Społeczne - Fakty Kaliskie

kontrast:
wielkość czcionki:
A- A+
Dzisiaj jest: 20 czerwiec 2021 Godzina:
imieniny: Florentyna, Michał

Wyszukiwarka

Formularz kontaktowy

Skontaktuj się z nami

Top 2

Top 1

Top mały 1

Top maly 2

Społeczne

Renty i emerytury: kaliscy rekordziści nie mogą narzekać

Przeciętna renta z tytułu niezdolności do pracy wynosi ponad 1700 zł, a przeciętna emerytura ponad 2200 zł, ale są i tacy, na których konto wpływa co miesiąc kilkanaście tysięcy złotych! Kaliscy rekordziści na pewno nie mogą narzekać.

Najwyższe renty, które wypłaca ZUS, to renty wypadkowe, czyli z tytułu niezdolności do pracy w związku z wypadkiem przy pracy lub chorobą zawodową. W Kaliszu rekordzista otrzymuje co miesiąc 15.185,95 zł. – Jest to renta wypadkowa, do wyliczenia której nie stosowano ograniczenia podstawy wymiaru do 250 proc. jak w przypadku obliczania rent z ogólnego stanu zdrowia. Jeśli ktoś miał bardzo wysokie zarobki, to przy obliczaniu podstawy wymiaru renty, jego wskaźnik może być dużo wyższy niż 250 proc. – wyjaśnia Marlena Nowicka, rzeczniczka prasowa ZUS w Wielkoolsce.

Wysokość (podstawę wymiaru) renty z tytułu niezdolności do pracy spowodowanej wypadkiem przy pracy lub chorobą zawodową ZUS ustala od przeciętnej wysokości (podstawy wymiaru) składek na ubezpieczenie wypadkowe. A ta nie podlega ograniczeniu do tzw. 30-krotności. - Przekroczenie rocznej podstawy wymiaru składek (trzydziestokrotności prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego w gospodarce narodowej na dany rok kalendarzowy) dotyczy jedynie składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe. Od nadwyżki ponad tą kwotę nie przekazuje się za ubezpieczonego  składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe, natomiast składka wypadkowa nie jest ograniczana do 30-krotności, zatem wskaźnik renty nie jest ograniczony do 250 proc. – dodaje Marlena Nowicka.

Najwyższej renty z tytułu ogólnego stanu zdrowia - z uwagi na fakt, że podlegają ograniczeniu do 250 proc. - nie są już aż tak bardzo wysokie. Wynoszą od 5 do przeszło 7 tys. złotych. - Ich wysokość zależy, tak jak emerytur ustalanych na starych zasadach, od długości stażu i wysokości zarobków. Renta może być wyliczona z 10 kolejnych lat kalendarzowych wybranych z ostatniego dwudziestolecia poprzedzającego rok złożenia wniosku lub z 20 lat wybranych z okresu poprzedzającego rok złożenia wniosku – nie muszą to być lata kolejne i pełne, lecz w sumie musi ich być 20 – mówi Marlena Nowicka.

O skromnych wpływach na konto nie może też mówić emeryt-rekordzista z Kalisza, który co miesiąc otrzymuje kwotę 10.061,13 zł. To emerytura z systemu zreformowanego, przyznana osobie urodzonej przed 1.01.1949 r., która kontynuowała ubezpieczenie po osiągnięciu wieku emerytalnego. Zdecydował więc długi staż pracy, a przy tym wysokie zarobki.

Według danych ZUS w trzecim kwartale 2018 r. przeciętna renta z tytułu niezdolności do pracy wynosiła ponad 1700 zł, przeciętna emerytura ponad 2200 zł,  natomiast przeciętna renta z tytułu niezdolności w związku z wypadkiem przy pracy lub chorobą zawodową ponad 3 tys. zł.

MIK, fot. pixabay.com

Inside Max P

Inside 2

Kategorie P

3R

4R

Poziomy Bottom

5R

Google Ads

Redakcja portalu

https://www.facebook.com/faktykaliskiepl

Kalisz, ul. Śródmiejska 36
tel. 573 950 125
e-mail: media@fundacja-reakcja.pl

Redaktor prowadzący
Anna Miklas-Pęcherz 

Redakcja telewizji

Oglądaj nas na kanale 232 i/ lub 140 

Multimedia Polska/ Vectra oraz na kanale YT

Kalisz, ul. Śródmiejska 36
tel. 573 950 125
e-mail: media@fundacja-reakcja.pl

Redaktor naczelna
Agnieszka Gierz

Fundacja Reakcja

Nadawcą Telewizji Kalisz 

i wydawcą portalu faktykaliskie.pl jest Fundacja Reakcja

Kalisz, ul. Śródmiejska 36
tel. 607 942 977
e-mail: biuro@fundacja-reakcja.pl

Prezes fundacji
Marcin Spętany

https://www.fundacja-reakcja.pl/