Społeczne - Fakty Kaliskie

kontrast:
wielkość czcionki:
A- A+
Dzisiaj jest: 24 październik 2021 Godzina:

Wyszukiwarka

Formularz kontaktowy

Skontaktuj się z nami

Top 2

Top 1

Top mały 1

Społeczne

Ponad pół miliona złotych na remont kaliskich zabytków

Miasto dofinansuje remont kaliskich zabytków objętych ochroną konserwatorską, posiadających indywidualny wpis do rejestru. Na ten cel, w 2019 roku, zostanie przeznaczonych łącznie 550 tys. złotych. Kwota będzie podzielona między dziewięć obiektów.

Dzięki wsparciu finansowemu, jakie właściciele lub zarządcy obiektów otrzymają z budżetu Kalisza, możliwe będzie wykonanie niezbędnych prac w ten sposób, by zostały zachowanie zabytkowe wartości budynków. Uchwałę w sprawie udzielenia dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i przeprowadzenie robót budowlanych w obiektach wpisanych do rejestru zabytków, jednogłośnie, podjęli kaliscy radni podczas ostatniej sesji.

Opieka nad dziedzictwem kulturowym Kalisza jest zadaniem własnym samorządu. Do Prezydenta Miasta Kalisza wpłynęło 11 wniosków o udzielenie dotacji z budżetu na 2019 r., 9 z nich spełniło wymogi formalne.

Kwota 550 tys. złotych została więc podzielona w następujący sposób:

- do 100.000 zł dla Rzymskokatolickiej Parafii Ordynariatu Polowego pw. św. Wojciecha i św. Stanisława w Kaliszu, przy ul. Kolegialnej 2 na kontynuację prac przy remoncie dachu kościoła (nawa boczna i wieżyczka od strony południowej);

- do 80.000 zł dla Parafii Katedralnej pw. św. Mikołaja w Kaliszu, przy ul. Kanonicka 5 na prace konserwatorskie i restauratorskie elewacji nawy bocznej południowej;

- do 20.000 zł Parafii Rzymskokatolickiej pw. Podwyższenia Krzyża Świętego w Kaliszu, przy ul. Wrocławskiej 209 na rewaloryzację zabytkowego terenu zielonego w otoczeniu Kaplicy Ordęgów, obok kaplicy św. Barbary przy ul. Szczypiornickiej 70 w Kaliszu w zakresie przebudowy nawierzchni alejek wokół kaplicy (drugi etap);

- do 115.000 zł dla Bogumiła Łączyńskiego na roboty budowlane przy późnobarokowym dworze w Sulisławicach, przy ul. Romańskiej 146 w Kaliszu w zakresie naprawy murów przyziemia (fundamentów), wykopów fundamentowych, ław i płyt fundamentowych oraz remontu ścian piwnic;

- do 40.000 zł dla Parafii Rzymskokatolickiej pw. św. Gotarda w Kaliszu, przy ul. Kordeckiego 3 na prace konserwatorsko-restauratorskie we wnętrzu kościoła filialnego św. Wojciecha na Zawodziu związane z konserwacją ścian i stropu nawy i chóru muzycznego wraz z polichromią oraz konserwacją drzwi wejściowych do kościoła;

- do 45.000 zł dla Parafii Ewangelicko-Augsburskiej w Kaliszu, przy ul. Niecałej 10 na wykonanie dokumentacji projektowej remontu i konserwacji wewnętrznej strony parkanu cmentarza ewangelicko-augsburskiego (na odcinku wzdłuż ul. Harcerskiej i Górnośląskiej);

- do 40.000 zł dla Domu Zakonnego Towarzystwa Jezusowego w Kaliszu, przy ul. Stawiszyńskiej 3 na prace remontowokonserwatorskie kruchty zachodniej z korytarzem i przedsionkiem przy kościele Nawiedzenia NMP (pobernardyńskim) w zakresie naprawy wewnętrznych murów, tynków wewnętrznych wraz z malowaniem;

- do 20.000 zł dla Zgromadzenia Sióstr Najświętszej Rodziny z Nazaretu, Domu Zakonnego w Kaliszu, przy ul. Śródmiejskiej 43 na prace konserwatorskie i restauratorskie barokowego drewnianego krucyfiksu w krużgankach klasztornych zespołu poreformackiego;

- do 90.000 zł dla KALISZ OFFICE PARK sp. z o.o. na prace remontowo-konserwatorskie we wnętrzu zabytkowej kamienicy przy al. Wolności 19 w Kaliszu w zakresie rekonstrukcji stolarki drzwiowej zewnętrznej, rewitalizacji bram wjazdowych oraz renowacji drewnianych elementów wystroju klatki schodowej.

Źródło: kalisz.pl, fot. Magdalena Bartnik

Inside Max P

Inside 2

Kategorie P

3R

4R

Poziomy Bottom

5R

Google Ads

Redakcja portalu

https://www.facebook.com/faktykaliskiepl

Kalisz, ul. Śródmiejska 36
tel. 573 950 125
e-mail: media@fundacja-reakcja.pl

Redaktor prowadzący
Anna Miklas-Pęcherz 

Redakcja telewizji

Oglądaj nas na kanale 232 i/ lub 140 

Multimedia Polska/ Vectra oraz na kanale YT

Kalisz, ul. Śródmiejska 36
tel. 573 950 125
e-mail: media@fundacja-reakcja.pl

Redaktor naczelna
Agnieszka Gierz

Fundacja Reakcja

Nadawcą Telewizji Kalisz 

i wydawcą portalu faktykaliskie.pl jest Fundacja Reakcja

Kalisz, ul. Śródmiejska 36
tel. 607 942 977
e-mail: biuro@fundacja-reakcja.pl

Prezes fundacji
Marcin Spętany

https://www.fundacja-reakcja.pl/