Społeczne - Fakty Kaliskie

kontrast:
wielkość czcionki:
A- A+
Dzisiaj jest: 27 październik 2021 Godzina:
imieniny: Sabina, Florencjusz

Wyszukiwarka

Formularz kontaktowy

Skontaktuj się z nami

Top 2

Top 1

Top mały 1

Społeczne

WORD-y czekają zmiany. Będzie lepsza zdawalność?

Zmiana podległości: z marszałków do wojewodów, sytemu finansowania oraz zasad egzaminowania na placu manewrowym. Wojewódzkie Ośrodki Ruchu Drogowego czeka rewolucja. Prawo i Sprawiedliwość uważa, że w instytucjach tych dochodzi do szeregu nieprawidłowości i by je usunąć przygotowało już projekt ustawy.

Poseł Jan Mosiński już dwa lata temu zwrócił się z interpelacją do ówczesnego ministra  infrastruktury i budownictwa w sprawie funkcjonowania WORD, opierając się na dwóch niezależnych raportach dotyczących kontroli WORDów.

Raporty: NIK-u z 2015 roku oraz Forum Obywatelskiego Rozwoju z 2013 wskazują m.in., że ponad 80% przychodów WORD-ów to wpływy z poprawkowych egzaminów na kategorię B. To rodzi poważne podejrzenia, że wojewódzkie ośrodki ruchu drogowego maksymalizują własne przychody poprzez zwiększanie liczby osób niezdających egzaminy. W skrócie: im więcej poprawkowiczów, tym więcej pieniędzy.

Dlatego główną zmianą proponowaną w projekcie ustawy jest zmiana podległości tych ośrodków z marszałka województwa do wojewodów. - A tym samym też przesunięcie środków finansujących działalność WORDów z budżetu państwa, zapewne będzie to jakiś dział w budżecie wojewodów – mówi Jan Mosiński, poseł Prawa i Sprawiedliwości.

Mamy najniższy wskaźnik zdawalności w Europie, w granicach 30-procent, tymczasem w Niemczech to 70% - podkreśla poseł Jan Mosiński

Egzaminatorzy byliby wówczas zatrudniani przez wojewodów, a nie bezpośrednio przez WORD. To uniezależniłoby ich od dochodów ośrodków i wyeliminowałoby podejrzenia, że egzaminator celowo oblał kursanta, aby dany ośrodek zwiększył swoje dochody. - Po prostu egzaminator nie może patrzeć poprzez pryzmat danej osoby jako tej, która ewentualnie zasili budżet niezdanym egzaminem, jednym, drugim, trzecim czwartym, bo sa takie osoby, które po kilka razy (zdają – red.) – dodaje Jan Mosiński.

Poseł Mosiński uspokaja, że zmiany nie wpłyną na stan zatrudnienia w ośrodkach, choć oczywiście decyzyjność będzie już po stronie wojewodów, a nie marszałków. Pieniądze z egzaminów poprawkowych  będą już zasilać budżet nadzorujący przez wojewodów. - To pozwoli na większą transparentność w wykorzystywaniu środków, myślę, że ukróci tę patologię, jak to określa wiele osób, procentowego wskaźnika niezdawalności egzaminów. Mamy najniższy wskaźnik zdawalności w Europie, w granicach 30-procent, tymczasem w Niemczech to 70% - podkreśla Mosiński.

Według raportu NIK-u najczęstszą przyczyną negatywnego wyniku na egzaminie praktycznym jest błąd na placu manewrowym. Zdaniem posła Jana Mosińskiego zbyt często dochodzi do zbyt rygorystycznych wymagań wobec kandydatów na kierowców. - Przekroczenie linii kołem, puknięcie pachołka i człowiek egzaminu nie zdaje. Przecież to jest chore. Tak samo chore jak są niektóre pytania o wymiary tablicy rejestracyjnej i tym podobne. Czy to ma wpływać na bezpieczeństwo jazdy? – pyta poseł.

Projekt ustawy złożono już do Kancelarii Prezesa rady Ministrów.  Jest na etapie analizy pod kątem kosztów finansowych. Z początkiem 2019 roku ruszą nad nim prace legislacyjne. Poseł Mosiński przewiduje, że przy sprawnym procedowaniu i uzyskaniu akceptacji parlamentarzystów ustawa weszłaby w życie w 2020 roku.

AG, fot. autor, arch.

Inside Max P

Inside 2

Kategorie P

3R

4R

Poziomy Bottom

5R

Google Ads

Redakcja portalu

https://www.facebook.com/faktykaliskiepl

Kalisz, ul. Śródmiejska 36
tel. 573 950 125
e-mail: media@fundacja-reakcja.pl

Redaktor prowadzący
Anna Miklas-Pęcherz 

Redakcja telewizji

Oglądaj nas na kanale 232 i/ lub 140 

Multimedia Polska/ Vectra oraz na kanale YT

Kalisz, ul. Śródmiejska 36
tel. 573 950 125
e-mail: media@fundacja-reakcja.pl

Redaktor naczelna
Agnieszka Gierz

Fundacja Reakcja

Nadawcą Telewizji Kalisz 

i wydawcą portalu faktykaliskie.pl jest Fundacja Reakcja

Kalisz, ul. Śródmiejska 36
tel. 607 942 977
e-mail: biuro@fundacja-reakcja.pl

Prezes fundacji
Marcin Spętany

https://www.fundacja-reakcja.pl/