Społeczne - Fakty Kaliskie

kontrast:
wielkość czcionki:
A- A+
Dzisiaj jest: 30 listopad 2021 Godzina:
imieniny: Justyna, Andrzej

Wyszukiwarka

Formularz kontaktowy

Skontaktuj się z nami

Top 2

Top 1

Top mały 1

Społeczne

Ponad 3 miliony złotych na upiększenie wielkopolskich wsi

Budowa i remonty wiejskich świetlic, zieleńców czy placów zabaw, ale również organizacja lokalnych imprez i upamiętnianie ważnych dla wiejskiej społeczności wydarzeń – nawet 30 tysięcy złotych mogą otrzymać wielkopolskie sołectwa na zadania, które aktywizują mieszkańców. Pieniądze można pozyskać w ramach dziewiątej edycji wojewódzkiego konkursu "Pięknieje wielkopolska wieś". Właśnie ruszył nabór wniosków.

Laureaci konkursu uzyskują dofinansowanie dla niewielkich projektów, w tym inwestycyjnych, służących zagospodarowaniu przestrzeni publicznej na wsi, odtwarzaniu dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego oraz kultywowaniu tradycji społeczności lokalnych. Wsparcie kierowane jest do sołectw, które aktywnie uczestniczą w procesie odnowy wsi. Środki na dofinansowanie projektów wyłonionych w ramach konkursu otrzymuje gmina. - Konkurs ten  przyczynia się do wzmocnienia procesu odnowy wsi w regionie oraz integracji społeczności wiejskiej, poprzez jej bezpośrednie zaangażowanie w realizację projektów w swoich sołectwach. Dotąd w programie jest prawie 2000 sołectw ze 186 wielkopolskich gmin. To pokazuje jak dużym zainteresowaniem cieszy się ten konkurs. W tym roku pula pieniędzy na IX edycję konkursu wynosi 3 250 000 złotych- powiedział Krzysztof Grabowski- Wicemarszałek Województwa Wielkopolskiego.

Odnowa wsi jest procesem wieloletnim. Jego pozytywne efekty osiąga się w dłuższym czasie, stąd konieczne jest długotrwałe zaangażowanie w proces odnowy samorządów lokalnych oraz samorządu województwa.

Aby wziąć udział w konkursie gmina musi złożyć wniosek lub wnioski (maksymalnie 3) o dofinansowanie projektów planowanych do realizacji w sołectwach uczestniczących w programie „Wielkopolska Odnowa Wsi 2013-2020”. Sołectwo musi być uczestnikiem programu na dzień składania wniosku. Lista sołectw uczestniczących w programie publikowana jest na stronach internetowych: www.umww.pl  (podstrona Departamentu Rolnictwa i Rozwoju Wsi) oraz www.wow.umww.pl.

Poziom pomocy finansowej wynosi maksymalnie 70% kosztów kwalifikowalnych projektu, jednak nie mniej niż 10 000,00 zł i nie więcej niż 30 000,00 zł dla pojedynczego projektu.

Wnioski o dofinansowanie projektów wraz z załącznikami w wersji papierowej należy w terminie do 25 lutego 2019 r. do godz. 15:30, osobiście lub za pośrednictwem poczty bądź kuriera w godzinach pracy Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu, w siedzibie Departamentu Rolnictwa i Rozwoju Wsi, przy al. Niepodległości 34, 61-714 Poznań. W przypadku wysyłki pocztą lub kurierem na kopercie należy dopisać „Pięknieje wielkopolska wieś”.. Wnioski o dofinansowanie należy także przesłać w wersji elektronicznej (w formacie PDF) na adres , załączając w treści e-maila oświadczenie, że treść przesłanego drogą elektroniczną wniosku jest tożsama z wnioskiem złożonym w wersji papierowej.

Dotychczas z ogromnym powodzeniem zrealizowano osiem edycji konkursu „Pięknieje Wielkopolska Wieś.

AW, Szymon Wdowczyk, UMWW

Inside Max P

Inside 2

Kategorie P

3R

4R

Poziomy Bottom

5R

Google Ads

Redakcja portalu

https://www.facebook.com/faktykaliskiepl

Kalisz, ul. Śródmiejska 36
tel. 573 950 125
e-mail: media@fundacja-reakcja.pl

Redaktor prowadzący
Anna Miklas-Pęcherz 

Redakcja telewizji

Oglądaj nas na kanale 232 i/ lub 140 

Multimedia Polska/ Vectra oraz na kanale YT

Kalisz, ul. Śródmiejska 36
tel. 573 950 125
e-mail: media@fundacja-reakcja.pl

Redaktor naczelna
Agnieszka Gierz

Fundacja Reakcja

Nadawcą Telewizji Kalisz 

i wydawcą portalu faktykaliskie.pl jest Fundacja Reakcja

Kalisz, ul. Śródmiejska 36
tel. 607 942 977
e-mail: biuro@fundacja-reakcja.pl

Prezes fundacji
Marcin Spętany

https://www.fundacja-reakcja.pl/