Społeczne - Fakty Kaliskie

kontrast:
wielkość czcionki:
A- A+
Dzisiaj jest: 22 czerwiec 2021 Godzina:
imieniny: Paulina, Broniwoj

Wyszukiwarka

Formularz kontaktowy

Skontaktuj się z nami

Top 2

Top 1

Top mały 1

Top maly 2

Społeczne

Praca dla Młodych w Wielkopolsce

Ponad 200 osób zarejestrowanych w kaliskim pośredniaku, skorzystało w tym roku z programu Praca dla Młodych. To bezrobotni do 30. roku życia. Na realizację programu Powiatowy Urząd Pracy w Kaliszu otrzymał ponad 8,5 mln zł.

Od 1 stycznia 2016 roku bezrobotni do 30. roku życia zarejestrowani w powiatowym urzędzie pracy oraz pracodawcy lub przedsiębiorcy zainteresowani ich zatrudnieniem, mogą korzystać z programu Praca dla Młodych, który jest finansowany ze środków Funduszu Pracy. W roku 2017 samorządy powiatowe województwa wielkopolskiego dysponowały na realizację programu 81 milionami złotych.

Celem programu jest refundacja pracodawcy przez 12 miesięcy części kosztów poniesionych na wynagrodzenia, nagrody i składki na ubezpieczenia społeczne skierowanych bezrobotnych. Po tym czasie pracodawca ze swoich środków ma obowiązek zatrudnienia bezrobotnego na kolejne 12 miesięcy. Maksymalna refundacja wynosi do 100 procent minimalnego wynagrodzenia za pracę wraz ze składką na ubezpieczenia społeczne od tego wynagrodzenia, czyli ok. 2 500 zł miesięcznie. Z refundacji mogą skorzystać tylko ci pracodawcy, którzy przez pół roku do złożenia wniosku nie zmniejszyli zatrudnienia z przyczyn dotyczących zakładu pracy. - W 2016 r. dzięki tej refundacji utworzono 4 555 stanowisk pracy, z których skorzystały 4 964 osoby. Ponad 94 proc. uczestniczących w programie pracodawców to prywatni przedsiębiorcy, natomiast blisko 6 proc. pochodziło z sektora publicznego – informuje Bernadeta Ignasiak, główny specjalista ds. komunikacji medialnej Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Poznaniu. - Jeśli chodzi o branże, to blisko 30 proc. stanowili pracodawcy zajmujący się handlem lub naprawą pojazdów samochodowych oraz motocykli. Prawie 15 proc. to pracodawcy zajmujący się przetwórstwem przemysłowym, a niecałe 12 proc. – firmy budowlane.

Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu prowadzi monitoring wykorzystania środków. W obecnym roku, do końca września, aktywizacją objęto 6 018 młodych bezrobotnych. Najwięcej młodych osób skierowano do programu w powiatach: konińskim (648) oraz poznańskim (552), najmniej w międzychodzkim (70) i kępińskim (76). W kilku powiatach zawarto już umowy na całość przeznaczonych do końca przyszłego roku kwot limitu. To powiaty: jarociński, kępiński, kolski, obornicki, średzki i wągrowiecki. - Dla powiatu kaliskiego kwota limitu na program na 3 lata (2016-2018) wynosiła 8.540.900 zł. Z programu skorzystały w tym roku 224 osoby do 30. roku życia - mówi Bernadeta Ignasiak. I więcej już nie będzie. - Urząd  nie posiada już środków finansowych z przeznaczeniem na zawarcie umów w ramach programu „Praca dla młodych”. Ostatnia umowa została zawarta w dniu 31 października br. – informuje Anna Matczak, kierownik Referatu Instrumentów Rynku Pracy PUP w Kaliszu.

W pozostałych powiatach pozostało niewiele pieniędzy, średnie zaangażowanie środków wynosi bowiem 98,42 proc. Umowy o refundację mogą być zawierane jedynie do końca grudnia 2017 roku, jako że program realizowany będzie do końca 2018 r.

MIK, fot. arch.

Inside Max P

Inside 2

Kategorie P

3R

4R

Poziomy Bottom

5R

Google Ads

Redakcja portalu

https://www.facebook.com/faktykaliskiepl

Kalisz, ul. Śródmiejska 36
tel. 573 950 125
e-mail: media@fundacja-reakcja.pl

Redaktor prowadzący
Anna Miklas-Pęcherz 

Redakcja telewizji

Oglądaj nas na kanale 232 i/ lub 140 

Multimedia Polska/ Vectra oraz na kanale YT

Kalisz, ul. Śródmiejska 36
tel. 573 950 125
e-mail: media@fundacja-reakcja.pl

Redaktor naczelna
Agnieszka Gierz

Fundacja Reakcja

Nadawcą Telewizji Kalisz 

i wydawcą portalu faktykaliskie.pl jest Fundacja Reakcja

Kalisz, ul. Śródmiejska 36
tel. 607 942 977
e-mail: biuro@fundacja-reakcja.pl

Prezes fundacji
Marcin Spętany

https://www.fundacja-reakcja.pl/