernizację instalacji mechanicznego przetwarzania odpadów, by przystosować jej działania do zwiększającego się strumienia odpadów selektywnie zbieranych (papier, metal, tworzywa sztuczne, szkło) i budowę instalacji do biologicznego przetwarzania (fermentacji) zbieranych selektywnie odpadów ulegających biodegradacji, w tym odpadów żywnościowych.

Wskutek realizacji projektu ZUOK Orli Staw ma być nowoczesnym centrum recyklingu o wysokim poziomie automatyzacji oraz wysokiej efektywności energetycznej. Zakład, zasilany będzie energią elektryczną wyprodukowaną z biogazu wytwarzanego w instalacji fermentacji metanowej. Wpisuje się to w światowe trendy postępowania z odpadami komunalnymi, wytyczając nowe kierunki w tym zakresie.

Projekt ma zostać zrealizowany do 2022 roku. Umowę na udzielenie dofinansowania pomiędzy Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie jako Instytucją Wdrażającą a beneficjentem: Związkiem Komunalnym Gmin "Czyste Miasto, Czysta Gmina" podpisano w miniony wtorek 23 października w Poznaniu, podczas uroczystego otwarcia Międzynarodowych Targów Ochrony Środowiska POL-ECO SYSTEM.

AG za www.orlistaw.pl

Inside Max P

Inside 2

Kategorie P

3R

4R

Poziomy Bottom

5R

Google Ads

Redakcja portalu

https://www.facebook.com/faktykaliskiepl

Kalisz, ul. Śródmiejska 36
tel. 573 950 125
e-mail: media@fundacja-reakcja.pl

Redaktor prowadzący
Anna Miklas-Pęcherz 

Redakcja telewizji

Oglądaj nas na kanale 232 i/ lub 140 

Multimedia Polska/ Vectra oraz na kanale YT

Kalisz, ul. Śródmiejska 36
tel. 573 950 125
e-mail: media@fundacja-reakcja.pl

Redaktor naczelna
Agnieszka Gierz

Fundacja Reakcja

Nadawcą Telewizji Kalisz 

i wydawcą portalu faktykaliskie.pl jest Fundacja Reakcja

Kalisz, ul. Śródmiejska 36
tel. 607 942 977
e-mail: biuro@fundacja-reakcja.pl

Prezes fundacji
Marcin Spętany

https://www.fundacja-reakcja.pl/