Wydarzenia - Fakty Kaliskie

kontrast:
wielkość czcionki:
A- A+
Dzisiaj jest: 09 maj 2021 Godzina:
imieniny: Karena, Beatus

Wyszukiwarka

Formularz kontaktowy

Skontaktuj się z nami

Top 1

Top 2

Top mały 1

Top maly 2

Wydarzenia

Aktywni seniorzy ZDJĘCIA

„Aktywni Seniorzy w Metropolii Poznań i w Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej” – to tytuł konferencji, która odbyła się na Wydziale Pedagogiczno-Artystycznym UAM w Kaliszu z inicjatywy Stowarzyszenia „Aglomeracja Kalisko-Ostrowska”. Jej celem było podsumowanie projektu dofinansowanego z Rządowego Programu na rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych na lata 2014-2020.

Podczas konferencji zaprezentowane zostały między innymi dobre praktyki zgromadzone w ramach realizacji projektu, rekomendacje na przyszłość. Poznaliśmy również możliwości obywatelskie Seniorów, ich społeczną aktywność zagwarantowaną przez czynne i bierne prawo wyborcze, a także stopień partycypacji w procesach decyzyjnych. Była  to także okazja do bezpośredniego spotkania z Seniorami oraz urzędującymi przedstawicielami samorządu z terenu Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej.

Celem projektu jest poprawa jakości i poziomu życia osób starszych w trosce o godne starzenie się poprzez aktywność społeczną. To program, który przyczynia się do pełniejszego korzystania z potencjału społeczno-zawodowego osób starszych, aby mogły one pełnić różne role społeczne w życiu publicznym, np. poprzez Kluby Seniora. Podstawą przygotowania założeń do projektu była ewaluacja realizowana podczas spotkań na terenie Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej z Klubami Seniora oraz środowiskami senioralnymi – m.in. Uniwersytetem Trzeciego Wieku. Podczas projektu zrealizowanych zostało 19 dwudniowych warsztatów. W każdym warsztacie wzięło udział co najmniej 20 osób, tj. seniorzy z danej gminy, urzędnicy (w tym radni) odpowiedzialni za realizację polityki senioralnej w danej gminie, organizacje pozarządowe czy Kluby Seniora. Warsztaty miały charakter spersonalizowany i dostosowany do potrzeb danej gminy. Ich program został dostosowany do priorytetów gminy, które zostały wskazane w ankiecie, był moderowany przez specjalistów rozumiejących potrzeby Seniorów oraz mających doświadczenie w procesie partycypacji senioralnej.

W Konferencji uczestniczyło 100 osób, wśród których byli Seniorzy, uczniowie – młodzież ze szkół, włodarze gmin będących Członkami SAKO oraz organizacje pozarządowe z terenu Aglomeracji.              

W Konferencji udział wzięli i prelekcje wygłosili m.in. Prezes Zarządu SAKO, Krystian Kinastowski, Dyrektor Biura Stowarzyszenia Aglomeracja Kalisko-Ostrowska Ewa Milewska i Rektor Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu prof. dr. hab. Józef Orczyk. Damian Dubina Prezes Zarządu Instytutu Rozwoju Aktywności mówił o idei uczenia się przez całe życie jako elemencie utrzymania więzi społecznych”, a Jolanta Kucharzak, p.o. Dyrektora Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Poznaniu o postawach obywatelskich i społecznych seniorów na przykładzie Klubów Seniora.

R. Kuciński, na podstawie materiałów organizatora

Inside Max P

Inside 2

Kategorie P

3R

4R

Poziomy Bottom

5R

Google Ads

Redakcja portalu

https://www.facebook.com/faktykaliskiepl

Kalisz, ul. Śródmiejska 36
tel. 573 950 125
e-mail: media@fundacja-reakcja.pl

Redaktor prowadzący
Anna Miklas-Pęcherz 

Redakcja telewizji

Oglądaj nas na kanale 232 i/ lub 140 

Multimedia Polska/ Vectra oraz na kanale YT

Kalisz, ul. Śródmiejska 36
tel. 573 950 125
e-mail: media@fundacja-reakcja.pl

Redaktor naczelna
Agnieszka Gierz

Fundacja Reakcja

Nadawcą Telewizji Kalisz 

i wydawcą portalu faktykaliskie.pl jest Fundacja Reakcja

Kalisz, ul. Śródmiejska 36
tel. 607 942 977
e-mail: biuro@fundacja-reakcja.pl

Prezes fundacji
Marcin Spętany

https://www.fundacja-reakcja.pl/