Wydarzenia - Fakty Kaliskie

kontrast:
wielkość czcionki:
A- A+
Dzisiaj jest: 18 październik 2021 Godzina:
imieniny: Bogumiła, Julian

Wyszukiwarka

Formularz kontaktowy

Skontaktuj się z nami

Top 1

Top 2

Top mały 1

Wydarzenia

Tajemnice kaliskiego rynku w muzeum

Do obejrzenia wystawy pt. „Stare miasto pod ziemią”, będącej pokłosiem badań archeologicznych prowadzonych na Głównym Rynku, zaprasza Muzeum Okręgowe Ziemi Kaliskiej. Otwarcie już w najbliższy piątek, 8 września.

Badania były pierwszymi umożliwiającymi na szerszą skalę prześledzenie stratygrafii nawarstwień osadniczych i dokonania rekonstrukcji przemian zabudowy istniejącej na rynku od czasów lokacji miasta po czasy współczesne.

Prace wykopaliskowe, prowadzone przez Muzeum Okręgowe Ziemi Kaliskiej na zlecenie Miasta Kalisza, odbyły się w dwóch etapach - od listopada do grudnia 2016 r. oraz od marca do maja 2017 r. Wytyczono i wyeksplorowano dwa wykopy archeologiczne o łącznej  powierzchni około 3 arów.

Na podstawie przeprowadzonych badań archeologicznych ustalono, że w czasach lokacji miasta poziom użytkowy rynku znajdował się ponad 4 m poniżej poziomu obecnego. Badania potwierdziły występowanie co najmniej trzech poziomów kamiennych bruków. Najstarszy, średniowieczny, odkryto w części północno-wschodniej rynku, na poziomie 4 m od powierzchni współczesnej nawierzchni. Natomiast, późniejsze relikty bruków znaleziono w obu objętych pracami wykopach, na różnych poziomach osadniczych - od XVII do początku XX wieku.

Znaczna część odkryć związana była z funkcjonowaniem w granicach rynku instalacji  doprowadzających wodę i służących do odbioru ścieków. W wykopie położonym po północno-wschodniej stronie rynku odsłonięto relikty drewnianego, nowożytnego wodociągu z wydrążonych pni drewnianych, natomiast w wykopie od strony południowej rynku, wodociągu wykonanego z dębowego koryta nakrytego belką i uszczelnionego na łączeniu gliną. Z odprowadzeniem nieczystości i wody z powierzchni rynku można także wiązać drewniane konstrukcje o przebiegu liniowym ze wschodu na zachód, odsłonięte w wykopie na południe od ratusza.

Wielką niespodzianką stało się odkrycie kamienno-ceglanego zbiornika w części południowej rynku, prawdopodobnie z XVIII wieku, którego obecność nie została odnotowana zarówno na najstarszym planie miasta Politalskiego, jak i na późniejszym planie sporządzonym przez Ottomara Wolle w 1878 roku. Zbiornik mógł służyć do gromadzenia wody np. do celów przeciwpożarowych.

Badania dostarczyły również obszerny zespół różnorodnych zabytków ruchomych w skład, których wchodzą zarówno zabytki o charakterze masowym (ceramika naczyniowa), jak zabytki wydzielone (m.in. monety, ozdoby, elementy stroju i uzbrojenia).

Otwarcie wystawy „Stare miasto pod ziemią” odbędzie się 8 września o godz. 16:00 w Muzeum Okręgowym Ziemi Kaliskiej przy ul. Kościuszki 12.

MOZK, fot. org., arch.

Inside Max P

Inside 2

Kategorie P

3R

4R

Poziomy Bottom

5R

Google Ads

Redakcja portalu

https://www.facebook.com/faktykaliskiepl

Kalisz, ul. Śródmiejska 36
tel. 573 950 125
e-mail: media@fundacja-reakcja.pl

Redaktor prowadzący
Anna Miklas-Pęcherz 

Redakcja telewizji

Oglądaj nas na kanale 232 i/ lub 140 

Multimedia Polska/ Vectra oraz na kanale YT

Kalisz, ul. Śródmiejska 36
tel. 573 950 125
e-mail: media@fundacja-reakcja.pl

Redaktor naczelna
Agnieszka Gierz

Fundacja Reakcja

Nadawcą Telewizji Kalisz 

i wydawcą portalu faktykaliskie.pl jest Fundacja Reakcja

Kalisz, ul. Śródmiejska 36
tel. 607 942 977
e-mail: biuro@fundacja-reakcja.pl

Prezes fundacji
Marcin Spętany

https://www.fundacja-reakcja.pl/